PODZIM U ŽABIČEK

Krásný podzimní čas si s dětmi na Žabičkách užíváme různými způsoby. Sběrem plodů podzimu, pomáháním s úklidem školní zahrady, ale také hrátkami v listí. Společně jsme taky oslavili „Den stromů“ a to procházkou do místního parku, objímáním stromů a rozpoznáváním stromů podle listů. Tento den jsme také spojili s prací na školní zahradě, kde jsme společně ošetřovali stromy vápnem. Veškeré fotografie z našich podzimních a třídních radovánek naleznete ve fotogalerii třídy Žabiček. Přejeme Vám pohodové a vlídné dny. Vaše paní učitelky Lucka, Míša a Danuška

Maškarní karneval

V pátek 18.2. jsme společně s dětmi oslavili Masopust. Nejdříve jsme v maskách obešli kamarády ve školce, kterým jsme zazpívali naši novou písničku „Hlídač krav“, poté na děti čekala diskotéka, soutěže, přehlídka masek a v neposlední řadě bohaté občerstvení, za které bychom chtěli srdečně poděkovat našim ochotným rodičům. Více fotek naleznete v galerii.

Mensa – Grónsko

24.11. jsme si dětmi povídali o zemi, kde je stále zima. Celým dnem nás provázela písnička „Grónská zem“. Seznámili jsme se se zvířátky, které tam žijí, s Eskymáky a děti si postavily iglú. A co grónská vlajka? Děti Vám určitě poví, co jen jim připomíná…

 

                            

© aktualizace 08/2022 www.jirikutac.cz