Akce na prosinec – VEVERKY

01. – 04. 12. 2020 Karanténa III. třídy Veverky

10. 12. 2020 Mikulášská nadílka s příchodem čerta, anděla a Mikuláše

11. 12. 2020 Pečení perníčků

16. 12. 2020 Pečení cukroví

18. 12. 2020 Kdo to zvoní za dveřmi, aneb Ježíšek ve školce a slavnostní posezení

Během měsíce: procházka na hřbitov (zapálení svíček), procházka do lesa – dárečky pro zvířátka, denně zajíčkova pošta a vybírání adventního kalendáře, vánoční tradice, vánoční stolování.

Mateřská škola pomáhá – Dobrý anděl

Vážení rodiče,

každý rok pořádáme v MŠ Hradec nad Moravicí prodejní výstavku s andělskou poštou pro naše děti, ale zároveň i část výtěžku z této prodejní výstavky darujeme za všechny naše mateřské školy i školní jídelnu na konto Dobrého anděla rodinám, které zasáhla vážná nemoc. Snažíme se vést k pomoci a sounáležitosti naše děti v mateřských školách. Jdeme příkladem a finanční částkou pomáháme i my zaměstnanci a prosím i Vás rodiče o drobný dar, ať už zakoupením našich výrobků, nebo přispěním do připravené kasičky společně s Vašimi dětmi. O vybrané částce Vás budeme informovat. Hlavním smyslem této pomoci však je, vše probrat se svými dětmi. Vést je k pomoci potřebným, uvědoměním si, že ne všechny děti mohou mít krásné Vánoce, pod stromečkem spoustu dárků a šťastnou a zdravou rodinu. A také k tomu, že lidé by si měli pomáhat, neměli by být lhostejní jeden ke druhému a v této době, která zasáhla svými opatřeními do životů spousty rodin, je to důležité snad více než kdy jindy. Stále věřím, že soucítění s lidmi, láska k lidem, sounáležitost, úcta a pokora, jsou vzácnými znaky lidství. A tomu se celý život učíme.

Akce prosinec v MŠ Bohučovice

  1. – 20. 12. Odhalování adventního kalendáře

5. 12. Mikulášská nadílka v MŠ v dopoledních hodinách

7. – 11. 12 . České zvyky a tradice v MŠ

11. 12. Den se sv. Lucií – svátek 13.12.

14. – 18. 12. Ochutnávky cukroví, poslech koled, pečení perníčků, vánoční stolování ve třídě a vánoční nadílka pod stromečkem

AKCE KAJLOVEC-prosinec

4. 11. dopoledne MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA v MŠ

9. 11. dopoledne – pečeme medové perníčky

21. 11. dopoledne – VÁNOČNÍ NADÍLKA

v průběhu měsíce: pečeme vánoční cukroví, natáčení vánoční besídky, vánoční stolování

Adventní přání

Vážení rodiče, přejeme Vám krásný a klidný předvánoční čas v kruhu Vašich nejbližších. Doba adventu je dobou zklidnění, naslouchání, pomoci a lásky. Bohužel dnešní doba nám přináší i v tomto jistá omezení a tak s první zapálenou svíčkou mnozí z nás mohou být se svými blízkými jen ve vzpomínkách. Třeba právě proto, aby je ochránili. Překonávat překážky, držet při sobě, je v této době důležitější více než kdy jindy a já věřím, že společně a s láskou vše zvládneme. Přejeme Vám všem krásný adventní čas..

Covid v MŠ Hradec ve třídě veverek

Vážení rodiče, před chvílí jsem obdržela mail od maminky ze třídy Veverek, která mě informovala o svém dítěti, které je pozitivní na Covid 19. Od pondělí se třída uzavírá do karantény a všechny kontakty dětí, které byly v této třídě do 24.11.2020 budou předány hygieně. O všem budete během zítřka informováni maily.

AKCE KAJLOVEC – ROZSVĚCOVÁNÍ STROMEČKU

Milí rodiče, letos z důvodu nařízení vlády o hygienických opatřeních se nebude konat naše každoroční slavnostní rozsvěcování stromečku před naší MŠ. Stromeček jsme s dětmi ozdobili a kdo bude mít zájem může spolu se svým dítětem společně vyrobit a pověsit svoji ozdobu na stromeček, který rozsvítíme v pátek 27. 11. 2020 v 17:00 hodin. Doufáme, že příští rok se zase společně vánočně naladíme a zazpíváme koledy.

 

                            

© 2021 www.backing.cz