Mateřská škola pomáhá – Dobrý anděl

Vážení rodiče,

každý rok pořádáme v MŠ Hradec nad Moravicí prodejní výstavku s andělskou poštou pro naše děti, ale zároveň i část výtěžku z této prodejní výstavky darujeme za všechny naše mateřské školy i školní jídelnu na konto Dobrého anděla rodinám, které zasáhla vážná nemoc. Snažíme se vést k pomoci a sounáležitosti naše děti v mateřských školách. Jdeme příkladem a finanční částkou pomáháme i my zaměstnanci a prosím i Vás rodiče o drobný dar, ať už zakoupením našich výrobků, nebo přispěním do připravené kasičky společně s Vašimi dětmi. O vybrané částce Vás budeme informovat. Hlavním smyslem této pomoci však je, vše probrat se svými dětmi. Vést je k pomoci potřebným, uvědoměním si, že ne všechny děti mohou mít krásné Vánoce, pod stromečkem spoustu dárků a šťastnou a zdravou rodinu. A také k tomu, že lidé by si měli pomáhat, neměli by být lhostejní jeden ke druhému a v této době, která zasáhla svými opatřeními do životů spousty rodin, je to důležité snad více než kdy jindy. Stále věřím, že soucítění s lidmi, láska k lidem, sounáležitost, úcta a pokora, jsou vzácnými znaky lidství. A tomu se celý život učíme.

Adventní přání

Vážení rodiče, přejeme Vám krásný a klidný předvánoční čas v kruhu Vašich nejbližších. Doba adventu je dobou zklidnění, naslouchání, pomoci a lásky. Bohužel dnešní doba nám přináší i v tomto jistá omezení a tak s první zapálenou svíčkou mnozí z nás mohou být se svými blízkými jen ve vzpomínkách. Třeba právě proto, aby je ochránili. Překonávat překážky, držet při sobě, je v této době důležitější více než kdy jindy a já věřím, že společně a s láskou vše zvládneme. Přejeme Vám všem krásný adventní čas..

Covid v MŠ Hradec ve třídě veverek

Vážení rodiče, před chvílí jsem obdržela mail od maminky ze třídy Veverek, která mě informovala o svém dítěti, které je pozitivní na Covid 19. Od pondělí se třída uzavírá do karantény a všechny kontakty dětí, které byly v této třídě do 24.11.2020 budou předány hygieně. O všem budete během zítřka informováni maily.

OŠETŘOVNÉ

Vážení klienti,

s ohledem na uzavření prvních stupňů základních škol v ČR dne 14. 10. 2020, budou moci rodiče dětí mladších 10 let žádat o ošetřovné z důvodu uzavření školy. Momentálně však není ukončen legislativní proces zákona, který upravuje podmínky poskytování ošetřovného při současné epidemii, v příštím týdnu ho bude ve zrychleném režimu projednávat Poslanecká sněmovna.

Z tohoto důvodu žádáme rodiče, aby prozatím s řešením žádosti o ošetřovné vyčkali, než bude legislativní proces dokončen (pravděpodobně přelom měsíce října a listopadu). Na webových stránkách ČSSZ pak bude obratem zveřejněn nový formulář žádosti o ošetřovné, který rodič vyplní a předá svému zaměstnavateli. Není třeba se bát, že by Vám nárok na ošetřovné propadnul.

V tuto chvíli tedy rodiče, kteří zůstali s dětmi doma, musí pouze o této skutečnosti informovat svého zaměstnavatele.

Nejčastější otázky a odpovědi naleznete v příloze.

Děkujeme za pochopení

Česká správa sociálního zabezpečení

Co se týká karantény:

Rodiče,kteří mají zájem o ošetřovné, pište mi na mail reditelna@mshradec.eu (mohou to být jen rodiče ze tříd, které uzavřela hygiena z důvodu karantény)

jméno + příjmení dítěte, třída, rodné číslo dítěte..

Provoz mateřských škol v době mimořádných opatření+informace (e-rouška, provoz škol aj.)

Provoz mateřských škol v době mimořádných opatření je bez omezení.

Od 9.10.2020 Do 2.11.2020 se pozastavuje cvičení Gymnastika Špičková.

Od. 12.10.2020 se pozastavuje cvičení Juda. O tyto hodiny z těchto kroužků však nepřijdete, lekce se protáhnou, dokud nebudou mít děti vybráno 20hodin v Gymnastice a daný počet hodin v Judu.

Roušky v MŠ

Vážení rodiče,

prosíme, aby jste od zítřka, tj. 10.9.2020 vstupovali do budovy mateřské školy v rouškách. Vaše děti mít roušky nemusí. Dodržujte prosím doporučené odstupy. O dalším Vás budeme informovat.

Děkuji za pochopení

Nástup dětí 1.9.2020

Vážení rodiče, nástup dětí od 1.9.2020 bude probíhat za standardních podmínek, bez roušek. Přesto apeluji na osobní zodpovědnost každého z nás, aby ten, kdo má příznaky Covid – 19 ( rýma, suchý kašel, dušnost, teplota, ztráta chuti, čichu, bolesti hlavy..)nevstupoval do budovy. Jakož i děti s těmito příznaky nebudou přijaty do MŠ. Vyjímku tvoří alerie, chronická rýma apod., vše však musí být potvrzeno lékařem. Roušky v MŠ zatím nebudou povinné pro děti, ani rodiče. Sledujte prosím semafor a pokud KHS nařídí roušky ve vnitřních prostorách, vyvěsíme ihned logo na dveře a rodiče, či jiná doprovázející osoba může vstoupit do budovy pouze s rouškou. Doufám, že pro děti budou roušky i nadále nepovinné.

Co dát dětem sebou:

  1. 1 rouška v sáčku ( pro případ vypuknutí nákazy v mš musíme všechny děti dle možností ochránit) .
  2. Papuče s pevnou podrážkou a patou na přezutí do třídy.
  3. Pyžamo a věci na převlečení do třídy.
  4. Věci na pobyt venku.
  5. Věci na převlečení, pokud se stane nehoda.
  6. Pokud dítě v krajním případě nezvládá hygienické návyky, pak pleny, či podložku do postele.
  7. Vyplněnou přihlášku do ŠJ
  8. Zaplacené obědy na září do 31.8.2020 (kdo takto ještě neučinil, učiňte prosím co nejdříve)
  9. Zaplacené školné do 15.9.2020 400,-Kč (informace o účtech a platbách jsou na webu mš)

Veškeré oblečení a přezutí prosím podepište, protože děti si mnohdy své věci nepoznají, nebo je mají stejné s kamarádem a dochází k záměně, nebo ztrátě. Velmi děkujeme. 🙂

Přeji vašim dětem krásný vstup do nového školního roku, co nejméně slziček a věřím, že uděláme společně s vámi rodiči vše pro to, aby vaše děti byly u nás spokojené a šťastné, aby jste nám důvěřovali a cítili se v našich školkách dobře.

 

                            

© aktualizace 08/2022 www.jirikutac.cz