V lednu 2015 vznikl v MŠ Hradec nad Moravicí a odloučených pracovištích projekt „Klubíčko Duháček“. Je určen pro rodiče s dětmi, které příští školní rok 2018/2019 nastoupí od 1.9. do MŠ. Náplní „Klubíčka Duháček“ bude poskytnout příležitost rodičům a jejich dětem 1 x za měsíc navštívit MŠ a prožít spolu s námi běžný den v MŠ – zařadit se do vzdělávacích činností, jít s dětmi na vycházku, účastnit se kulturních akcí, nebo si hrát ve třídě. Rodič získá povědomí o běžném režimu dne v mateřské škole a bude tak moci lépe své dítě připravit na vstup do mateřské školy. Díky novým informacím a zážitkům může rodič svému dítěti pomoci lépe zvládnout adaptaci na nové prostředí, skupinu dětí i paní učitelky tím, že se pokusí na tuto získanou zkušenost navázat i doma. Rodiče také mohou navštívit odloučená pracoviště a porovnat výhody těchto malých, skoro rodinných skupin dětí . Tuto možnost budou mít rodiče a jejich děti vždy v předem určený den v době od 9-11 nebo 14-16 hodin. Pravidla „klubíčka Duháček“ sledujte od prosince na našich webových stránkách.

Bc.Gabriela Lacková, ředitelka

 

Jakékoliv dotazy, nápady, připomínky rádi uvítáme a na všechny odpovíme : klubduhacek@seznam.cz

Dagmar Cibulková, zástupce ředitele MŠ

 

Den otevřených dveří v našich Mateřských školách v rámci klubíčka Duháček bude probíhat v měsíci únoru 2018 takto: 21.2.2018

Podmínky účasti:

Dítě, které navštíví naši MŠ i maminka jsou zdraví.

Dítěti můžete vzít pohodlné oblečení na převlečení do třídy, papučky, převlečení na ven-v případě pobytu venku.

Pitný režim Vašemu dítěti zajistíme. Z hygienických důvodů není vhodné nosit si do MŠ vlastní jídlo.

Děkujeme a těšíme se na Vaši návštěvu!