Podmínky otevření Mateřské školy

Vážení rodiče, školy obdržely podmínky otevření. Snažila jsem se spolu s ostatními ředitelkami i učitelkami bojovat za to, aby děti nemusely mít v Mateřské škole roušky. Bohužel, zatím se nám to nepovedlo.

Můj názor uslyšíte asi ve 40 sekundě ve zprávách a také když si přečtete celý článek pod videem na tn.cz, ale za shlédnutí stojí celé video.

https://tn.nova.cz/clanek/opatreni-odtrzene-od-reality-rousky-ve-skolce-jsou-nesmysl-mini-ucitelky.html?fbclid=IwAR0oxilYILubWZAYWkKWkbjKDloYZQqX-JWr3Pvrwbbx1hTArAjTpav-mJY

Podmínky budou tedy takové. Do škol se budou nejdříve vracet děti s povinnou předškolní docházkou a budeme vytvářet skupiny po 15 dětech, které se nebudou míchat. Medvědi tedy budou rozděleni na dvě skupiny. Jedna skupina bude v medvědech a druhá v žabkách. Veverky budou ve veverkách a Bohučovice, Jakubčovice, Kajlovec budou ve svých školách. Počet dětí s povinnou předškolní docházkou zde nepřesahuje 15 dětí.

Děti budou mít povinnost po dobu celého dne mít na ústech roušku. Prosím tedy o dostatečné množství roušek, aby dítě nemuselo být ve vlhké roušce, či nějak hygienicky znečištěné. Všechny roušky prosím umístěte do svých přihrádek do igelitových pytlíků, krabiček, či jinak je hygienicky zabalte.

Podnikáme další kroky a uvidíme, zda se nám povede něčeho dosáhnout. Zde v odkazu

https://www.isea.cz/podminky-rozvolnovani-v-materskych-skolach/?fbclid=IwAR0R87jMxHoEScAap3WiKkSEepvRdA6CCsEULaL36edS_gqeYyYig5CCDeg

Distanční vzdělávání v mateřské škole

Distanční vzdělávání v mateřské škole

Novela školského zákona č. 349/2020 Sb. stanovuje v § 184a zvláštní pravidla při omezení osobní přítomnosti dětí, žáků a studentů ve školách. Co to tedy pro praxi v mateřských školách znamená?

1. Pokud jsou naplněny důvody uvedené v odst. 1 § 184a školského zákona je mateřská škola povinna zajistit dětem, pro které je předškolní vzdělávání povinné, vzdělávání distančním způsobem.

2. Dítě, pro které je předškolní vzdělávání povinné, má povinnost se vzdělávání distanční formou účastnit.

3. Způsob poskytování vzdělávání a hodnocení výsledků vzdělávání distančním způsobem přizpůsobí škola podmínkám dítěte pro toto vzdělávání.

4. Vzdělávání distančním způsobem mateřská škola uskutečňuje podle Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání a školního vzdělávacího programu v míře odpovídající okolnostem.

————————————————————————————————-

 1 § 184a Zvláštní pravidla při omezení osobní přítomnosti dětí, žáků a studentů ve školách

(1) Pokud z důvodu krizového opatření vyhlášeného podle krizového zákona, nebo z důvodu nařízení mimořádného opatření podle zvláštního zákona, anebo z důvodu nařízení karantény podle zákona o ochraně veřejného zdraví není možná osobní přítomnost většiny žáků nebo studentů z nejméně jedné třídy, studijní skupiny, oddělení nebo kursu ve škole nebo většiny dětí, pro které je předškolní vzdělávání povinné, z mateřské školy nebo z odloučeného pracoviště nebo z nejméně jedné třídy, ve které se vzdělávají pouze tyto děti, poskytuje škola dotčeným dětem, žákům nebo studentům vzdělávání distančním způsobem.

(2) Vzdělávání distančním způsobem škola uskutečňuje podle příslušného rámcového vzdělávacího programu a školního vzdělávacího programu v míře odpovídající okolnostem.

(3) Děti, žáci a studenti jsou povinni se vzdělávat distančním způsobem s výjimkou žáků základní umělecké školy a jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky. Způsob poskytování vzdělávání a hodnocení výsledků vzdělávání distančním způsobem přizpůsobí škola podmínkám dítěte, žáka nebo studenta pro toto vzdělávání.  

Prodloužení uzavření Mateřské školy

Vážení rodiče, informuji Vás o prodloužení uzavření mateřské školy do 28.3.2021. Bohužel tuto zprávu mám zatím jen ze zdrojů blízkých školství, ale do datové schránky, ani na mail jsem do tohoto okamžiku, tj. 19.3.2021 v 21.30 hod. neobdržela žádnou oficiální informaci. Budu Vás zde v tomto příspevku informovat ihned, jakmile tuto informaci obdržím.

Děkuji za pochopení

Dnes, tj. 20.3.2021 v datové schránce informace o prodloužení uzavření MŠ do 28.3.2021

UZAVŘENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HRADEC NAD MORAVICÍ A ODLOUČENÝCH PRACOVIŠŤ OD 1.3.2021

Vážení rodiče, na základě USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKYze dne 26. února 2021 č. 200 o přijetí krizového opatření,se omezuje provoz mateřských škol.

Prosím, nevoďte tedy děti od 1. 3. 2021 do mateřské školy /provoz je usnesením omezen prozatím do 21. 3. 2021/.

Obědy budou dětem automaticky odhlášeny. Až budeme vědět, kdy se mateřské školy opět otevřou, budeme Vás kontaktovat pro přihlášení obědů.

Informace pro rodiče kritické infrastruktury státu – nejsme hejtmanem MSK ustanoveni jako škola pro IZS. Seznam škol pro IZS je na našich webových stránkách. Ošetřovné si prosím sami generujete na stránkách OSSZ. Pro OSVČ jej vytvořím osobně. Pište mi prosím na mail. reditelna@mshradec.eu.

Dětem s povinnou předškolní docházkou budou každý týden zasílány na Váš mail úkoly k distanční výuce, ale najdete je i na webu. Nejdůležitější pro děti je však domácí pohoda, radost z prožitých společných okamžiků, společné vaření, úklid, povídání, čtení pohádek a i když vím, že pro mnohé je vše už náročné nejen psychicky, přeji Vám spoustu sil a lásky vše zvládnout. Naše děti jsou těmi nejzranitelnějšími a nejvzácnějšími. Teď, více než kdy jindy, je důležité si zachovat veselou mysl, být zodpovědnými a držet při sobě.

Kdyby jste cokoliv potřebovali ohledně rady s odklady, jednáním s PPP a SPC, neváhejte se na mně, nebo paní zástupkyni obrátit mailem. Samozřejmě i s čímkoliv jiným, co by Vás trápilo a v čem bychom Vám mohly být nápomocny.

Sledujte prosím naše webové strány

Přeji Vám mnoho zdraví v dalších dnech.

Informace pro rodiče Covid – 19 u dětí ve věku 0-19 let

COVID-19 u dětí věku 0 – 19 let

Vážené maminky, tatínkové, babičky i dědečkové,

obracím se na vás jako primář dětského oddělení Nemocnice Slaný s velice závažnou informací týkající se COVIDU-19 a dětí.

U dětí ve věku 0 – 19 let za 2 – 6 týdnů po prodělané infekci (ale POZOR! – děti mohly prodělat infekci zcela nepozorovaně, rozhodně nemusí mít pozitivní výtěry!) se může vyskytnout velice závažné onemocnění, které se nazývá zkratkou PIMS (Pediatric Inflammatory Multisysteme Syndrome).

Rozhodl jsem se vás informovat veřejně, neboť onemocnění bohužel není vzácné (na dětských odděleních pražských klinik leží aktuálně již řada dětí s tímto onemocněním a i my jsme již diagnostikovali pacienta ze Slaného). Onemocnění může být život ohrožující a rovněž může mít vážné následky. Na druhé straně včas podchycené je vyléčitelné! Nás lékaře na dětském oddělení vede snaha udělat vše proto, abychom mohli podchytit pokud možno všechny potenciální pacienty a aby nám zbytečně neumíraly na COVID-19 i děti.

Proto, pokud má vaše dítě horečky > 38,5 C trvající 3 a více dní a současně jsou přítomny 2 z následujících 5 příznaků:

1) vyrážka

2) popraskané zarudlé rty, zarudnutí v dutině ústní a zbarvení jazyka do sytě červené (připomíná barvu malin)

3) otok hřbetů rukou a nártů nohou a olupování kůže na dlaních nebo ploskách

4) nehnisavý zánět spojivek

5) průjem, zvracení nebo bolesti břicha

neprodleně navštivte naši dětskou ambulanci, kde na základě dalších vyšetření vyloučíme nebo potvrdíme tuto diagnózu a podnikneme vše, co je třeba.

prim. MUDr. Jiří Havránek

 

                            

© aktualizace 08/2022 www.jirikutac.cz