Nástup dětí 1.9.2020

Vážení rodiče, nástup dětí od 1.9.2020 bude probíhat za standardních podmínek, bez roušek. Přesto apeluji na osobní zodpovědnost každého z nás, aby ten, kdo má příznaky Covid – 19 ( rýma, suchý kašel, dušnost, teplota, ztráta chuti, čichu, bolesti hlavy..)nevstupoval do budovy. Jakož i děti s těmito příznaky nebudou přijaty do MŠ. Vyjímku tvoří alerie, chronická rýma apod., vše však musí být potvrzeno lékařem. Roušky v MŠ zatím nebudou povinné pro děti, ani rodiče. Sledujte prosím semafor a pokud KHS nařídí roušky ve vnitřních prostorách, vyvěsíme ihned logo na dveře a rodiče, či jiná doprovázející osoba může vstoupit do budovy pouze s rouškou. Doufám, že pro děti budou roušky i nadále nepovinné.

Co dát dětem sebou:

  1. 1 rouška v sáčku ( pro případ vypuknutí nákazy v mš musíme všechny děti dle možností ochránit) .
  2. Papuče s pevnou podrážkou a patou na přezutí do třídy.
  3. Pyžamo a věci na převlečení do třídy.
  4. Věci na pobyt venku.
  5. Věci na převlečení, pokud se stane nehoda.
  6. Pokud dítě v krajním případě nezvládá hygienické návyky, pak pleny, či podložku do postele.
  7. Vyplněnou přihlášku do ŠJ
  8. Zaplacené obědy na září do 31.8.2020 (kdo takto ještě neučinil, učiňte prosím co nejdříve)
  9. Zaplacené školné do 15.9.2020 400,-Kč (informace o účtech a platbách jsou na webu mš)

Veškeré oblečení a přezutí prosím podepište, protože děti si mnohdy své věci nepoznají, nebo je mají stejné s kamarádem a dochází k záměně, nebo ztrátě. Velmi děkujeme. 🙂

Přeji vašim dětem krásný vstup do nového školního roku, co nejméně slziček a věřím, že uděláme společně s vámi rodiči vše pro to, aby vaše děti byly u nás spokojené a šťastné, aby jste nám důvěřovali a cítili se v našich školkách dobře.

Třídní schůzky pro rodiče nových dětí

Dne 27.8.2020 v 15.00 na třídě Kuřátka v MŠ Hradec nad Moravicí, se budou konat třídní schůzky pro rodiče nových dětí. Doporučujeme aktivní účast všech rodičů nových dětí.

Třídní schůzky pro stávající děti jednotlivých budov proběhnou během měsíce září 2020. Upřesnění termínu bude zveřejněno včas na internetu.

Otevření MŠ od 3.8.2020

Dobrý den, vážení rodiče,

připomínám, že jsme opět otevření od 3.8.2020 pro děti rodičů, kteří nahlásili včas paním učitelkám přes maily, příp. telefonický rozhovor, prázdninovou docházku dětí. Paní učitelky všechny rodiče kontakovaly v průběhu měsíce května a června a dle vašich sdělení vytvořily seznamy dětí. Všechny tyto děti budou mít v pondělí nahlášený oběd. Mateřské školy v Bohučovicích, Jakubčovicích, Kajlovci jsou o prázdninách uzavřeny a děti využívají MŠ Hradec. Kdo si z rodičů není jistý, jak nahlásil nástup svého dítěte do MŠ, ověřte si prosím toto v pondělí na tel.: 553 784 154, nebo na tel. ŠJ: 553/784241, mob. 733 310 110.

Samozřejmě musíme i nadále respektovat mimořádná opatření. Rozhodla jsem se však pro volnější variantu. I nadále bude platit, že děti s příznaky COVID – 19 (rýma, horečka, kašel, nechutenství, apod.) nebudou v rámci ochrany veřejného zdraví do MŠ přijaty, pouze v případě, že rodič přinese doklad od alergologa o alergické rýmě. Rodiče již mohou vstupovat do budovy školy, ale dbejte prosím zvýšených opatření. U vchodu bude připravena desinfekce, rodiče budou vstupovat do budovy s rouškou, děti ji mít nemusí a rodiče budou dodržovat dvoumetrové odstupy. Prosím všechny, aby se v budově školy, jakož i na pozemku, neshlukovali. Rodiče znovu podepíší Čestné prohlášení, ale pouze při prvním vstupu do MŠ, pak už ne. Povinnost však hlásit jakékoliv změny v Čestném prohlášení zůstává i nadále. Prosím o maximální zodpovědnost vůči všem ostatním dětem, rodičům i zaměstnancům školy. Děti již nebudou zařazovány do skupin po 15 a zahrada nebude dělená – děti se mohou mísit i spojovat.

Děkuji a přeji vlídné dny

Poděkování všem rodičům našich mateřských škol

Vážení rodiče,

děkujeme Vám za zvládnutí mimořádných opatření, která byla v našich mateřských školách nastavena až do konce června 2020. Věřím, že to nebylo jednoduché a to ani pro nás, ale vše jsme zvládli výborně a určitě i Vaše děti byly zase šťastné, že mohou být se svými kamarády, svými paními učitelkami i chůvami ve své školce. Na každé negativní situaci se snažím najít vždy pozitivum a to vnímám v době Covidu – 19 právě v návratu ke kořenům rodiny, zpomalení běhu života a k uvědomění si, co je v našem životě důležité. Ponechejme si tento pocit, i sounáležitost, kterou jsme cítili a vzájemně si pomáhali. Velmi děkujeme za spolupráci i krásné obrázky, které jste s dětmi vytvořili a přinesli nám je do mateřských škol.

Zároveň přeji našim budoucím prvňáčkům úspěšný krok do další životní etapy a tou je základní vzdělávání. Přeji našim dětem milou a laskavou paní učitelku, nebo pana učitele, kamarády a radost z objevování a učení se novým věcem. Vám rodičům potom pevné nervy a nadhled, když vše hned nepůjde tak hladce, jak si mnohdy přejeme..Užijme si všichni krásné léto, dovolenou a prázdniny a budeme se na Vás zase velmi těšit a snad už vše bude takové, jako dříve..

Gabriela Lacková

Loučení s předškoláky a spaní v MŠ

V uterý 29.6.2020 proběhlo v naší MŠ bez přítomnosti rodičů loučení s předškoláky a následné spaní v MŠ.

Akce se zůčastnily všechny děti, které v září nastupují do základní školy a užily si bohatý program stavěný dětem na míru.

V úvodu musely děti splnit několik úkolů, aby mohly být na školáky pasovány. Mezi ně patřilo mimo jiné projít s aktovkou překážkovou dráhu – jakožto cestu do školy, ostrouhat pastelku, podepsat se, zavázat si tkaničku a vyřešit problém, který by je mohl během docházky do školy potkat (ztráta peněženky, vystoupení na špatné zastávce, dítě osloví cizí člověk, dítě se ztratí, někdo mu ubližuje…apod.) Každé dítě, se s těmito úkoly popralo nejlépe jak umělo a mohlo být poté slavnostně pasováno a odměněno šerpou, kšiltovkou předškoláka, knihou a pamětním listem.

Po slavnostním přípitku nastala volná zábava, ve které se mohly děti podílet na pečení domácí pizzy, hodovat a povídat si s kamarády.

Před spaním děti čekalo divadelní představení v podání paní učitelky Katky. Pohádka se jmenovala Jak šla Máša do školy a obsahovala prvky Mensy- děti se seznámily s vlajkou Ruska, Ruským jazykem i s popisem krajiny v Rusku. Pohádka děti velmi rozesmála a to bylo v tento slavnostní den nejdůležitejší.

Děti si nadšeně nachystaly lehátka na spaní, převlékly do pyžam, vyčistily zuby a chystaly tzv. na kutě. Jenže to by nebylo pravé dobrodružství, kdyby je paní učitelky po 20ti minutách nevytáhly z postýlek na noční procházku školkou při svíčkách.

Všechny děti byly statečné a tak se vydaly po jednom od zvonku až do spací herny. Každý si u své postýlky zazvonil na zvoneček, kterým si k sobě zavolal dalšího kamaráda. Tímto byl program zakonečený.

Noc byla klidná a ráno si děti za odměnu daly sladkou snídani – perník s čokoládou a kokosem. Doufáme, že se tato akce stane tradicí a příští rok se stejně rozloučíme s dalšími předškoláky.

Na mladší děti během následujícího dne čekalo rozloučení se školkou formou nanuku a diskotéky na školní zahradě v dopoledních hodinách.

 

                            

© aktualizace 08/2022 www.jirikutac.cz