Dotazník MŠ 12/2016

   1.Zajištění bezpečnosti dětí ve škole.

                                                                    ANO                            NE

     Mš Hradec nad Moravicí             100%

     MŠ Kajlovec                                    99%                            1%    

     MŠ Bohučovice                          100%

      MŠ Jakubčovice                       100%                       

 

   2.Komunikace s učitelkou na třídě.

                                                               ANO                          NE

Mš Hradec nad Moravicí           98%                         2%        

MŠ Kajlovec                                99%                          1%

MŠ Bohučovice                     100%                        0%

MŠ Jakubčovice                          99,5%                    0,5%

 

   3.Kvalita vzdělávání ve škole.            

                                                                 ANO                   NE

 Mš Hradec nad Moravicí          98%                        2%           

MŠ Kajlovec                                100%                       0%

MŠ Bohučovice                     100%                         0%

MŠ Jakubčovice                     100%                         0%

 

4.Přístup pedagogů k dětem.

                                                                    ANO                   NE

 Mš Hradec nad Moravicí                  99%                    1%       

MŠ Kajlovec                                         99%                    1%   

MŠ Bohučovice                             100%                   0%  

MŠ Jakubčovice                            99%                     1%

 

   5.Kvalita a nabídka stravy.

                                                                 Ano               Ne

 Mš Hradec nad Moravicí                     97%              3%

MŠ Kajlovec                                          100%            0%

MŠ Bohučovice                           99%             1%

MŠ Jakubčovice                                 98%                2%

 

   6.Prostředí školních zahrad.

                                                                 Ano                        NE

  Mš Hradec nad Moravicí             95%                           5%   

MŠ Kajlovec                                    99,5%                      0,5%    

MŠ Bohučovice                              50%                            50%   

MŠ Jakubčovice                          30%                           70%

 

   7.Zajištěný pitný režim.

                                                               Ano                      Ne

Mš Hradec nad Moravicí              98%                       2%    

MŠ Kajlovec                                  100%                     0%

MŠ Bohučovice                     99%                        1%

MŠ Jakubčovice                           100%                      0%

 

   8.Nabídka akcí pro děti.

                                                                   Ano                          Ne

   Mš Hradec nad Moravicí                  99%                           1%

MŠ Kajlovec                                        100%                          0%

MŠ Bohučovice                          100%                            0%

MŠ Jakubčovice                               100%                               0%

 

   9.Informovanost o dění a dětech ve škole.

                                                                 Ano                                      Ne

  Mš Hradec nad Moravicí               97%                           3%

MŠ Kajlovec                                          100%                       0%

MŠ Bohučovice                         100%                             0%

MŠ Jakubčovice                                 99%                          1%

 

10.Prostředí, materiální vybavení školy

                                                               Ano                         Ne

 Mš Hradec nad Moravicí            96%                         4%

MŠ Kajlovec                                    100%                         0%  

MŠ Bohučovice                           99%                          1%

MŠ Jakubčovice                         100%                          0%

Naše Mateřské školy mají nyní 163 dětí. Dotazníkového šetření se zúčastnilo celkem 35 rodičů ze všech MŠ.

Děkujeme všem rodičům, kteří se zapojili do dotazníkového šetření. Vaše názory a připomínky budou probrány na pedagogické poradě a bude na ně brán zřetel v dalším směřování školy.  Ve všech oblastech nastaly změny k lepšímu. Velmi děkujeme za Vaši pochvalu i kritiku, která je pro nás stejně důležitá.

Dotazy týkající se prostředí školních zahrad v MŠ Hradec nad Moravicí – Tato školní zahrada je projektovaná a hrazená z prostředků EU. Proto musím i já navázat a po dobu pěti let dodržet vzezření těchto zahrad tak, jak bylo původně navrženo.  Nesmíme nic měnit,ani doplňovat o nové herní prvky. Přesto plánujeme výměnu písku v pískovištích, prořezání bříz, vyřezání suchých a nebezpečných stromů a větví. Již je vybudována a od jara bude uzamčena branka mezi školní zahradou a školní jídelnou. Zde jsem vyhodnotila jako vysoké riziko nebezpečí možnost nepozorovaného útěku dítěte na cestu, kde je volně otevřený prostor a provoz aut a kde je k nám do ŠJ přiváženo nákladními auty zboží.Možnost vniknutí cizích osob, či volně pobíhajících psů aj.zvířat. Omlouváme se za komplikace, které tímto způsobíme všem, kteří byli zvyklí si takto zkracovat cestu. Ale věřte, že vše je bráno se zřetelem na bezpečnost Vašich dětí.

Podobný dotaz – proč jsou třídy uzavřeny na zvonek-připadám si,že dítě vedu do vězení. Opět jsem vyhodnotila velké riziko vniknutí cizí osoby do budovy a tříd i přes kódy.Rodiče i sourozenci přicházející do MŠ  si na požádání podrží dveře a vpouští do budovy cízí osoby. Znovu Vás tímto žádám, nedělejte to. Snažíme se takto zamezit vstupu cizích osob až do tříd. V budoucnu samozřejmě budeme muset tato opatření ještě zpřísnit.

Nemocné děti v MŠ – návrh, zda mohou paní učitelky toto více kontrolovat. Věřte prosím, že kontrolují a upozorňují rodiče na možná rizika nejen nakažení ostatních zdravých dětí v MŠ, ale i ohrožení samotného nemocného dítěte, které musí zvládnout celodenní zátěž se svým zdravotním omezením.Bohužel jsou stále rodiče, kteří neberou ohled nejen na ostatní děti, ale ani na své vlastní dítě a i přes naše upozornění, školní řád,  trvají na tom, že je vše v pořádku a rýma,kašel, bolest hlavy,teplota je jen alergie. Mnohdy to tak i může být. K lékaři pro doporučení, že dítě je zdravé a může do kolektivu – rodiče odmítají.Je to stálý problém všech mateřských škol a budeme se na něj dále zaměřovat.

Renovace školní zahrady v Jakubčovicích je v plánu již v příštím roce. Bude provedena kompletní výměna písku v pískovišti. Pan domovník již postupně renovuje lavičky a stolky. Bude proveden nátěr herních prvků. Postupně budeme zahradu osazovat. Velmi děkuji rodičům, kteří v dotaznících nabídli svou pomoc, jistě ji využijeme.V lednu děti dostanou nové antialergenní peřinky, polštářky, povlečení, prostěradla.

Renovace školní zahrady Bohučovice – bude vyměněn písek v pískovišti. Vzhledem k malému prostoru neuvažujeme o dalších herních prvcích. Spíše o domečku pro děti. Také o houpačce pro děti do tří let věku. O prázdninách je v plánu celková výmalba MŠ Bohučovice a postupná renovace nábytku.Pro děti jsou již zakoupeny nové antialergenní peřinky,polštářky, povlečení,prostěradla, lehátka s výškou od země 10cm.

Renovace školní zahrady Kajlovec již probíhá. Bude odstraněn uhnilý herní prvek a na jaře nainstalován nový, který nám zakoupila obec Hradec nad Moravicí. Bude vyměněn písek v pískovišti a postupně opraveny a vyměněny staré houpačky, lavičky, pergola. V lednu děti dostanou nová lehátka, antialergenní peřinky,polštářky,povlečení, prostěradla.. V plánu je výměna oken a celková výmalba MŠ Kajlovec.

Byla provedena celková rekonstrukce MŠ Jakubčovice v hodnotě 1 600 000,-Kč. V MŠ Hradec nad Moravicí byly zrekonstruovány všechny šatny (odstraněno dřevěné obložení, vysušeny,opraveny a vymalovány stěny, vyrovnány podlahy a byly položeny nová linolea, byly nakoupeny nové šatní bloky, nástěnky, ušity kapsáře).Byly kompletně vystěhovány, vyčištěny a vymalovány sklady, přivrtány a označeny regály.V celkové hodnotě 350000,- Kč+100000,-Kč nám navýšila obec rozpočet.(450 000,-Kč).Žádám Vás o šetrné zacházení jak s novými šatními bloky, tak veškerým zařízením MŠ. Veďte prosím k tomuto i své děti. Děkujeme!

Sledujte prosím nástěnky v budovách MŠ, kde budou vkládány fotografie veškerých změn.  Od srpna roku 2015  jsem na základě úsporných opatření ušetřila a vynaložila více než cca 260 000,-Kč na nákup nového Vv materiálu, didaktických pomůcek, ručníků, nových lehátek, peřinek a povlečení pro děti. Stará lehátka v MŠ Hradec nad Moravicí byla z hlediska hygieny nevyhovující. Nová lehátka již splňují  přísné hygienické normy. Zastaralé povlečení, staré deky a polštáře vyměníme za nové peřinky a polštářky, které budou antialergenní a dodá nám je firma Harmonia- stejně jako i nové povlečení.

V roce 2016 pokračujeme a opět jsme ušetřili a využili peníze pro renovace v našich mateřských školách. Jsou již nakoupeny nové antialergenní peřinky,povlečení,prostěradla do MŠ Jakubčovice, Bohučovice a Kajlovec v hodnotě cca 80 000,-Kč. Nová lehátka odpovídající hygienických normám do MŠ Bohučovice a Kajlovec v hodnotě 32 000,- Kč. Hračky a didaktické pomůcky do všech MŠ v hodnotě cca 200 000,- Kč. Soustředili jsme se na didaktické pomůcky a hračky rozvíjející myšlení, grafomotoriku, poznávání, ale i na nové interaktivní hračky a pomůcky. Na hračky a pomůcky do výukových center, pro metodu Menzu i Hejného metodu matematiky. Didaktické pomůcky pro rozvoj logického myšlení. Hračky pro děti do tří let věku. Na nové knihovny-sloužící pro čtenářskou pregramotnost, ponky pro chlapce a repliky opravdového nářadí pro rozvoj technického myšlení, nové VV stolky. Čeká nás velká rekonstrukce školní jídelny, výdejen stravy na všech budovách a budou postupně rekonstruovány a modernizovány třídy v MŠ Hradec nad Moravicí.Je před námi ještě spousta práce, ale věřím, že se nám daří budovat krásné, zdravé a podnětné prostředí pro Vaše děti.

Na zbytek podnětů z dotazníků budu odpovídat na třídních schůzkách.

Bc. Gabriela Lacková, ředitelka školy