Tří králové

Po novém roce jsme se sešli s dětmi ve velkém počtu, plní odpočinku a zdraví. Toho jsme využili, nelenili a pustili se do práce.

Předškoláci pracovali ve svých pracovních sešitech, uvolňovali zápěstí pomocí grafomotorických cvičení, naučili se říkanku o Třech králích pomocí rytmizace, také se snažili rozpoznávat 1. a poslední hlásku ve slovech, vytleskávat slabiky a mnoho dalšího, důležitého k přípravě na nástup do ZŠ.

Všichni jsme si také na Tři krále zahráli, naučili jsme se celou píseň o Třech králích, nechyběl ani Středověký královský tanec na písně z pohádky O Popelce. Tři krále si děti také vyrobily, nejen v polytechnice (centru aktivit Dílna) ze dřeva, ale také z papíru, kde je kreslily tuší a samostatně vystřihovaly.

Smysly jsme procvičili během seznámení s vonnými tyčinkami, kterými jsme dětem přiblížili funkci kadidla, také jsme si zhodnotili Vánoce. Jak jsme se měli, co se nám líbilo, co jsme zažili i to, co jsme jedli a vytvořili jsme si plakát o zdravém a nezdravém svátečním jídle.

V neposlední řadě jsme si udělali na konci týdne Den hraček, kdy každý mohl do MŠ přinést nějakou hračku z domova, kterou dostal od Ježíška. Nejen, že ji děti ukázaly kamarádům a hrály si s ní, ale také musely všem samostatně celými větami říct informace o hračce, z čeho je např. vyrobená, zda si pamatují v jaké obalu či balícím papíru byla zabalená, kde ji mají doma uloženou apod.

Příchod Nového roku jsme tedy nastartovali úspěšně a už se těšíme, zda nás příroda potěší sněhovými radovánkami k zimním aktivitám na školní zahradě.

Akce MŠ Bohučovice – leden

7.1. Tříkrálovský Den hraček – výstava a ukázka vánočních hraček dětí, které si donesou z domova

20.1. Mensa den – Grónsko

Účast v soutěži: Literárně-výtvarná soutěž k výročí 1100 let od smrti svaté Ludmily (odkaz https://www.bip.cz/svludmila)

V průběhu 2. poloviny měsíce: Konzultace s rodiči

Zimní olympijské dny na Školní zahradě – dle počasí

Mensa – Skandinávské země- bude upřesněno

VÝHRA V SOUTĚŽI!

Jsme velmi rádi, že můžeme sdělit, že se nám podařilo v MŠ Bohučovice vyhrát výtvarnou soutěž!

Její zadání bylo složitější, jelikož jsme s dětmi museli udělat 7 děl na dané téma. Ty jsme pak prezentovali porotě prostřednictvím námi vyrobeného videa, které můžete shlédnout zde:

Jako výhru jsme si mohli vybrat tablet či herní prvek na školní zahradu. Volba byla jasná! Nyní se necháváme překvapit, jaký herní prvek k nám na zahradu do konce školního roku doputuje.

Děkujeme všem, kteří nám drželi palce a podporovali nás.

Svatý Martin – Mensa

11. listopadu jsme si připoměli legendu o Sv. Martinovi, seznámili se z Francií a její vlajkou a hlavně si užili den nabitý zajimavými činnostmi.

Od rána jsme pekli Svatomartinské rohlíčky, které všem dětem moc chutnaly a zároveň zbylo na ochutnání i rodičům. Kdo nechtěl péct, mohl si sám připravit – nakrájet slaný rohlík s kmínem, ochutnat jej a umýt si sám po sobě talíř.

Děti také vyráběly. Někdo si udělal meč, svatomartinskou husu či koně. Vyzkoušely si zdolat bludiště v pracovním listě, poskládaly vlajku Francie a shlédly divadlo v podání paní učitelky. Tak jsme se seznámili nejen s příběhem o Sv. Martinovi, ale i s nejvyšší horou Evropy – Mont Blanc, francouzskou vlajkou i jazykem.

Celý den jsme si ovzláštnili oblečením. Někdo přišel v plášti, jako Svatý Martin a někdo zase v bílém oblečení jako byl jeho kůň.

V neposlední řadě jsme si zacvičili a zahráli tématické pohybové hry, ve třídě i na zahradě.

Velmi nás potěšilo i Svatomartinské menu ze školní jídelny. Všechny děti si pochutnaly na kachně se zelím a knedlíkem.

Celý den se velmi vyvedl a doufáme, že si z něj každé dítě něco odneslo 🙂

Fotografie ze dne: https://msbohucovice.rajce.idnes.cz/Sv._Martin_a_jeho_pribeh…/

Přizvání rodičů k Předvánočnímu bazaru

Milí rodiče a přátelé MŠ Bohučovice, rádi bychom vás přizvali k Předvánočnímu bazaru ve spolupráci se SRPŠ, o kterém jsme se bavili na třídních schůzkách v září.

Pointou akce ji vybrat od dárců (rodičů) dětské oblečení, které již nevyužijí a prodat je za symbolické ceny 22.11. 2021 v MŠ.

Výdělek využijeme na potřeby dětí – nové hračky, sportovní náčiní, knihy…

Budeme moc rádi, když nám přinesete vyprané oblečení v dobrém stavu, bez fleků a děr po vašich dětech nebo i od vašich přátel a známých.

V prodejní den si můžete nejen sami pro své děti něco zakoupit, ale dát si s námi i lehké občerstvení za doprovodu prvních koled.

Dušičky x Halloween v naší MŠ

My se tradic nebojíme, všechny pěkně oslavíme!

A tak jsem se pustili do našich českých Dušiček i do Halloweenu, který pochází z Irska a proslavil se přes Ameriku i do ostatních zemí.

Mnoho dětí prozradilo, že mají ve své rodině někoho,kdo už není mezi živými a komu doma či na hřbitově zapalují s rodiči svíčku . Společně jsme si povídali o koloběhu života, vyzkoušeli jsme si pokus se svíčkou, při kterém jsme hledali tajný vzkaz ze záhrobí. Zazpívali jsme si Dušičkovou píseň, měřili a porovnávali pomocí provázku cestu na hřbitov (na maxi papírovém formátu) a v neposlední řadě jsme si vyzdobili vchod do mateřské školy v dušičkovém stylu.

Halloweenský den byl však pro děti co se týče možností a kreativity více prožitkový a to už tím, že si v tento den do mateřské školy oblékly strašidelný kostým a donesly svou dýni, kterou jsme společně dlabali. Na děti čekalo mnoho úkolů i překvapení, od počítání pavoučích nohou, motání můmií obvazem, hledání pavoučích vajíček ve slizu, skládání irské vlajky do tvaru dýně, zdolávání pavoučí stezky na školní zahradě, házení kruhů na pidi dýně, hon irských čarodějnic i přehlídka masek s ukázkou cizího jazyka (angličtiny) a poslechem irských písní.

Děti si oba dny velmi užily. Zopakovaly si českou vlajku, seznámili s irskou. (metoda MENSA)

Fotografie ze dne naleznete na webu: https://msbohucovice.rajce.idnes.cz/Dusicky_x_Halloween_v_MS/

Básničky a písničky

Co se učíme, nebo už umíme…. a budeme neustále zde na webu doplňovat.

ZÁŘÍ

Svolávací do kruhu:

Dobré ráno, dobrý den, začneme ho s úsměvem,

pustíme sem čerstvý vzduch,

ve zdravém těle zdraví duch.

Stoupneme si vedle sebe,

ty pohladíš mě a já zas tebe.

Za ruce se chytíme, do kolečka točíme.

Protože se rádi máme,

tak si pěkně zamáváme.

Svolávací zpívací….

Pojďte děti dokola, hola, hola,

volá učitelka.

Každý si ruku poddá a pěkně poslouchá,

co se bude teďka dít.

Brambora

Kutálí se ze dvora, velikánská brambora. (točit s rukama kolem sebe a ukázat velkou bramboru)

Neviděla, neslyšela, spadla na ní zábora.(zakrýt oči, uši a plesknout rukama směrem dolů)

Kam koukáš ty bramboro – na tebe ty závoro. (rukama rozhodit do stran pak prstem před sebe ukázat)

Kdyby tudy projel vlak, byl by z tebe bramborák. (pleskání rukama na všechny strany v rytmu)

Šel pan doktor na návštěvu

Šel pan doktor na návštěvu, (prstíkama si chodíme po ruce)

zaklepal (zaklepat si na čelo), zazvonil (zazvonit na nos), utřel boty už tam byl! (Utřít pod nosem a vypláznout jazyk).

Písně:

Šla nanynka do zelí

Šel zahradník do zahrady

Cib, cib cibulenka

ŘÍJEN

Kos

Já jsem kos, (ukazuji na sebe)

ty jsi kos! (ukazuji na kamaráda)

Já mám nos, (ukazuji svůj nos)

ty máš nos! (ukazuji na nos od kamaráda)

Já mám hladkou, (hladím se po tváři)

ty máš hladkou! (Kamaráda hladím po tváři)

Já mám sladkou, (ukážu na své ústa)

ty máš sladkou. (ukážu na ústa od kamaráda)

My jsme kamarádi, (chytmene se za ramena a pohoupeme, ze strany na stranu)

my se máme rádi.

Šel Janeček na kopeček – říkanka

Šel Janeček na kopeček,

hnal před sebou 5 oveček.

A šestého berana,

se zlatýma rohama.

Halloweenská dýně

Dýně támhle,dýně tady,
vydlabané mají hlavy.
Je totiž ten svátek známý,
Halloween teď každý slaví.
My se duchů nebojíme,
dýně pěkně rozsvítíme.
Ty se leknou, jasná věc,
my si dáme dlabanec.

Píseň Dušičky

Píseň Family Finger

 

                            

© 2021 www.backing.cz