Distanční vzdělávání v mateřské škole

Distanční vzdělávání v mateřské škole

Novela školského zákona č. 349/2020 Sb. stanovuje v § 184a zvláštní pravidla při omezení osobní přítomnosti dětí, žáků a studentů ve školách. Co to tedy pro praxi v mateřských školách znamená?

1. Pokud jsou naplněny důvody uvedené v odst. 1 § 184a školského zákona je mateřská škola povinna zajistit dětem, pro které je předškolní vzdělávání povinné, vzdělávání distančním způsobem.

2. Dítě, pro které je předškolní vzdělávání povinné, má povinnost se vzdělávání distanční formou účastnit.

3. Způsob poskytování vzdělávání a hodnocení výsledků vzdělávání distančním způsobem přizpůsobí škola podmínkám dítěte pro toto vzdělávání.

4. Vzdělávání distančním způsobem mateřská škola uskutečňuje podle Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání a školního vzdělávacího programu v míře odpovídající okolnostem.

————————————————————————————————-

 1 § 184a Zvláštní pravidla při omezení osobní přítomnosti dětí, žáků a studentů ve školách

(1) Pokud z důvodu krizového opatření vyhlášeného podle krizového zákona, nebo z důvodu nařízení mimořádného opatření podle zvláštního zákona, anebo z důvodu nařízení karantény podle zákona o ochraně veřejného zdraví není možná osobní přítomnost většiny žáků nebo studentů z nejméně jedné třídy, studijní skupiny, oddělení nebo kursu ve škole nebo většiny dětí, pro které je předškolní vzdělávání povinné, z mateřské školy nebo z odloučeného pracoviště nebo z nejméně jedné třídy, ve které se vzdělávají pouze tyto děti, poskytuje škola dotčeným dětem, žákům nebo studentům vzdělávání distančním způsobem.

(2) Vzdělávání distančním způsobem škola uskutečňuje podle příslušného rámcového vzdělávacího programu a školního vzdělávacího programu v míře odpovídající okolnostem.

(3) Děti, žáci a studenti jsou povinni se vzdělávat distančním způsobem s výjimkou žáků základní umělecké školy a jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky. Způsob poskytování vzdělávání a hodnocení výsledků vzdělávání distančním způsobem přizpůsobí škola podmínkám dítěte, žáka nebo studenta pro toto vzdělávání.  

Prodloužení uzavření Mateřské školy

Vážení rodiče, informuji Vás o prodloužení uzavření mateřské školy do 28.3.2021. Bohužel tuto zprávu mám zatím jen ze zdrojů blízkých školství, ale do datové schránky, ani na mail jsem do tohoto okamžiku, tj. 19.3.2021 v 21.30 hod. neobdržela žádnou oficiální informaci. Budu Vás zde v tomto příspevku informovat ihned, jakmile tuto informaci obdržím.

Děkuji za pochopení

Dnes, tj. 20.3.2021 v datové schránce informace o prodloužení uzavření MŠ do 28.3.2021

UZAVŘENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HRADEC NAD MORAVICÍ A ODLOUČENÝCH PRACOVIŠŤ OD 1.3.2021

Vážení rodiče, na základě USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKYze dne 26. února 2021 č. 200 o přijetí krizového opatření,se omezuje provoz mateřských škol.

Prosím, nevoďte tedy děti od 1. 3. 2021 do mateřské školy /provoz je usnesením omezen prozatím do 21. 3. 2021/.

Obědy budou dětem automaticky odhlášeny. Až budeme vědět, kdy se mateřské školy opět otevřou, budeme Vás kontaktovat pro přihlášení obědů.

Informace pro rodiče kritické infrastruktury státu – nejsme hejtmanem MSK ustanoveni jako škola pro IZS. Seznam škol pro IZS je na našich webových stránkách. Ošetřovné si prosím sami generujete na stránkách OSSZ. Pro OSVČ jej vytvořím osobně. Pište mi prosím na mail. reditelna@mshradec.eu.

Dětem s povinnou předškolní docházkou budou každý týden zasílány na Váš mail úkoly k distanční výuce, ale najdete je i na webu. Nejdůležitější pro děti je však domácí pohoda, radost z prožitých společných okamžiků, společné vaření, úklid, povídání, čtení pohádek a i když vím, že pro mnohé je vše už náročné nejen psychicky, přeji Vám spoustu sil a lásky vše zvládnout. Naše děti jsou těmi nejzranitelnějšími a nejvzácnějšími. Teď, více než kdy jindy, je důležité si zachovat veselou mysl, být zodpovědnými a držet při sobě.

Kdyby jste cokoliv potřebovali ohledně rady s odklady, jednáním s PPP a SPC, neváhejte se na mně, nebo paní zástupkyni obrátit mailem. Samozřejmě i s čímkoliv jiným, co by Vás trápilo a v čem bychom Vám mohly být nápomocny.

Sledujte prosím naše webové strány

Přeji Vám mnoho zdraví v dalších dnech.

Informace pro rodiče Covid – 19 u dětí ve věku 0-19 let

COVID-19 u dětí věku 0 – 19 let

Vážené maminky, tatínkové, babičky i dědečkové,

obracím se na vás jako primář dětského oddělení Nemocnice Slaný s velice závažnou informací týkající se COVIDU-19 a dětí.

U dětí ve věku 0 – 19 let za 2 – 6 týdnů po prodělané infekci (ale POZOR! – děti mohly prodělat infekci zcela nepozorovaně, rozhodně nemusí mít pozitivní výtěry!) se může vyskytnout velice závažné onemocnění, které se nazývá zkratkou PIMS (Pediatric Inflammatory Multisysteme Syndrome).

Rozhodl jsem se vás informovat veřejně, neboť onemocnění bohužel není vzácné (na dětských odděleních pražských klinik leží aktuálně již řada dětí s tímto onemocněním a i my jsme již diagnostikovali pacienta ze Slaného). Onemocnění může být život ohrožující a rovněž může mít vážné následky. Na druhé straně včas podchycené je vyléčitelné! Nás lékaře na dětském oddělení vede snaha udělat vše proto, abychom mohli podchytit pokud možno všechny potenciální pacienty a aby nám zbytečně neumíraly na COVID-19 i děti.

Proto, pokud má vaše dítě horečky > 38,5 C trvající 3 a více dní a současně jsou přítomny 2 z následujících 5 příznaků:

1) vyrážka

2) popraskané zarudlé rty, zarudnutí v dutině ústní a zbarvení jazyka do sytě červené (připomíná barvu malin)

3) otok hřbetů rukou a nártů nohou a olupování kůže na dlaních nebo ploskách

4) nehnisavý zánět spojivek

5) průjem, zvracení nebo bolesti břicha

neprodleně navštivte naši dětskou ambulanci, kde na základě dalších vyšetření vyloučíme nebo potvrdíme tuto diagnózu a podnikneme vše, co je třeba.

prim. MUDr. Jiří Havránek

Pozor!!!! Otevření MŠ Hradec nad Moravicí od 4.2.2021

Vážení rodiče,

vzhledem k novým skutečnostem, kdy se objevily příznaky Covid 19 i u dětí, které byly trasovány 15.1 a byly negativní a o pár dní později se objevila pozitivita u nového testu (tedy byť nebyli trasování 20.1., ale nakazili se mezi 15.1 a 20.1 mezi dětmi v MŠ a to bez příznaků), prodlužuji karanténu v Mateřské škole Hradec nad Moravicí do 3.2.2021.

MŠ se tedy otevírá až 4.2.2021.

1. Splníme 14 denní karanténu od posledního Covid pozitivního a snad eliminujeme novou nákazu, která by se po otevření MŠ znovu rozšířila.

2. Velmi si vážím rodičů, kteří dodržují nařízení KHS, dětského lékaře o karanténě a zůstávají po celou dobu s dítětem doma, ale jsou i tací, kteří byli viděni v době karantény s dítětem venku. Velmi mně to mrzí a znovu apeluji na důslednost v těchto věcech a dodržování těchto vládních nařízení. Je to i jakási kolektivní zodpovědnost vůči nám všem. Většina dětí nemá žádné příznaky, přesto jsou infekční.

3. Znovu si prosím nahlašte obědy na 4.2.2021 do 3.2.2021 do 12.30 hod. Pokud se do MŠ, či ŠJ nedovoláte, pak na mailu : ms.hradec@tiskali.cz

4. Když se v rodině objeví nákaza Covid, nečekejte na trasování a prosím okamžitě odhlašte své dítě z MŠ. Nenoste do MŠ žádné hračky z domu.

5. Ošetřovné nově zasílám do 3.2.2021 na OSSZ, žádejte tedy o prodloužení OSSZ Opava.

6. U koho se objeví příznaky Covid , informujte ihned svého dětského lékaře o nákaze Covid v MŠ Hradec nad Moravicí.

Co se týká dotazů na spojování:

Provoz MŠ není prakticky vládou omezen, učitelé nemusí mít roušky a až na vstup třetích osob jen v nejnutnějších případech a zvýšenou desinfekci, neplatí pro MŠ žádná omezení. Co se týká nepedagogických pracovníků, opatření dodržují, nosí roušky, je zvýšená desinfekce, praní prádla, za zpřísněných podmínech se vydává strava a pitný režim. Vzhledem k onemocnění personálu a to průběžně, také vzhledem k ošetřovnému, jsme nuceni třídy spojovat. Ovšem předpokládáme, že do MŠ chodí pouze děti zdravé, které nepřišly do styku s Covid pozitivním. To už je však na zodpovědnosti každého rodiče.

Provoz mateřských škol (včetně mateřských škol a tříd zřízených podle § 16 odst. 9 školského zákona)je zachován jako doposud, tedy za dodržení provozních pravidel podle Manuálu.Děti a pedagogičtí pracovníci nemají povinnost nosit roušky. Vstup třetích osob (mimo děti a zaměstnance)do prostor školy je možný jen v nezbytně nutných případech s tím, že se omezí kontakt třetích osob s osobami v prostorách školy.


Přejí všem lepší zítřky

Gabriela Lacková

Otevření MŠ Hradec nad Moravicí od 1.2.2021

Vážení rodiče,

naše Mateřská škola se bude otevírat od pondělí 1.2.2021. Žádám Vás při přihlašování Vašich dětí  o dodržení nařízení KHS Opava, případně dětského lékaře.

Nařízená karanténa je v délce trvání 10 dnů od kontaktu s pozitivní osobou – pokud jde daná osoba na testy. Dále se vše řídí podle negativity, nebo pozitivity testu. Vždy je Vám oznámeno, kdy můžete zpět do MŠ.

Pokud se Vaše dítě nezúčastnilo testování, pak karanténa trvá od kontaktu s pozitivní osobou 14 dní. Tedy pokud přišlo Vaše dítě do styku s Covid pozitivním 20.1.2021, pak nemůže přijít 1.2.2021 do MŠ, ale nejdříve 4,nebo 5.2., ale to Vám opět sdělí KHS, nebo dětský lékař.

Pokud má Vaše dítě příznaky Covid 19 (rýma, kašel, bolesti hlavy, zvýšená teplota, průjem, vyrážka apod.) nesmíte jej přivést do MŠ. To samé platí, pokud Vaše dítě přišlo do styku s Covid pozitivním a nemá žádné příznaky, přesto nesmí do MŠ…

Prosím neberte toto na lehkou váhu. V množství dětí, jaké máme ve třídách v MŠ Hradec (109 dětí), se tato nákaza šíří velice rychle. Učitelé jsou naprosto nechráněni a i metodiky ministerstva zdravotníctví a školství podporují zachování běžného provozu s větší desinfekcí. I přes mé nařízení, aby si děti nenosily v této době hračky z domu (naše hračky desinfikujeme, dáváme do karantény), toto stále mnoho z Vás nedodržuje a tak si můžeme vir stále předávat.

Třídy byly pro příchod Vašich dětí vyozónovány, hračky vydesinfikovány, povlečení a vše další  vypráno, prostory byly umyty desinfekcí.

Prosím všechny o maximální dodržování pravidel, odstupů, nošení roušek na pozemku školy.

Společně to můžeme zvládnout, nebo alespoň eliminovat množství karantén a uzavření mateřských škol, ale záleží na zodpovědnosti každého z nás.

Prosím do pátku 29.1.2021 do 12.30hod si nahlaste obědy pro své dítě na pondělí 1.2.2021. V případě, že se nedovoláte, pište na mail: ms.hradec@tiskali.cz


S přáním pevného zdraví

Gabriela Lacková

 

                            

© 2021 www.backing.cz