Akce na měsíc ÚNOR 2021 MŠ Bohučovice

1.-5.2. Masopust v MŠ – seznámení s tradicemi (Masopustní průvod, Pochování basy aj.) ochutnávka jitrnic/jelit, jejich výroba.

5.2. Pečeme masopustní koláče ze špaldové mouky – Skutečně zdravá škola

14.2. Mensa – Sv.Valentýn – Italský kněz, biskup. Opakování vlajky a poznatků o Itálii, seznámení s příběhem Sv. Valentýna, výroba zamilovaných přáníček pro naše blízké

18.- 22.2. Ten dělá to a ten zas tohle – den naruby, ve kterém si děti mohou vyzkoušet práci učitele MŠ

15.-26.2. Karneval v dopoledních hodinách v MŠ , termín bude upřesněn

Během měsíce:

Seznámení s novou vlajkou – RUSKO

Sázení semínek – sklízení řeřichy, příprava sazeniček

Konzultace s rodiči

Častější individuálnější činnosti s předškoláky – příprava na zápis do ZŠ

EVVO : Škodlivý x Neškodný kouř z komínů , pozorování okolí, porovnávání kouřů z komínů….

Únorové akce třídy Medvědů

AKCE V ÚNORU 2021 – TŘÍDA MEDVĚDI

  • Zimní olympiáda – dle sněhových podmínek
  • EKO projekt: „Tatínku, dědečku, vyrobíme společně ptačí budku.“ Pokračuje. Dřevo k výrobě budky je stále k dispozici u vchodových dveří do školky.
  • Konzultace pro rodiče dětí budou nadále probíhat. Termíny budou uvedeny na dveřích do třídy Medvědů, kde se mohou rodiče zapsat v případě zájmu.

Pozor!!!! Otevření MŠ Hradec nad Moravicí od 4.2.2021

Vážení rodiče,

vzhledem k novým skutečnostem, kdy se objevily příznaky Covid 19 i u dětí, které byly trasovány 15.1 a byly negativní a o pár dní později se objevila pozitivita u nového testu (tedy byť nebyli trasování 20.1., ale nakazili se mezi 15.1 a 20.1 mezi dětmi v MŠ a to bez příznaků), prodlužuji karanténu v Mateřské škole Hradec nad Moravicí do 3.2.2021.

MŠ se tedy otevírá až 4.2.2021.

1. Splníme 14 denní karanténu od posledního Covid pozitivního a snad eliminujeme novou nákazu, která by se po otevření MŠ znovu rozšířila.

2. Velmi si vážím rodičů, kteří dodržují nařízení KHS, dětského lékaře o karanténě a zůstávají po celou dobu s dítětem doma, ale jsou i tací, kteří byli viděni v době karantény s dítětem venku. Velmi mně to mrzí a znovu apeluji na důslednost v těchto věcech a dodržování těchto vládních nařízení. Je to i jakási kolektivní zodpovědnost vůči nám všem. Většina dětí nemá žádné příznaky, přesto jsou infekční.

3. Znovu si prosím nahlašte obědy na 4.2.2021 do 3.2.2021 do 12.30 hod. Pokud se do MŠ, či ŠJ nedovoláte, pak na mailu : ms.hradec@tiskali.cz

4. Když se v rodině objeví nákaza Covid, nečekejte na trasování a prosím okamžitě odhlašte své dítě z MŠ. Nenoste do MŠ žádné hračky z domu.

5. Ošetřovné nově zasílám do 3.2.2021 na OSSZ, žádejte tedy o prodloužení OSSZ Opava.

6. U koho se objeví příznaky Covid , informujte ihned svého dětského lékaře o nákaze Covid v MŠ Hradec nad Moravicí.

Co se týká dotazů na spojování:

Provoz MŠ není prakticky vládou omezen, učitelé nemusí mít roušky a až na vstup třetích osob jen v nejnutnějších případech a zvýšenou desinfekci, neplatí pro MŠ žádná omezení. Co se týká nepedagogických pracovníků, opatření dodržují, nosí roušky, je zvýšená desinfekce, praní prádla, za zpřísněných podmínech se vydává strava a pitný režim. Vzhledem k onemocnění personálu a to průběžně, také vzhledem k ošetřovnému, jsme nuceni třídy spojovat. Ovšem předpokládáme, že do MŠ chodí pouze děti zdravé, které nepřišly do styku s Covid pozitivním. To už je však na zodpovědnosti každého rodiče.

Provoz mateřských škol (včetně mateřských škol a tříd zřízených podle § 16 odst. 9 školského zákona)je zachován jako doposud, tedy za dodržení provozních pravidel podle Manuálu.Děti a pedagogičtí pracovníci nemají povinnost nosit roušky. Vstup třetích osob (mimo děti a zaměstnance)do prostor školy je možný jen v nezbytně nutných případech s tím, že se omezí kontakt třetích osob s osobami v prostorách školy.


Přejí všem lepší zítřky

Gabriela Lacková

Otevření MŠ Hradec nad Moravicí od 1.2.2021

Vážení rodiče,

naše Mateřská škola se bude otevírat od pondělí 1.2.2021. Žádám Vás při přihlašování Vašich dětí  o dodržení nařízení KHS Opava, případně dětského lékaře.

Nařízená karanténa je v délce trvání 10 dnů od kontaktu s pozitivní osobou – pokud jde daná osoba na testy. Dále se vše řídí podle negativity, nebo pozitivity testu. Vždy je Vám oznámeno, kdy můžete zpět do MŠ.

Pokud se Vaše dítě nezúčastnilo testování, pak karanténa trvá od kontaktu s pozitivní osobou 14 dní. Tedy pokud přišlo Vaše dítě do styku s Covid pozitivním 20.1.2021, pak nemůže přijít 1.2.2021 do MŠ, ale nejdříve 4,nebo 5.2., ale to Vám opět sdělí KHS, nebo dětský lékař.

Pokud má Vaše dítě příznaky Covid 19 (rýma, kašel, bolesti hlavy, zvýšená teplota, průjem, vyrážka apod.) nesmíte jej přivést do MŠ. To samé platí, pokud Vaše dítě přišlo do styku s Covid pozitivním a nemá žádné příznaky, přesto nesmí do MŠ…

Prosím neberte toto na lehkou váhu. V množství dětí, jaké máme ve třídách v MŠ Hradec (109 dětí), se tato nákaza šíří velice rychle. Učitelé jsou naprosto nechráněni a i metodiky ministerstva zdravotníctví a školství podporují zachování běžného provozu s větší desinfekcí. I přes mé nařízení, aby si děti nenosily v této době hračky z domu (naše hračky desinfikujeme, dáváme do karantény), toto stále mnoho z Vás nedodržuje a tak si můžeme vir stále předávat.

Třídy byly pro příchod Vašich dětí vyozónovány, hračky vydesinfikovány, povlečení a vše další  vypráno, prostory byly umyty desinfekcí.

Prosím všechny o maximální dodržování pravidel, odstupů, nošení roušek na pozemku školy.

Společně to můžeme zvládnout, nebo alespoň eliminovat množství karantén a uzavření mateřských škol, ale záleží na zodpovědnosti každého z nás.

Prosím do pátku 29.1.2021 do 12.30hod si nahlaste obědy pro své dítě na pondělí 1.2.2021. V případě, že se nedovoláte, pište na mail: ms.hradec@tiskali.cz


S přáním pevného zdraví

Gabriela Lacková

Ošetřovné – změny

Formulář na ošetřovné již nevydává ředitel, ale rodič si jej generuje sám na stránkách Okresní zprávy sociálního zabezpečení Opava. Já pouze posílám na vědomí OSSZ informace o uzavření MŠ.

1. Kdo bude mít nárok na ošetřovné při uzavření škol od 14. 10. 2020 podle aktuálně připravované právní úpravy?

Nárok na ošetřovné bude mít zaměstnanec, který nemůže vykonávat v zaměstnání práci z důvodu ošetřování/péče:

  • o dítě mladší 10 let (v době uplatnění nároku na ošetřovné musí být dítě mladší 10 let, tzn. jde o děti narozené 15. 10. 2010 a později),
  • o nezaopatřené děti účastnící se školní docházky závislé na péči jiné osoby (již od stupně I.) bez omezení věku,
  • o osoby starší 10 let závislé na péči jiné osoby využívající služby denních, týdenních stacionářů a obdobných zařízení,
  • o děti, které se nemohou účastnit výuky z důvodu nařízení karantény v rodině.

Tyto podmínky platí i pro samoživitele/samoživitelky.

2. Budou mít nárok na ošetřovné osoby pracující na DPP/DPČ?

Pokud bude právní úprava schválena, nárok na ošetřovné budou mít za výše uvedených podmínek v době mimořádných opatření i osoby pracující na dohodu o provedení práce nebo o pracovní činnosti, pokud je za ně odváděno sociální pojištění.

3. Budou mít nárok na ošetřovné OSVČ?

Ani v rámci jarních mimořádných opatření nevznikal OSVČ nárok na ošetřovné z nemocenského pojištění (tedy od ČSSZ), šlo o příspěvek v gesci Ministerstva průmyslu a obchodu. OSVČ budou moci žádat o ošetřovné přes Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) v rámci programu Ošetřovné pro OSVČ II. Začátkem listopadu 2020 MPO zveřejní výzvu, na základě které bude možné požádat o dotaci zpětně. Více informací k ošetřovnému pro OSVČ naleznete na stránkách MPO.

4. Kdy si mohu požádat o ošetřovné?

Podle navrhované právní úpravy se bude o ošetřovné žádat za uplynulý kalendářní měsíc, tedy na začátku měsíce listopadu za měsíc říjen. Zatím tedy nevyplňujte žádný formulář. Nepotřebujete ani potvrzení od školy o jejím uzavření. Nyní stačí nahlásit svému zaměstnavateli, že nastupujete na ošetřovné.

5. Jaký formulář musím vyplnit?

Česká správa sociálního zabezpečení pracuje na novém komplexním formuláři, který bude zveřejněn na konci příštího týdne (tzn. do 25. 10. 2020 bude k dispozici na ePortálu ČSSZ včetně dalšího postupu).

6. Jak dlouho mohu ošetřovné čerpat?

Podle navrhované právní úpravy bude nárok na ošetřovné po celou dobu uzavření škol. Nárok na něj však zaniká skončením zaměstnání. Ošetřovné nenáleží za svátek 28. 10. 2020 v případě, že je zaměstnavatelem za tento den vyplacena náhrada mzdy.

7. V jaké výši mi bude ošetřovné vyplaceno?

Podle navrhované právní úpravy bude výše ošetřovného od prvního kalendářního dne činit 60 % redukovaného denního vyměřovacího základu. Orientační výši dávky si můžete spočítat pomocí kalkulačky pro výpočet ošetřovného, kterou najdete na internetových stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí. Pokud bude schválena i minimální denní výše ošetřovného ve výši 400 Kč, bude denní výše dávky činit 400 Kč v případě plného úvazku tam, kde denní výše dávky po provedení výpočtu denní výše dávky podle stávajících pravidel bude nižší než 400 Kč.

8. Kdy mi bude ošetřovné vyplaceno?

Dávku ošetřovného vyplácí okresní správy sociálního zabezpečení, a to nejpozději do 1 měsíce následujícího po dni, v němž mu byly doručeny řádně vyplněné podklady zaměstnavatelem na okresní správu sociálního zabezpečení. Znovu však upozorňujeme, že případné podávání žádostí na stávajících tiskopisech je předčasné a nezajistí dřívější vyplacení dávky. Dávky budou OSSZ vyplácet pouze na základě žádostí, které budou uplatněny na nových tiskopisech a které bude možné podávat prostřednictvím zaměstnavatele až po skončení měsíce října.

9. Bude opět možné se střídat v péči o dítě, jako tomu bylo na jaře?

Ano. Obdobně jako v jarních měsících bude podle navrhované právní úpravy možné se neomezeně střídat v péči o dítě pouze s jednou osobou a stejně jako na jaře bude platit podmínka, že se nebudete moci střídat v průběhu stejného dne.

10. Má nárok na ošetřovné rodič, který současně pobírá rodičovský příspěvek na mladšího sourozence?

Nárok na ošetřovné má rodič, který pracuje a současně čerpá rodičovský příspěvek. Rodič, který pouze čerpá rodičovský příspěvek, nárok na ošetřovné nemá. Taktéž nelze uplatnit nárok na ošetřovné na dítě, na které jiná fyzická osoba pobírá peněžitou pomoc v mateřství či rodičovský příspěvek (například nemůže ošetřovné čerpat pracující otec na dítě, na které matka čerpá rodičovský příspěvek).

11. Ošetřovné rodiči náleží za kalendářní dny nebo pracovní dny?

Ošetřovné obecně náleží za kalendářní dny. Je však třeba mít na paměti, že jeho účelem je nahradit pojištěnci příjem ze zaměstnání, který mu uchází, protože musí doma pečovat o dítě. Proto jsou stanovena i pravidla, která zabraňují čerpání dávky jen a pouze za dny pracovního klidu, když by jinak zaměstnanec ve všech ostatních pracovních dnech docházel do zaměstnání pracovat.

14. Kdo další kromě rodiče může uplatnit nárok na ošetřovné?

Nárok na ošetřovné může uplatnit i druhá osoba (rodič, či jiný pečující, který žije ve společné domácnosti s dítětem), která ale musí být účastna nemocenského pojištění.

Uzavření Mateřské školy Hradec nad Moravicí

Vážení rodiče vzhledem k novým skutečnostem a po konzultaci s KHS Opava, uzavírám Mateřskou školu Hradec nad Moravicí od 26.1.2021 – 31.1.2021. Vše však bude také záviset na výskytu nových případů Covid pozitivní a podle toho se bude oddalovat otevření. Poslední kontakt s Covid nakaženým byl 20.1. Dnes tj. 25.1. čekáme na další výsledky testů. Pokud by se potvrdily jako pozitivní, bylo by další trasování a pak by se karanténa prodloužila.

Všem přeji pevné zdraví a návrat k normálním dnům.

Karanténa ve třídách žabky, medvědi, veverky-aktuální informace

Vážení rodiče, dle nového nařízení KHS posunujeme datum trvání karantény do pátku 29.1.2021. Do mateřské školy však mohou ze zmíněných tříd přijít děti, které prodělaly již dříve Covid – 19 – byly tedy testovány a doloží nám potvrzení z KHS, že jsou v 90-ti denní ochranné lhůtě. Také mohou do MŠ přijít děti, které nebyly v mateřské škole od 11.1.2021, tedy nepřišly do kontatktu s Covid pozitivními. V případě testování a výsledku negativního testu, mohou děti přijít do MŠ podle vyjádření KHS, ale s platným potvrzením a datem nástupu do MŠ.

Karanténa ve třídě Medvědů, Žabek, Veverek v MŠ Hradec nad Moravicí

Vážení rodiče, po domluvě s KHS Opava vyhlašuji od čtvrtka 21.1. až čtvrtka 28.1.2021 karanténu ve třídách Medvědi, Žabky, Veverky. Je Vaší povinností zůstat s dítětem doma a sledovat, zda se u Vašeho dítěte nevyskytnou příznaky Covid-19 ( kašel, rýma, zvýšená teplota, bolest hlavy, ztráta chuti a čichu, vyrážka, apod. ) V případě příznaků oslovte svého dětského pediatra a uvědomte ho o kontaktu s dítětem Covid-pozitivním a domluvte se na dalším postupu. Informujte v případě pozitivity ihned školu a KHS.

Pozor – změna v ošetřovném, viz. ošetřovné – změny

Děkuji za pochopení a za případné komplikace se omlouváme.

 

                            

© aktualizace 08/2022 www.jirikutac.cz