Akce říjen

všechny akce s rodiči budou tento měsíc zrušeny

V průběhu měsíce:

-dýňování s dětmi

-drakiáda

-příprava ovocného salátu, kimovy hry s ovocem

-výroba zeleninové polévky

-účast ve výtvarné soutěži

-oslava halloweenu

Způsob úhrady příspěvku SRPŠ

SRPŠ členský příspěvek
Prosíme o zaslání částky Kč 250,- pro školní rok 2020/2021 na účet 2601264561/2010 do 30.9.2020.
Jako variabilní symbol použijte pětimístný kód dítěte (shodný pro úhradu stravného a školného v MŠ)
a do poznámky pro příjemce uveďte jméno dítěte + třídu, popř. školku (MŠ Hradec-žabky, MŠ Bohučovice).

Děkujeme.

A je tady další školní rok…

V letošním školním roce 2020/2021 máme v MŠ Kajlovci zapsáno 27 dětí, z toho 8 dětí předškolního věku. S dětmi pracují paní učitelky Iveta Víchová a Bc. Michaela Hyklová, školnice a výdejčí stravy paní Zdeňka Bašárová.

Zaměříme se, mimo jiné, na ekologickou výchovu  projektem „ Život v úle“. Pilnými včeličkami se učitelky inspirovaly a budou se snažit během celého školního roku motivovat také děti, které se budou zabývat různými aktivitami a dovídat se nové poznatky o včelách. Součástí našeho projektu je ochutnávka různých druhů medů, dovídání se o  významu včel, o tom, kdo v úle žije, kdo se o včely stará a o ochranných pomůckách včelaře.

Důležitost včel již zmínil ve svém citátu  Jan Ámos Komenský: “  Z včelařství naučil jsem se přírodu více znáti a více milovati, než z mnoha knih učených.“

Našim třídním mazlíčkem se v letošním školním roce stala suchozemská želvička Eliška. Děkujeme tímto mamince Rozálky za darované věci pro ni.

 Dále máme pro děti objednané pohádky a divadelní představení. Z každé akce pořizujeme, se souhlasem rodičů, fotografie a umísťujeme je na našich webových stránkách školy.

Neváhejte se na nás s čímkoliv obrátit, budeme se snažit Vám pomoci, poradit a vyjít Vám vstříc. Jsme tady pro Vás a  pro Vaše děti. 

Na medové dny  se spolu s dětmi  budou těšit  paní učitelky: Iveta a Míša.

 

                            

© aktualizace 08/2022 www.jirikutac.cz