Třídní schůzky ve čtvrtek 29.8.2019

se budou konat v MŠ Hradec nad Moravicí, Smetanova 520, v 15.00 hod. v I. třídě Kuřátek. Tyto třídní schůzky jsou pro rodiče dětí, které byly nově přijaty u zápisu v květnu 2019 s datem nástupu od 1.9. 2019. S tímto termínem byli seznámeni všichni rodiče u zápisu v Příloze č. 1 Přihlášky k přijetí na první straně ,kterou všichni obdrželi.

Pro stávající rodiče budou třídní schůzky na všech mateřských školách probíhat postupně od poloviny září 2019, termíny budou včas zveřejněny.

Děkujeme

Tropické horko

Vážení rodiče, žádáme Vás z důvodů velkých veder, aby jste si vyzvedávali své děti z MŠ co nejdříve to půjde. Obávám se, že nelze zajistit po celý den dostatečné chlazení dětí, zvláště MŠ Hradec je vyhřátá budova, nikde nemáme klimatizace a toto vedro je neúnosné i pro nás všechny, kteří v těchto horkých dnech musíme podávat výkon.

Velmi Vám děkujeme za vstřícnost a pochopení.

Dne 24.6.2019 se bude konat zastupitelstvo a posledním bodem programu bude (ne)rozdělení první třídy v ZŠ Hradec nad Moravicí.

Změna provozní doby jednotlivých mateřských škol od 1.9.2019

MŠ Kajlovec: 6.00hod. – 16.00 hod.

MŠ Bohučovice: 6.00 hod. – 16.00 hod.

MŠ Jakubčovice: 6.00 hod. – 16.00 hod.

MŠ Hradec nad Moravicí: 6.00 hod. – 16.30 hod.

Nový stravovací systém školní jídelny:

Od září 2019 budeme spouštět nový stravovací systém ŠJ. Reagujeme tak na situaci, že stávající program ŠJ je již zastaralý, nedá se aktualizovat a mohlo by docházet k problémům a také na časté stížnosti rodičů týkající se odhlašování a přihlašování dětí. Všichni naši přihlášení strávníci ze ZŠ Hradec (ZŠ Branka nespadá pod našeho zřizovatele a v ZŠ Žimrovice je nízký počet žáků a dá se to  ošetřit na místě) obdrží čip a heslo ke svému účtu na internetu. Zde si můžete dle pravidel viz. níže .. přihlašovat a odhlašovat obědy přes internet. Také uvidíte, zda vaše děti obědy odebírají i stav vašich financí, které vám budou v případě přeplatku vráceny 2x ročně zpět na účet. Tento čip je zpoplatněn. Ztrátu čipu je nutno nahlásit v ZŠ, čip se zneplatní a dítě si musí zakoupit čip nový. Proto doporučuji pověsit jej např. na klíčenku. Tento systém je zcela běžný ve školách v Opavě, Ostravě, atd..takže při přechodu na jinou školu, či na střední školu, již budete vše znát. Jé možné, že se dostaví počáteční problémy, ale to se děje vždy, když se zavádí něco nového. Prosíme Vás o trpělivost a spolupráci.

Vysvětlení k 1. platbě do 15. srpna na září:

Dříve to takto nebylo, vybírali jsme 1. platbu do 15.9. – na září. Ale paní vedoucí nakupuje potraviny pro 620 strávníků již v srpnu a od 1.9. většina našich strávníků již stravu odebírá- ale nemá zaplaceno. V podstatě je tato strava odebrána na dluh. Vše je placeno dopředu z peněz zřizovatele a po zaplacení složenek k 15.9.( mnozí však zaplatí až na konci září, či začátkem října, či platbu vymáháme), se peníze vracejí zpět a takto je to každý měsíc. Ke konci roku se však dostáváme do nemalých problémů a to nejen s dlužníky. Proto je nutná platba k 15.8.!!!!!! Kdo nebude mít kredit (peníze) nedostane oběd!!!!systém žáka nepustí!!!! Dbejte prosím na platby včas!!!!Nastavením trvalého příkazu se dá opomenutí předejít.

Děkujeme a věříme, až se vše zajede, povede to k naší i vaší spokojenosti.

informace k přihláškám všechny MŠ

Informace k přihláškám ZŠ Br.+Žim

Informace k přihláškám ZŠ Hradec

přihlášky ke stravovánípro 1.třídu ZŠ Hradec

Výsledky přijímacího řízení

Registr Rozhodnutí o přijetí Bohučovice

Registr Rozhodnutí o přijetí Jakubčovice

Registr Rozhodnutí o přijetí Kajlovec

Registr Rozhodnutí o přijetí Hradec nad Mor

Vážení rodiče, babičky, dědečkové, přátelé školy,

srdečně Vás zveme na slavnostní událost – předání bronzového certifikátu Skutečně zdravé školy. Toto slavnostní předání se uskuteční 17.5.2019 v 15.30 hod. na zahradě MŠ Hradec nad Moravicí, Smetanova 520.

Opavské mateřské školy o prázdninách + MŠ Hradec nad Moravicí

Mateřská škola Hradec nad Moravicí bude uzavřená od 1.7.2019-4.8.2019 a bude otevřená od 5.8.2019. Odloučená pracoviště budou uzavřená od 1.7.2019 – 31.8.2019 a budou otevřená od 2.9.2019. Rodiče z MŠ Jakubčovice, Bohučovice, Kajlovec mohou umístit své děti od 5.8.2019 – 30.8.2019 v MŠ Hradec nad Moravicí. Děti se musí nahlásit dopředu u paních učitelek na jednotl. školách.

MŠ o prázdninách

Vážení rodiče,

všechny naše paní učitelky prošly školením v programu Začít spolu v rozsahu 40 vyučovacích hodin. O co v tomto programu jde? Jak se konkrétně nově získané vědomosti a poznatky projeví ve výchovně vzdělávacím procesu? Vše najdete v odkazech:

Zakladni Info ZaS_MŠ

Základní kurz ZaS pro MŠ

Vážení rodiče,

Výuka angličtiny začíná 7. 2. 2019. Časový rozpis výuky dle skupin je v jednotlivých MŠ. Částku 1 150,- zaplaťte prosím do první hodiny na účet 2900900812/2010. Spolu s platbou uveďte název školky a jméno dítěte.

info@jazykjehra.cz         www.jazykjehra.cz      tel.: 792 310 756

Vážení rodiče, z důvodů chřipkových aj. onemocnění dětí, učitelů i provozního personálu jsme nuceni spojovat jednotlivé třídy, případně uzavřít jednotlivé MŠ na vesnicích, abychom zajistili provoz v největší MŠ na Hradci. Máte možnost zde umístit po dobu tohoto opatření a uzavření konkrétní MŠ své děti v době jejího provozu od 6.15 – 16.30 hod. Své děti nahlaste vždy den dopředu do 12.30hod.  na tel. 553 784 154. Velmi se omlouváme a ujišťujeme Vás, že toto opatření bude platit jen po dobu nezbytně nutnou. Děkujeme Vám za pochopení.

Vážení rodiče, od 1.2.2019 dochází z důvodu nárůstu cen potravin k úpravě stravného. Více informací naleznete na našich webových stránkách v odkazech – stravování dětí v MŠ a žáků v ZŠ.

Dobrý Anděl

Vážení rodiče, kolegové,

velmi Vám všem děkuji za příspěvky – ať již formou starého papíru, či finanční příspěvky, na pomoc rodinám zasažených těžkou nemocí. Společně (Vy rodiče s dětmi i my zaměstnanci MŠ a ŠJ) jsme dali dohromady 3000,-Kč a poslali tuto částku za nás všechny na konto Dobrého anděla.  Největší význam však tkví ve vědomí, že jsme schopni pomáhat jiným lidem. Že k tomuto povědomí vedeme i naše děti.

Přeji Vám všem krásné adventní rozjímání. Klidné prožití svátků vánočních a do nového roku nejvíce zdraví, spoustu lásky a umění najít štěstí v běžných maličkostech, které nás obklopují.

Přednáška pro rodiče: (klikněte prosím na odkaz pod větou)

Most důvěry a přírodní kříž

Vážení rodiče,

naše škola má možnost vzdělávat Vaše děti profesionálně s lektory, kteří učí AJ v předškolním věku. Byla by zde do budoucna i možnost návaznosti v ZŠ, kde by tento lektor pokračoval s dětmi dále a vše by probíhalo formou kroužku. Aby se toto mohlo uskutečnit, přijďte si prosím s námi o tomto popovídat dne 17.1.2019 v 16.00hod do Mateřské školy Hradec nad Moravicí – zájemci mohou být i z odloučených pracovišť. Zároveň také přijde pan učitel Bc. Roman Vaněk ze ZUŠ Hradec nad Moravicí a představil by pro děti kroužek flétny.

Gabriela Lacková

Sběr papíru pro Dobrého anděla

Vážení rodiče,

chtěla bych Vás požádat o sběr starého papíru, který můžete nosit v průběhu měsíce listopadu. Výtěžek z tohoto sběru bude věnován za nás všechny – za Mateřskou školu Hradec nad Moravicí se všemi odloučenými pracovišti na konto Dobrého anděla, pro rodiny s dětmi zasažené těžkou nemocí. Přispět můžete nejen starým papírem, ale i finanční částkou.

Smyslem celé této akce je vést děti k sounáležitosti a uvědomění si, že jsou mezi námi lidé, kteří potřebují naši pomoc. O to více, pokud jsou jimi děti. A že to, že jsme zdraví a daří se nám dobře, není pro všechny samozřejmostí. Že je důležité pomáhat lidem, stejně jako umět jejich pomoc přijmout. Po celý měsíc si budeme o pomoci, nejen nemocným a slabým, ale i seniorům s dětmi povídat. Uvítali bychom, kdyby i Vy naši milí rodiče, až budete balit balíček starého papíru do sběru, či chystat drobný finanční dar, si o tomto s dětmi pohovořili. Kdy jindy, než v tomto blížícím se adventním čase…

Kdo z Vás by měl potom zájem vědět, komu penízky nás všech pomohou, sdělte svou mailovou adresu paním učitelkám na třídách a ony Vám přepošlou informace, které nám přijdou z Dobrého anděla.

Velmi Vám děkuji

Gabriela Lacková

V době vánočních prázdnin od 22.12 2018 – 2.1. 2019 včetně – bude provoz MŠ Hradec nad Moravicí a odloučených pracovišť přerušen. Provoz bude obnoven 3.1. 2019.

Rodiče z MŠ Bohučovice budou osvobozeni od platby školného za měsíc září – důvodem jsou problémy, které vznikly rodičům z prodloužení termínu rekonstrukce mateřské školy.

Gabriela Lacková, ředitelka školy

MŠ Hradec nad Moravicí – Kroužky a předpokládané akce 2018/2019

Mini Judo Hradec  – pondělí 14.30hod – 15.15hod (I.třída Kuřátka) cenu určuje lektor

Gymnastika Špičková – pondělí 8,45hod. (I.třída Kuřátka) cenu určuje lektor

Angličtina pro předškoláky – zdarma, každý sudý čtvrtek 13.30 hod.- 14.00 hod.v předškolních třídách

Logopedie – zdarma-hradí MAP Opavsko, Mgr.Veronika Krajíčková (každý čtvrtek – místnost logopedie) od 8.00hod – časovky si určuje logopedka

Plavání (předpokládaný začátek březen-hotel Belaria) přibližná cena 1000,-Kč plavání + 600,-Kč. autobus. Cena bude upřesněna dle počtu dětí. Potvrzení pro účely proplacení u pojišťoven se vydává po skončení kurzu.

Lyžařský výcvik na Vaňkově kopci – je v jednání, přibližná cena 1700,-Kč

Keramika – zdarma v průběhu výchovně vzdělávacích činností

Polytechnické vzdělávání – spolupráce MŠ se ZŠ Hradec nad Moravicí + s Masarykovou střední školou Opava (pokusy, stavby, makedo, origami, deskové hry, lego, stavebnice

Spolupráce s Církevní školou Hradec nad Moravicí – v průběhu celého roku

Skutečně zdravá škola – v průběhu celého výchovně vzdělávacího procesu v MŠ

OTEVŘENÍ  MŠ BOHUČOVICE

Vážení rodiče, dle nejnovějších informací (kontrolní den 17.9.2018) to vypadá tak, že bychom mohli otevřít Mateřskou školu Bohučovice již 1.10.2018 od 6.15.hod. Naše provozní pracovnice i paní učitelky jsou připravené pracovat i o víkendu, aby pro Vaše děti bylo vše řádně a včas připravené. Na Vaše děti i Vás se budou těšit paní učitelky Bc. Martina Stoklasová a Mgr. Nikola Staníčková. Pokud by nastaly nějaké nepředvídatelné okolnosti, či změny, budu zde okamžitě informovat. Moc si přeji, aby se již nic nestalo a vše dopadlo dobře. Myslím, že školka bude opravdu krásná a barevná a dětem i Vám se zde bude líbit.

Gabriela Lacková, ředitelka školy

Třídní schůzky v MŠ Hradec nad Moravicí proběhnou v úterý dne 18.9. v 16.15 hod., ve třetí třídě – Veverky.

Rada města dne 13.8.2018 – MŠ Bohučovice

této Rady jsem se zúčastnila a na tomto jednání bylo rozhodnuto, že termín otevření školky v Bohučovicích se firmě určuje k 10.9.2018. Firma však vyvolala nové jednání, které se uskutečnilo dne 15.8. na obci a vyslovila nesouhlas s termínem 10.9. a žádá o posun termínu až na konec září- s odůvoděním, že není schopna předat stavbu dříve a to díky VP a odsouhlašení ceny těchto VP. Snažila jsem se upozornit na všechny problémy i rizika a žádala jsem o možnost, zda by šla mateřská škola Bohučovice otevřít již poslední týden v září.Na toto však nemám jistou odpověď.

Bude se však konat schůzka se zástupci obce a o schůzce jsem informovala i majitele firmy, která rekonstrukci provádí. Všechny rodiče a ostatní, které tato rekonstrukce zajímá, na tuto schůzku srdečně zvu.

Informační schůzka se bude konat dne 30.8. – ve čtvrtek v 15.30hod. V tentýž den od 15.00hod bude probíhat informační schůzka pro rodiče nově přijatých dětí a seznámení s paními učitelkami. Obě schůzky proběhnou v MŠ Hradec nad Moravicí – v 1.třídě Kuřátek.

Velmi děkuji

Gabriela Lacková

Rekonstrukce mateřské školy Bohučovice

Vážení rodiče, chtěla bych Vás informovat o nenadálých komplikacích při rekonstrukci mateřské školy. V místnosti dětských toalet se propadly trámy – vlivem času i roztočů a musel být odstraněn celý strop a čeká se na výrobu nových trámů. Jsem velmi ráda, že se vše stalo nyní, když v budově nejsou děti, ani zaměstnanci. Další problém, který je nyní v řešení, je odvlhčení budovy. Byl proveden částečný odkop a zjistilo se, že budova je podmáčená a musí se najít jiný způsob,než plánovaný,  jak zbavit budovu vlhkosti. Bude provedena kontrola odpadů kamerou a podle výsledků se určí další postup. Všechny tyto komplikace mají za následek oddálení termínu otevření mateřské školy a to nejméně o měsíc. Předání stavby se mělo uskutečnit v posledním srpnovém týdnu. V pondělí 13.8.2018 rozhodne Rada města na základě informací firmy, stavebního dozoru, mých informací o prodloužení oprav mateřské školy. Sledujte prosím tento web, budu zde vkládat informace o dalším postupu a také o datu a místu informativní schůzky všech rodičů z mateřské školy Bohučovice.

Od 3.9.2018 mohu umístit děti :

MŠ Hradec nad Moravicí 14 volných míst.

MŠ Jakubčovice 8 volných míst. Byla bych ráda, kdyby jste se dohodli mezi sebou, podle svých možností, kam by jste chtěli své dítě umístit.

Pokud by se našla maminka, která by si mohla nechat své dítě po dobu rekonstrukce doma, prosím nahlašte tuto informaci, jakož i informaci o umístění Vašeho dítěte ve školách Hradec, Jakubčovice na:

MŠ Hradec nad Moravicí: 553 784 154 , mail.: reditelna@mshradec.eu

Vážení rodiče, chtěla bych Vám říct, že je mi vše nesmírně líto. Přijměte prosím mou omluvu za všechny komplikace, které Vám i dětem mohou nastat. Věřte, že se budeme všichni snažit, aby jste byli spokojeni. Všichni aktivně pracujeme na vyřešení celé této situace a děláme vše proto, abychom školu co nejdříve otevřeli. Velmi Vám děkuji za pochopení.

Gabriela Lacková, ředitelka školy

Vážení rodiče,

od 1.9.2018 budeme mít po dobu jednoho školního roku, jeden den v týdnu paní logopedku, která bude placena z MAS Hradec nad Moravicí. Pravidelné lekce, které by probíhaly 1x týdně, budou pro Vás a Vaše děti zdarma. V dopoledních hodinách bude logopedka působit v MŠ Bohučovice a v odpoledních hodinách bude logopedka působit v MŠ Hradec nad Moravicí. V případě zájmu rodičů z Jakubčovic a Kajlovce, se můžeme domluvit, kam by jste své dítě přivezli. Vše je ale možné do kapacity a možností paní logopedky. V září proběhnou s paní logopedkou třídní schůzky. Vzhledem k tomu, že jsem zjistila,jak složité je pro mnohé z Vás dojíždění za logopedem do Opavy, mnohdy nemůžete logopeda ani sehnat, jsme toto pro Vás s paní Evou Cvekovou z MAS Hradec nad Moravicí zajistily.

Gabriela Lacková

K 25.6.2018 je ukončeno přijímání dětí z jiných MŠ v době prázdninového provozu Mateřské školy Hradec nad Moravicí.

Uzavření MŠ Bohučovice od 25.6.2018 z důvodu rekonstrukce. Rodiče mohou své děti na tento týden nahlásit v ostatních mateřských školách (Jakubčovice, Hradec, Kajlovec) po dobu provozu těchto škol do 21.6.2018.

Uzavření MŠ v době prázdnin bude od 1.7.2018 – 3.8.2018, provoz bude obnoven 6.8.2018. MŠ Bohučovice, Jakubčovice, Kajlovec budou po celou dobu prázdnin uzavřeny, děti mohou navštěvovat MŠ Hradec nad Moravicí v době jejího provozu od 6.15 – 16.30hod.

Úplata o prázdninách:

úplata o prázdnináchMicrosoft Office Word (3)

Úplata za předškolní vzdělávání pro školní rok 2018/2019 byla stanovena 400,-Kč.

Zápis do MŠ Hradec nad Moravicí proběhne ve dnech 2.5 -3.5.2018 od 9.00hod – 16.00hod. Informace na budovách MŠ, v Hradeckých novinách, na webu MŠ-složka Zápis do MŠ.

Nové školské obvody (MŠ Hradec nad Moravicí)školské obvody

Informace pro rodiče k povinnému předškolnímu vzdělávání (týkají se i rodičů již dříve přijatých dětí)

Informace o povinném předškolním vzdělávání – rodiče

Nové telefonní číslo pro odhlašování a přihlašování obědů:

p.vedoucí školní jídelny Alena Hložková 733 310 110

Chtěla bych poděkovat všem, kteří přispěli nemocným dětem a jejich rodinám na konto Dobrý anděl. I naše mateřská škola Hradec nad Moravicí s odloučenými pracovišti Bohučovice, Jakubčovice, Kajlovec se stala dobrým andělem. Informace najdete na našich nástěnkách.

andel-office-word-2

Vážení rodiče,

na našich stránkách v odkaze Výsledky dotazníkového šetření – jsou již vloženy výsledky a další informace pro Vás. Velmi děkuji všem, kteří se našeho dotazníkového šetření zúčastnili. Děkuji za podněty, připomínky, kritiku, ale i pochvalu, která nás všechny velmi těší.

Chtěla bych poprosit všechny rodiče, kteří nabízejí finanční pomoc naší škole, aby takto učinili přímo u ředitelky školy, nebo u p. učitelek na třídách. Bude s Vámi sepsána darovací smlouva a příspěvek bude po dohodě s Vámi využit na vybudování nové infrasauny se solnými panely– sloužící částečně i jako solná jeskyně  pro Vaše děti. Nebo k jinému, dle Vašeho přání. Veškeré informace k tomuto budou na nástěnce a našich stránkách ve složce Sauna.

Gabriela Lacková, ředitelka MŠ