Vážení rodiče,

od 1.9.2018 budeme mít po dobu jednoho školního roku, jeden den v týdnu paní logopedku, která bude placena z MAS Hradec nad Moravicí. Pravidelné lekce, které by probíhaly 1x týdně, budou pro Vás a Vaše děti zdarma. V dopoledních hodinách bude logopedka působit v MŠ Bohučovice a v odpoledních hodinách bude logopedka působit v MŠ Hradec nad Moravicí. V případě zájmu rodičů z Jakubčovic a Kajlovce, se můžeme domluvit, kam by jste své dítě přivezli. Vše je ale možné do kapacity a možností paní logopedky. V září proběhnou s paní logopedkou třídní schůzky. Vzhledem k tomu, že jsem zjistila,jak složité je pro mnohé z Vás dojíždění za logopedem do Opavy, mnohdy nemůžete logopeda ani sehnat, jsme toto pro Vás s paní Evou Cvekovou z MAS Hradec nad Moravicí zajistily.

Gabriela Lacková

 

K 25.6.2018 je ukončeno přijímání dětí z jiných MŠ v době prázdninového provozu Mateřské školy Hradec nad Moravicí.

Uzavření MŠ Bohučovice od 25.6.2018 z důvodu rekonstrukce. Rodiče mohou své děti na tento týden nahlásit v ostatních mateřských školách (Jakubčovice, Hradec, Kajlovec) po dobu provozu těchto škol do 21.6.2018.

Uzavření MŠ v době prázdnin bude od 1.7.2018 – 3.8.2018, provoz bude obnoven 6.8.2018. MŠ Bohučovice, Jakubčovice, Kajlovec budou po celou dobu prázdnin uzavřeny, děti mohou navštěvovat MŠ Hradec nad Moravicí v době jejího provozu od 6.15 – 16.30hod.

Úplata o prázdninách:

úplata o prázdnináchMicrosoft Office Word (3)

Úplata za předškolní vzdělávání pro školní rok 2018/2019 byla stanovena 400,-Kč.

Zápis do MŠ Hradec nad Moravicí proběhne ve dnech 2.5 -3.5.2018 od 9.00hod – 16.00hod. Informace na budovách MŠ, v Hradeckých novinách, na webu MŠ-složka Zápis do MŠ.

Nové školské obvody (MŠ Hradec nad Moravicí)školské obvody

Informace pro rodiče k povinnému předškolnímu vzdělávání (týkají se i rodičů již dříve přijatých dětí)

Informace o povinném předškolním vzdělávání – rodiče

 

Nové telefonní číslo pro odhlašování a přihlašování obědů:

p.vedoucí školní jídelny Alena Hložková 733 310 110

Chtěla bych poděkovat všem, kteří přispěli nemocným dětem a jejich rodinám na konto Dobrý anděl. I naše mateřská škola Hradec nad Moravicí s odloučenými pracovišti Bohučovice, Jakubčovice, Kajlovec se stala dobrým andělem. Informace najdete na našich nástěnkách.

andel-office-word-2

Vážení rodiče,

na našich stránkách v odkaze Výsledky dotazníkového šetření – jsou již vloženy výsledky a další informace pro Vás. Velmi děkuji všem, kteří se našeho dotazníkového šetření zúčastnili. Děkuji za podněty, připomínky, kritiku, ale i pochvalu, která nás všechny velmi těší.

Chtěla bych poprosit všechny rodiče, kteří nabízejí finanční pomoc naší škole, aby takto učinili přímo u ředitelky školy, nebo u p. učitelek na třídách. Bude s Vámi sepsána darovací smlouva a příspěvek bude po dohodě s Vámi využit na vybudování nové infrasauny se solnými panely– sloužící částečně i jako solná jeskyně  pro Vaše děti. Nebo k jinému, dle Vašeho přání. Veškeré informace k tomuto budou na nástěnce a našich stránkách ve složce Sauna.

Gabriela Lacková, ředitelka MŠ