Poděkování sponzorům maškarního karnevalu

Spolek rodičů a přátel Mateřské školy v Hradci nad Moravicí
děkuje všem rodičům, kteří přispěli na maškarní karneval finančními či věcnými dary.

Byli to:

paní Eva Dudková paní Lenka Schreierová
paní Pavla Beníšková paní Jana Beníšková
paní Andrea Drozdová paní Marcela Valušková
pan Manderla paní Martina Černá
paní Iva Zámečníková paní Petra a pan Tomáš Mührovi
paní Michaela Čenínová pan Kamil Hurník
paní Pavla Hrbáčová paní Jana Jelenová
paní Veronika Sekulová paní Chlappková


Velký dík si zaslouží:


Správa státního zámku Hradec nad Moravicí
Restaurace a hotel Červený zámek Hradec nad Moravicí
Cukrárna Kamahaj
Model Obaly Opava

Poděkování patří rovněž všem, kteří se podíleli na organizaci plesu a přípravě pohoštění.


Byli to:

paní Monika Bryjová paní Silvie Chromjáková
paní Magdaléna Soudková paní Jindra Petzuchová
pan Jaroslav Večerka paní Dominika Vavrečková
paní Pavla Falharová paní Michaela Hyklová
paní Lucie Dvořáková paní Lucie Hájková
paní Anna Michálková paní Kateřina Vlčková
paní Silvie Procházková paní Pavla Csőbőková
paní Pavla Klapetková paní Kateřina Benová
pan Kamil Procházka

děkují zaměstnanci Školní jídelny při MŠ v Hradci nad Moravicí

 

                            

© aktualizace 08/2022 www.jirikutac.cz