Bezová šťáva

Během minulého týdne jsme se s dětmi vrhly do zavařování šťávy z bezových květů.

Děti donesly na zavařování ingredience a společně jsme se pustily do krájení citrónů, macerování i sušení květů na čaj.

Všechny děti se do práce chtěly zapojit. V závěru jsme si skleničky ozdobily vlastními etiketami a během celého týdne jsme ochutnávaly a ochutnávaly, až nám skoro žádná sklenice nezbyla- tak moc dětem šťáva chutnala, až ji všechnu vypily.

Do budoucna si s dětmi zavaříme určitě více takových dobrot.

Také jsme postupně začaly sklízet kedlubny ze záhonu, jelikož nám vlivem deště začaly praskat. Brambory bohužel vylézají pomalu a salát nám snědli slimáci 🙁

Doufáme, že se počasí brzo umoudří a budeme moci trávit na zahradě více času a úrodu si nejen před slimáky ohlídat. Jedinou výhodou je velké množství dešťové vody, které jsme nasbíraly, díky nově přibitých okapů do zásoby na zalévání.

Rozloučení s předškoláky z Medvědů a Veverek

Protože se nezadržitelně blíží konec školního roku a hodně dětí již nebude navštěvovat naši mateřskou školu o prázdninách, je čas se rozloučit se všemi předškoláky a popřát jim spoustu úspěchů v základní škole.

Dojděte proto se svými dětmi a společně si užijeme zábavné odpoledne a zakončíme docházku Vašich dětí v mateřské škole. Děti budeme symbolicky pasovat z předškoláků na školáky a obdrží dárečky, které jim připomenou období strávené v MŠ.

Akce se uskuteční 25. 6. od 16:00 na školní zahradě a je určena pro děti odcházející do základních škol (předškoláci z Medvědů i Veverek) a jejich rodiče. Vzhledem k mimořádným opatřením nebude na akci podáváno občerstvení, ale je možnost donést si své vlastní. V případě dalších dotazů neváhejte informovat své paní učitelky 🙂

Platby školného

Úplata za předškolní vzdělávání dítěte v měsících březen, duben, květen, červen, červenec a srpen 2020

Úplata – školné: 400,-Kč se hradí trvalým příkazem do 15. dne v měsíci stále i této době.

Vyúčtování školného za měsíce v době koronaviru bude v měsíci červenci 2020.

Školné za březen stanoveno na 219,- Kč

Školné za duben stanoveno na 0,- Kč

Školné za květen stanoveno na 0,- Kč

Školné za červen, docházka Vašeho dítěte v MŠ více jak 6 dnů v měsíci je školné stanoveno na 400,- Kč. Pokud bude Vaše dítě v MŠ přítomno 5 dnů a méně je školné stanoveno na 0,- Kč

Školné za červenec stanoveno na 0,- Kč

Školné za srpen stanoveno na 400,- Kč platí všechny děti, i když nebude v MŠ ani jeden den.

Zpracovala Bc. Silvie Chromjáková

Poděkování sponzorům

Rozloučení s předškoláky

Zdravíme naše předškoláčky!

Koncem měsíce června se uskuteční rozloučení s dětmi, které v září usednou již do školní lavice.

Bližší informace ohledně termínu tohoto rozloučení budou dětem doručeny v podobě pozvánky.

Dětem budou předány upomínkové předměty na předškolní docházku v naší školce. Toto rozloučení

proběhne za účasti rodičů a rodinných příslušníků těchto dětí. Těšíme se….

Den dětí v MŠ

V pondělí děti ve školce čekalo překvapení. Jarní skřítek jim schoval poklad, a aby jej našly, musely splnit několik úkolů, které jim přichystal.

Nejdříve si vyrobily veselé čelenky z papíru.

Poté se vydaly do koupelny hledat „bacily“. Předškoláci měli úkol vždy těžší a bacily třídili podle různých kritérií nebo je počítali. Skřítek děti pak zavedl do šatny, kde hádaly odpověď na enigmatickou hádanku. Když ji vyřešily, dozvěděly se, kde mají jít dál. Hádanka zněla takto:

,, Místečko, kde může jen jeden člověk ze školičky, je plné pomocníků, kteří mlčí!“

Pokud jste si myslely , že se jedná o kumbál paní školnice, měly jste pravdu! Jedině ten byl v době hádání dětem nejblíž. Tam se také nacházela hromada nafouklých balónků. Jen jeden z nich měl namalovaný obličej a děti pomocí fixů namalovaly obličeje i na ostatní balónky.

Další jejich zastávkou byla herna, kde děti spí. Skřítek si chtěl s dětmi zazpívat a tak jim zde schoval několik piktogramů s klasickými lidovými písničkami.

I když se tento úkol jeví jednoduchý, nebyl pro děti vůbec snadný! S námahou děti písně nakonec poznaly, na jejich melodie a text těžko vzpomínaly. Skřítek jim to ale odpustil a zavedl je za největší zábavou do třídy, kde si zasoutěžily a pohrály s balónky.

Poslední zastávkou byla naše zahrada, kde si děti protáhly těla běžnými úkony jako běh, chůze či poskoky. Poté se s nimi Skřítek rozloučil odměnou v podobě sladké medaile, nealkoholického šampaňského a dárečkem v podobě skákající kuličky.

Pro kamarády, kteří školku nyní nenavštěvují jsme přichystaly vzkaz na okno budovy a budeme moc rádi, když je aspoň trochu potěší. Moc na ně myslíme a těšíme se na ně po prázdninách.

 

                            

© aktualizace 08/2022 www.jirikutac.cz