Děkujeme velmi všem rodičům a firmám za poskytnutí finančních, či jiných darů pro naší mateřskou školu a odloučená pracoviště. Budou využity ve prospěch dětí, na obnovu hraček a didaktických pomůcek.

Hradec nad Moravicí – paní Havlíčková Magda, paní Pavla Hrbáčová,paní Ivana Čechová, pan Radim Petzuch, pan Ondřej Hon, pan Pavel Jašek, pan  Zbyněk Frič, Ing. Jiří Kunert, pan Bc. Martin Bernát-LUXMAX ENERGY a.s., pan Pavel Kuzník s.r.o.

MŠ Bohučovice – paní Michaela Jarošová,  paní Monika Šromová,  paní  Zuzana Pracná.

MŠ Kajlovec – pan Karel Vlček, manželé Babákovi, paní Hana Pokorná Churavá, paní Renáta Holaňová, Věra Magurová-Květinka u Veverky,

CARMAN-WOOD, s.r.o., Hradec nad Moravicí-broukoviště,

MŠ Jakubčovice – paní Věra Honová, Model obaly a.s., Optys spol. s.r.o

Děkujeme pracovníkům firmy Isotra za poskytnutý materiál pro naše děti a všechny naše MŠ.