Provoz mateřských škol v době mimořádných opatření+informace (e-rouška, provoz škol aj.)

Provoz mateřských škol v době mimořádných opatření je bez omezení.

Od 9.10.2020 Do 2.11.2020 se pozastavuje cvičení Gymnastika Špičková.

Od. 12.10.2020 se pozastavuje cvičení Juda. O tyto hodiny z těchto kroužků však nepřijdete, lekce se protáhnou, dokud nebudou mít děti vybráno 20hodin v Gymnastice a daný počet hodin v Judu.

Akce říjen MŠ Jakubčovice

9. 10. 2020 Skutečně zdravá škola – odšťavňování zeleniny z našich zahrádek

15. 10. 2020 Den bílé hole – den věnovaný nevidomým

20. 10. 2020 EVVO – Den stromů – Podzimní procházka s úkoly

Pouštění draků – dle počasí

Uspávání aleje – naplánováno na měsíc říjen ve spolupráci ČSZ / datum upřesněn dle aktuální sitace /

Akce říjen MŠ Bohučovice

Všechny akce v měsíci říjnu proběhnou v dopoledních hodinách bez přítomnosti rodičů.

2. 10. 2020 Skutečně zdravá škola – pečení pórkového koláče ( zelenina z naší zahrádky).

Každé pondělí od 5. 10. 2020 ve 14h. bude probíhat v MŠ polytechnická výchova se žáky ZŠ Hradec – v následujících týdnech budou s dětmi tvořit: Podzimníčka z přírodnin, zvířátka z kaštanů, dráčky a halloweenské dekorace.

EVVO – dle počasí proběhne sklízení bylinek, paprik ze zahrádky, sázení česneku, vaření mátového sirupu.

Postcrossing – registrace pohledu z USA – Mensa.

Halloweenské dopoledne v MŠ – zábavné dopoledne v maskách, poslední říjnový týden, datum a čas upřesníme.

EVVO – poslední týden v říjnu – dle počasí – vycházka do lesa (starší děti) a věšení budek na stromy pro ptáčky ( jen část vyrobených budek).

Volná místa v Mateřských školách Hradec nad Moravicí

Mateřská škola Hradec nad Moravicí:

  1. třída Kuřátka….0 volných míst
  2. třída Žabky…….0 volných míst
  3. třída Veverky….0 volných míst
  4. třída Medvědi…0 volných míst

Mateřská škola Bohučovice:

Počet volných míst 0. K dispozici budou dvě volná místa od 2.1.2021 pro dětí tříleté a starší. Pro děti do tří let není dle novely vyhlášky č.14 platné od 1.9.2020 (za každé dvouleté dítě v mš se snižuje počet dětí ve třídě o 2 děti) ve školním roce 2020/2021 volné místo.

Mateřská škola Kajlovec:

Počet volných míst 0

Mateřská škola Jakubčovicí:

počet volných míst 6

Způsob úhrady příspěvku SRPŠ

SRPŠ členský příspěvek
Prosíme o zaslání částky Kč 250,- pro školní rok 2020/2021 na účet 2601264561/2010 do 30.9.2020.
Jako variabilní symbol použijte pětimístný kód dítěte (shodný pro úhradu stravného a školného v MŠ)
a do poznámky pro příjemce uveďte jméno dítěte + třídu, popř. školku (MŠ Hradec-žabky, MŠ Bohučovice).

Děkujeme.