Vnitřní provozní řád

Od 1.2.2018 se zvedla cena obědů pro cizí strávníky z 57,-Kč na 59,-Kč.