Podmínky otevření Mateřské školy od 12.4.2021

Milí rodiče,

právě jsem obdržela do datové schránky upřesňující informace k zahájení provozu v Mateřské škole. Vím, že je pro Vás i Vaše děti situace kolem všech nařízených opatření k návratu dětí do školy složitá. Věřte, že chápeme Vaše obavy a slibujeme Vám, že se budeme snažit minimalizovat nepříjemnosti, které by se těchto opatření mohly týkat. Povedlo se nám dosáhnout toho, že Vaše děti již nemusí mít ve škole respirátory, nebo roušky, jak bylo v původním návrhu. Zároveň Vás však prosíme o respektování požadavků školy, které vyplývají ze zákonů, vyhlášek a nařízení k ochraně veřejného zdraví.

Vybírám pro Vás to podstatné, co se bude týkat Vás a Vašich dětí při návratu do provozu naší školky a zároveň přiložím k nahlédnutí všechny manuály a doporučení pro kompletní informovanost Vás všech:

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že v návaznosti na jednání Vlády ČR dne 6. dubna 2021 vydává:
Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k omezení provozu ve školách a školských zařízeních a 1. fázi
rozvolnění (Č. j.: MZDR 14600/2021-1/MIN/KAN) umožňuje osobní přítomnost na vzdělávání nově od 12. 4. 2021

V mateřských školách
dětem, které mají povinné předškolní vzdělávání ve skupině maximální 15 dětí,
dětem mateřské školy a třídy zřízené podle § 16 odst.9 školského zákona

Dále je umožněna osobní přítomnost dětí v Mateřské školy rodičů IZS:

Dětem IZS ve věku od 2 do 5 let je na základě mimořádného opatření MZd umožněna osobní přítomnost na vzdělávání v mateřské škole, ve které jsou zapsány k předškolnímu vzdělávání.

Pro děti IZS je vzdělávání organizováno buď v samostatné neměnné skupině nebo mohou být děti IZS zařazeny do skupiny, ve které jsou vzdělávány děti, které plní povinné předškolní vzdělávání. V obou případech je nutné dodržet podmínku, že ve skupině je vzděláváno nejvýše 15 dětí.

O způsobu organizace vzdělávání a rozdělení dětí do skupin rozhoduje ředitel/ka školy.

Povinné testování se vztahuje na všechny děti, které se účastní prezenčního vzdělávání v mateřské škole.

Na děti IZS se vztahuje úplata za předškolní vzdělávání.

Dětem IZS je poskytováno školní stravování za úplatu jako za běžných podmínek.

Jde o tyto profese určené mimořádným opatřením:

Zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb.

Pedagogičtí pracovníci, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole, základní škole, školní družině, školním klubu, v oborech vzdělání Praktická škola jednoletá nebo Praktická škola dvouletá, nebo pedagogickými pracovníky školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy.

Zaměstnanci bezpečnostních sborů.

Příslušníci ozbrojených sil.

Zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví.

Zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.

Zaměstnanci Úřadu práce České republiky.

Zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení.

Zaměstnanci Finanční správy České republiky.

Příslušnost k vybraným profesím zákonný zástupce doloží škole potvrzením zaměstnavatele.

PŘEDPOKLADY OSOBNÍ PŘÍTOMNOSTI DÍTĚTE NA PREZENČNÍM VZDĚLÁVÁNÍ:

  1. Nemá známé příznaky onemocnění COVID -19
  2. Dítě podstoupilo ve stanovené frekvenci vyšetření prostřednictvím neinvazivního
    preventivního antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2, který si
    provedl sám nebo které mu byly provedeny jinou osobou a které mu poskytla škola (dále jen „preventivní antigenní test“), a prokáže se negativním výsledkem tohoto vyšetření)
  3. Děti v mateřské škole nejsou povinny nosit ochranný prostředek k zakrytí úst a nosu 

TESTOVÁNÍ:

Od 12. 4. 2021 je školám a školským zařízením uložena povinnost testovat děti, žáky a studenty (kromě výjimek) 2x týdně Ag testy, v případě RT-PCR testů 1x týdně
K testování budou použity neinvazivní Ag testy (které škole budou distribuovány – viz informace MŠMT ze dne 3. dubna 2021) nebo neinvazivní PCR testy.

Testovat se nemusí děti, u kterých je možné doložit negativní výsledek RT-PCR testu nebo negativní výsledek POC antigenního testu (ne starší než 48 hodin) a které zároveň nemají příznaky onemocnění COVID-19. Testovat se nemusí také děti, které onemocnění COVID-19 již prodělaly a neuplynulo více než 90 dní od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem. Je to ovšem nutné prokázat (např. potvrzením od lékaře, lékařskou zprávou, zprávou z laboratoře v listinné či elektronické podobě).

Přehled návazných postupů při testování dětí:

Informace, instrukce a všechny potřebné postupy jsou uvedeny v Manuálu k testování ve školách a školských zařízeních.

https://testovani.edu.cz/jak-na-to-ve-skole

PRŮBĚH TESTOVÁNÍ V MATEŘSKÉ ŠKOLE HRADEC NAD MORAVICÍ:

Testování dětí bude probíhat při ranním scházení dětí v určených prostorách 2x týdně. /V případě PCR testu 1x za týden, již nebude antigenní testování prováděno./ Vždy v pondělí a ve čtvrtek. V případě, že se dítě v těchto dnech docházky nezúčastní, pak bude prováděno individuálně s nahlášením příchodu dítěte den dopředu na mail: zástupkyně.mshradec@seznam.cz, nebo na maily mateřských škol v jednotlivých vesnicích: jakubcovice@mshradec.eu, Bohucovice@mshradec.eu, Kajlovec@mshradec.eu . Bez negativního testu nesmíte vstupovat do budovy. Tedy zazvoníte a počkáte na příchod pracovníka, který testování provede. Pro snadnější organizaci však prosím o dodržení právě těchto dvou daných termínů.

Budeme se snažit o maximální pohodu, děti dostanou drobný dárek a já věřím, že bude vše probíhat beze stresu.

Rodiče si budou testovat své děti sami, bude pouze určená přihlížející osoba, která na vše dohlédne, pomůže Vám, poradí, zapíše výsledek do připravené tabulky a po-té Vám předá další instrukce. Dospělý doprovod vždy musí mít respirátor. Testování proběhne tak, že zákonný zástupce své dítě otestuje /neinvazivním antigenním testem, které škola obdrží pro všechny děti i zaměstnance/, za přítomnosti k tomu určeného pracovníka a vyčká na negativní, či pozitivní výsledek testu. V případě negativního výsledku odvede dítě do třídy dle seznamu.

Testovací místa:

MŠ Hradec nad Moravicí – testování bude probíhat v případě vlídného počasí venku pod přístřeškem u hlavního vchodu za připraveným paravánem (bude připraven stoleček, židle, testy, desinfekční prostředky) – prosím připravte na toto své děti, možná i dle přiložených videí. Tyčinka se nestrká hluboko do nosu, výtěr se dělá jen v té vzdálenosti, jak si dítko dloube prstem v nosánku a tyčinka se pětkrát obtočí v jedné nosní dírce a pětkrát ve druhé. Žádné invazivní testování jako si pamatujeme z PCR testů – kdo přišel do styku s Covid pozitivním.

Za přítomnosti zákonného zástupce a s ochranou dýchacích cest respirátorem, se dítě převlékne a bude předána paní učitelce. Děti musí mít i nadále v přihrádce dvě roušky, hygienicky zabalené, pro případ nákazy v MŠ.

MŠ Bohučovice – v prostorách místnosti pro oslavy

MŠ Kajlovec – přístřešek na školní zahradě

MŠ Jakubčovice – altán na školní zahradě

Vždy musí být zachovány rozestupy 1,5m od dalšího čekajícího rodiče a zachována diskrétnost testovaných dětí.

V případě pozitivního výsledku testu nebude dítě do MŠ přijato a dítě bude muset absolvovat PCR test, jehož výsledek je rodič povinen sdělit při obnovení docházky. Rodič tedy musí oslovit dětského lékaře, případně postupovat podle přiložených manuálů.

Výsledky antigenních testů budou zapsány do denních přehledů testování.

https://www.fulsoft.cz/download/fulsoft/covid19_410.pdf

NENÍ MOŽNÉ POUŽITÍ VLASTNÍHO TESTU, PŘÍPADNĚ TESTOVÁNÍ DÍTĚTE DOMA!

Instruktážní video k testování testy LEPU, které patrně škola obdrží.

Gabriela Lacková

Česnekový pozdrav

Milé Kuřátka, Žabky, Veverky i Medvědi – česnek, který jsme společně před začátkem zimy sázeli už vyrostl. Neuškodil mu ani mráz či jiné rozmary počasí. Jak vydají paličky nevíme, do léta je ještě daleko…..soutěž o největší česnekovou palici stále pokračuje.

Pozdrav jara Kuřátkům

Děti vzpomínáte si, když jsme společně na podzim sázeli cibuloviny květin? Tak už nám první vykvetly. Tou první květinou je narcis. Ten náš má krásnou žlutou barvu, nádhernou vůni a je květinkou, které se říká posel Velikonoc. Možná si uděláte s maminkou a tatínkem procházku, a přijdete se podívat.

Mapa ptačích budek

https://mapy.cz/s/dajecedocu – Jakubčovice rozhledna (1 budka)

https://mapy.cz/s/kamuladubu Hanuše (9 budek)

https://mapy.cz/s/fofubedota Doubrava (10 budek)

https://mapy.cz/s/basejaloco Klokočov (2 budky)

https://mapy.cz/s/javadudaho Štěpánkovice Svoboda (konec trasy odpočívadlo s ohništěm) 1budka

https://mapy.cz/s/kosedabafa Zámek Litultovice (1 budka)

https://mapy.cz/s/ragomovuco Benkovice směr odpočívadlo (3 budky)

https://mapy.cz/s/hazucusuhu Záviliší procházka kolem kapličky sv. Huberta (3 budky)

https://mapy.cz/s/lofojopuhe Raduňské rybníky (4 budky)

Přejeme všem mnoho úspěchů při hledání, příjemné toulky naši krásnou okolní přírodou, radostné chvíle s rodinou a přáteli.

Logopedie

Během příštího týdne opět začnou logopedické lekce. Podmínkou účasti bude negativní test na Covid. Pokud bude vaše dítě navštěvovat MŠ, test mu bude proveden u přijetí, a nemusíme tak řešit opětovné testování. Pokud nenavštěvuje MŠ, test provedeme před logopedickým cvičením. Individuální časovky zašlu všem zájemcům sms zprávou popřípadě na email. Prosím všechny o sešit a kontrolu platby za měsíc únor. Děkuju.

Soutěž pro všechny děti a rodiče

Zapojte se s námi do soutěže, a hledejte ptačí budky vyrobené našimi dětmi a rodiči. Na webu MŠ budou mapy přibližného umístění ptačích budek. Každá budka má ve spodní části přidělený obrázek nebo znak, ten je třeba si poznamenat. Tři nejúspěšnější hledači, kteří naleznou největší počet zavěšených budek, budou odměněni. Soutěž bude probíhat do 20.06.2021. Do této doby stačí odevzdat tiskopis obsahující lokalitu nálezu ptačí budky a obrázek, který ji byl přidělen. Přejeme všem hodně štěstí !

Ptačí budky

Milé rodinky, vaše ptačí budka už má své místo v přírodě. Ti z vás, kteří vyrobili ptačí budku, dostanou emailem informaci o její přibližné poloze. Jistě si uděláte společný výlet do přírody a budete hledat své dílo. Můžete se také zapojit do soutěže viz. podrobnosti v dalším odkazu na webu MŠ.

DISTANČNÍ VÝUKA

Dobrý den milé děti, milí rodiče, nastal nám další týden, po velikonocích, posílám další distanční výuku. Těším se na vaše fotografie a odpovědi, co se vám podařilo, co vám dělalo problémy, co jste nestihli…

Budu moc ráda za nějaké krásné fotografie od všech dětí z vašich zážitků z velikonoc, kde jste byli, co jste si vykoledovali, kde jste byli…..těším se na brzké otevření naší školičky a až vás zase všechny ve zdraví uvidím.

 

                            

© 2021 www.backing.cz