PREZIDENTSKÉ VOLBY

Není to tak dávno, kdy celá Česká republika žila prezidentskými volbami.      Ve volebním týdnu i děti naší školky rozpoutaly debatu o budoucích    prezidentech a sdělovaly si své názory a postřehy z domu, z médií apod.       Na otázku, koho by volily, měly jasnou odpověď a to byl velký podnět pro   nás učitelky, prezidentské volby uskutečnit i v naší MŠ. V pátek ve skutečný den voleb, hned jak se děti začaly scházet, jsme začali společně volby připravovat. Nejdříve jsme označili volební místnost a to tak „dokonale“,         že někteří rodiče si mysleli, že volby, které měly probíhat v místní hasičské zbrojnici se uskuteční ve školce. Připravili jsme hlasovací zástěnu a za ní hlasovací krabice, ať jsou volby opravdu tajné. Děti společně orazítkovaly hlasovací lístky, byly vytisknuty seznamy voličů a nakonec byla vybrána čtyřčlenná volební komise. Rodiče nás upozornili i na to, že ve volební komisi musíme mít více než 2 děti, aby volby byly platné. Bylo to zábavné a zároveň úsměvné, jak někteří rodiče to prožívali s námi. Každé dítě mělo svůj   občanský průkaz (svou značku), kterým se muselo prokázat volební komisi     a pak už došlo na samotné hlasování.

A jak ty naše volby vlastně dopadly?

Volební účast:                       65%

Platných hlasů:                     100%

Andrej Babiš:                       6 hlasů            33%

Petr Pavel:                             12 hlasů          67%

 

VÍTĚZEM PREZIDENTSKÝCH VOLEB V MŠ KAJLOVEC SE STAL

PETR PAVEL

Co dodat, naše děti už před volbami měly jasno v tom, koho chtějí za prezidenta naší republiky a po volbách přišly s nadšením do školky,                že oficiální volby dopadly úplně stejně.

Teď si jen můžeme přát, aby výsledek voleb byl správnou volbou pro všechny občany naší republiky.

 

                            

přihlásit se
© 2023 www.jirikutac.cz