Sběr papíru pro Dobrého anděla

Vážení rodiče,

chtěla bych Vás požádat o sběr starého papíru, který můžete nosit v průběhu měsíce listopadu. Výtěžek z tohoto sběru bude věnován za nás všechny – za Mateřskou školu Hradec nad Moravicí se všemi odloučenými pracovišti na konto Dobrého anděla, pro rodiny s dětmi zasažené těžkou nemocí. Přispět můžete nejen starým papírem, ale i finanční částkou.

Smyslem celé této akce je vést děti k sounáležitosti a uvědomění si, že jsou mezi námi lidé, kteří potřebují naši pomoc. O to více, pokud jsou jimi děti. A že to, že jsme zdraví a daří se nám dobře, není pro všechny samozřejmostí. Že je důležité pomáhat lidem, stejně jako umět jejich pomoc přijmout. Po celý měsíc si budeme o pomoci, nejen nemocným a slabým, ale i seniorům s dětmi povídat. Uvítali bychom, kdyby i Vy naši milí rodiče, až budete balit balíček starého papíru do sběru, či chystat drobný finanční dar, si o tomto s dětmi pohovořili. Kdy jindy, než v tomto blížícím se adventním čase…

Kdo z Vás by měl potom zájem vědět, komu penízky nás všech pomohou, sdělte svou mailovou adresu paním učitelkám na třídách a ony Vám přepošlou informace, které nám přijdou z Dobrého anděla.

Velmi Vám děkuji

Gabriela Lacková

 

V době vánočních prázdnin od 22.12 2018 – 2.1. 2019 včetně – bude provoz MŠ Hradec nad Moravicí a odloučených pracovišť přerušen. Provoz bude obnoven 3.1. 2019.

 

Rodiče z MŠ Bohučovice budou osvobozeni od platby školného za měsíc září – důvodem jsou problémy, které vznikly rodičům z prodloužení termínu rekonstrukce mateřské školy.

Gabriela Lacková, ředitelka školy

 

MŠ Hradec nad Moravicí – Kroužky a předpokládané akce 2018/2019

Mini Judo Hradec  – pondělí 14.30hod – 15.15hod (I.třída Kuřátka) cenu určuje lektor

Gymnastika Špičková – pondělí 8,45hod. (I.třída Kuřátka) cenu určuje lektor

Angličtina pro předškoláky – zdarma, každý sudý čtvrtek 13.30 hod.- 14.00 hod.v předškolních třídách

Logopedie – zdarma-hradí MAP Opavsko, Mgr.Veronika Krajíčková (každý čtvrtek – místnost logopedie) od 8.00hod – časovky si určuje logopedka

Plavání (předpokládaný začátek březen-hotel Belaria) přibližná cena 1000,-Kč plavání + 600,-Kč. autobus. Cena bude upřesněna dle počtu dětí. Potvrzení pro účely proplacení u pojišťoven se vydává po skončení kurzu.

Lyžařský výcvik na Vaňkově kopci – je v jednání, přibližná cena 1700,-Kč

Keramika – zdarma v průběhu výchovně vzdělávacích činností

Polytechnické vzdělávání – spolupráce MŠ se ZŠ Hradec nad Moravicí + s Masarykovou střední školou Opava (pokusy, stavby, makedo, origami, deskové hry, lego, stavebnice

Spolupráce s Církevní školou Hradec nad Moravicí – v průběhu celého roku

Skutečně zdravá škola – v průběhu celého výchovně vzdělávacího procesu v MŠ

 

OTEVŘENÍ  MŠ BOHUČOVICE

Vážení rodiče, dle nejnovějších informací (kontrolní den 17.9.2018) to vypadá tak, že bychom mohli otevřít Mateřskou školu Bohučovice již 1.10.2018 od 6.15.hod. Naše provozní pracovnice i paní učitelky jsou připravené pracovat i o víkendu, aby pro Vaše děti bylo vše řádně a včas připravené. Na Vaše děti i Vás se budou těšit paní učitelky Bc. Martina Stoklasová a Mgr. Nikola Staníčková. Pokud by nastaly nějaké nepředvídatelné okolnosti, či změny, budu zde okamžitě informovat. Moc si přeji, aby se již nic nestalo a vše dopadlo dobře. Myslím, že školka bude opravdu krásná a barevná a dětem i Vám se zde bude líbit.

Gabriela Lacková, ředitelka školy

Třídní schůzky v MŠ Hradec nad Moravicí proběhnou v úterý dne 18.9. v 16.15 hod., ve třetí třídě – Veverky.

Rada města dne 13.8.2018 – MŠ Bohučovice

této Rady jsem se zúčastnila a na tomto jednání bylo rozhodnuto, že termín otevření školky v Bohučovicích se firmě určuje k 10.9.2018. Firma však vyvolala nové jednání, které se uskutečnilo dne 15.8. na obci a vyslovila nesouhlas s termínem 10.9. a žádá o posun termínu až na konec září- s odůvoděním, že není schopna předat stavbu dříve a to díky VP a odsouhlašení ceny těchto VP. Snažila jsem se upozornit na všechny problémy i rizika a žádala jsem o možnost, zda by šla mateřská škola Bohučovice otevřít již poslední týden v září.Na toto však nemám jistou odpověď.

Bude se však konat schůzka se zástupci obce a o schůzce jsem informovala i majitele firmy, která rekonstrukci provádí. Všechny rodiče a ostatní, které tato rekonstrukce zajímá, na tuto schůzku srdečně zvu.

Informační schůzka se bude konat dne 30.8. – ve čtvrtek v 15.30hod. V tentýž den od 15.00hod bude probíhat informační schůzka pro rodiče nově přijatých dětí a seznámení s paními učitelkami. Obě schůzky proběhnou v MŠ Hradec nad Moravicí – v 1.třídě Kuřátek.

Velmi děkuji

Gabriela Lacková

 

Rekonstrukce mateřské školy Bohučovice

Vážení rodiče, chtěla bych Vás informovat o nenadálých komplikacích při rekonstrukci mateřské školy. V místnosti dětských toalet se propadly trámy – vlivem času i roztočů a musel být odstraněn celý strop a čeká se na výrobu nových trámů. Jsem velmi ráda, že se vše stalo nyní, když v budově nejsou děti, ani zaměstnanci. Další problém, který je nyní v řešení, je odvlhčení budovy. Byl proveden částečný odkop a zjistilo se, že budova je podmáčená a musí se najít jiný způsob,než plánovaný,  jak zbavit budovu vlhkosti. Bude provedena kontrola odpadů kamerou a podle výsledků se určí další postup. Všechny tyto komplikace mají za následek oddálení termínu otevření mateřské školy a to nejméně o měsíc. Předání stavby se mělo uskutečnit v posledním srpnovém týdnu. V pondělí 13.8.2018 rozhodne Rada města na základě informací firmy, stavebního dozoru, mých informací o prodloužení oprav mateřské školy. Sledujte prosím tento web, budu zde vkládat informace o dalším postupu a také o datu a místu informativní schůzky všech rodičů z mateřské školy Bohučovice.

Od 3.9.2018 mohu umístit děti :

MŠ Hradec nad Moravicí 14 volných míst.

MŠ Jakubčovice 8 volných míst. Byla bych ráda, kdyby jste se dohodli mezi sebou, podle svých možností, kam by jste chtěli své dítě umístit.

Pokud by se našla maminka, která by si mohla nechat své dítě po dobu rekonstrukce doma, prosím nahlašte tuto informaci, jakož i informaci o umístění Vašeho dítěte ve školách Hradec, Jakubčovice na:

MŠ Hradec nad Moravicí: 553 784 154 , mail.: reditelna@mshradec.eu

Vážení rodiče, chtěla bych Vám říct, že je mi vše nesmírně líto. Přijměte prosím mou omluvu za všechny komplikace, které Vám i dětem mohou nastat. Věřte, že se budeme všichni snažit, aby jste byli spokojeni. Všichni aktivně pracujeme na vyřešení celé této situace a děláme vše proto, abychom školu co nejdříve otevřeli. Velmi Vám děkuji za pochopení.

Gabriela Lacková, ředitelka školy

 

 

Vážení rodiče,

od 1.9.2018 budeme mít po dobu jednoho školního roku, jeden den v týdnu paní logopedku, která bude placena z MAS Hradec nad Moravicí. Pravidelné lekce, které by probíhaly 1x týdně, budou pro Vás a Vaše děti zdarma. V dopoledních hodinách bude logopedka působit v MŠ Bohučovice a v odpoledních hodinách bude logopedka působit v MŠ Hradec nad Moravicí. V případě zájmu rodičů z Jakubčovic a Kajlovce, se můžeme domluvit, kam by jste své dítě přivezli. Vše je ale možné do kapacity a možností paní logopedky. V září proběhnou s paní logopedkou třídní schůzky. Vzhledem k tomu, že jsem zjistila,jak složité je pro mnohé z Vás dojíždění za logopedem do Opavy, mnohdy nemůžete logopeda ani sehnat, jsme toto pro Vás s paní Evou Cvekovou z MAS Hradec nad Moravicí zajistily.

Gabriela Lacková

 

K 25.6.2018 je ukončeno přijímání dětí z jiných MŠ v době prázdninového provozu Mateřské školy Hradec nad Moravicí.

Uzavření MŠ Bohučovice od 25.6.2018 z důvodu rekonstrukce. Rodiče mohou své děti na tento týden nahlásit v ostatních mateřských školách (Jakubčovice, Hradec, Kajlovec) po dobu provozu těchto škol do 21.6.2018.

Uzavření MŠ v době prázdnin bude od 1.7.2018 – 3.8.2018, provoz bude obnoven 6.8.2018. MŠ Bohučovice, Jakubčovice, Kajlovec budou po celou dobu prázdnin uzavřeny, děti mohou navštěvovat MŠ Hradec nad Moravicí v době jejího provozu od 6.15 – 16.30hod.

Úplata o prázdninách:

úplata o prázdnináchMicrosoft Office Word (3)

Úplata za předškolní vzdělávání pro školní rok 2018/2019 byla stanovena 400,-Kč.

Zápis do MŠ Hradec nad Moravicí proběhne ve dnech 2.5 -3.5.2018 od 9.00hod – 16.00hod. Informace na budovách MŠ, v Hradeckých novinách, na webu MŠ-složka Zápis do MŠ.

Nové školské obvody (MŠ Hradec nad Moravicí)školské obvody

Informace pro rodiče k povinnému předškolnímu vzdělávání (týkají se i rodičů již dříve přijatých dětí)

Informace o povinném předškolním vzdělávání – rodiče

 

Nové telefonní číslo pro odhlašování a přihlašování obědů:

p.vedoucí školní jídelny Alena Hložková 733 310 110

Chtěla bych poděkovat všem, kteří přispěli nemocným dětem a jejich rodinám na konto Dobrý anděl. I naše mateřská škola Hradec nad Moravicí s odloučenými pracovišti Bohučovice, Jakubčovice, Kajlovec se stala dobrým andělem. Informace najdete na našich nástěnkách.

andel-office-word-2

Vážení rodiče,

na našich stránkách v odkaze Výsledky dotazníkového šetření – jsou již vloženy výsledky a další informace pro Vás. Velmi děkuji všem, kteří se našeho dotazníkového šetření zúčastnili. Děkuji za podněty, připomínky, kritiku, ale i pochvalu, která nás všechny velmi těší.

Chtěla bych poprosit všechny rodiče, kteří nabízejí finanční pomoc naší škole, aby takto učinili přímo u ředitelky školy, nebo u p. učitelek na třídách. Bude s Vámi sepsána darovací smlouva a příspěvek bude po dohodě s Vámi využit na vybudování nové infrasauny se solnými panely– sloužící částečně i jako solná jeskyně  pro Vaše děti. Nebo k jinému, dle Vašeho přání. Veškeré informace k tomuto budou na nástěnce a našich stránkách ve složce Sauna.

Gabriela Lacková, ředitelka MŠ