Školní výlet

Ve čtvrtek, 17. 6., se uskutečnil školní výlet třídy Kuřátek. Ráno jsme se, jako správní turisti vybaveni batůžkem, vydali na cestu. Nejprve jsme se došli na Mariánské louky, kde jsme se nasvačili a do řeky Moravice vyslali papírové lodičky s tajným přáním. Poté nás čekala dlouhá cesta zpět, zakončená piknikem, kde děti dostaly malou odměnu hrazenou z fondu SRPŠ.

Sluníčko tam svítilo a nám se to líbilo 🙂

Pirátský den

V pondělí, 21. 6., jsme se proměnili v piráty a vydali se hledat ztracený pirátský poklad. Abychom získali mapu, která nám ukázala místo, kde je poklad zakopaný, museli jsme splnit několik úkolů.

Prvním úkolem bylo získat loď, se kterou jsme se vydali na cestu. Snažili se nás dohonit nepřátelé, ale my jsme se plížením vyhnuli jejich dělovým kulím. Dopluli jsme k hladovému pirátovi, který nám po nakrmení poskytl další dílek mapky. Dále bylo třeba vylovit nebezpečné ryby z vody a přejít most, vedoucí přes zátoku plnou hladových žraloků. Mapa byla konečně kompletní a my již věděli, kde se poklad ukrývá. Teď už zbývalo ho jen vykopat. Naštěstí všichni malí piráti byli posilněni svačinkou a poklad našli. A co se v truhličce ukrývalo? Zlaté mince a mušličky.

Zdražení obědů a svačinek od 1.9.2021

Dobrý den, milí rodiče,

oznamuji Vám zdražení obědů, které proběhne od 1.9.2021. Jistě jste si všimli markantního nárůstu cen potravin, pečiva, ovoce i zeleniny, masa a mléčných výrobků i dalších potravin, tedy všech vstupů nutných pro naše školní stravování. Byť jsme se snažili udržet ceny obědů a svačinek, i kvalitního pitného režimu jak nejdéle to šlo, nyní je již situace neúnosná. Byť bedlivě sledujeme ceny potravin, akce a nabídky, tak ale nechceme jít na úkor kvality jídla pro Vaše děti do nejlevnějších produktů a potravin. To co jíme, to co jí naše děti, významně ovlivňuje naše zdraví, psychickou pohodu a v neposlední řadě má vliv i na učení a myšlení dětí.

Cena za obědy se od září zvedne o 2,-Kč, za svačinku o 1,- Kč. Není to významné navýšení, přesto Vás na něj raději upozorňuji.

Cena oběda v MŠ včetně dvou svačin a pitného režimu pro (3-6 let) ….39,- Kč

Cena oběda v MŠ včetně dvou svačin a pitného režimu pro ( 7 let) …….41,- Kč

Cena oběda pro Cizí strávníky ……69,- Kč

Cena oběda v ZŠ….. 7 -10 let………23,- Kč, 11 – 14 let ……28,- Kč, nad 15 let ………30,- Kč

               

Děkuji za pochopení

Akce červen – Medvědi

 1. 6. DĚTSKÝ DEN v dopoledních hodinách na školní zahradě.

16. 6. Projekt mensa – Námořníci a Chorvatsko

17. 6. Den otců

21. 6. Výlet autobusem do VITAMINÁTORU

23. 6. Sportovní dopoledne v ZŠ

Slavnostní rozloučení se školáky

Akce v červnu

14. 6. Společná oslava prázdninových narozenin – pro všechny děti, které mají narozeniny během letních prázdnin a chtěly by je oslavit se svými kamarády.

17. 6. Dopoledne v přírodě – školní výlet.

21. 6. Pirátský den – hledání ztraceného pirátského pokladu.

 

                            

© aktualizace 08/2022 www.jirikutac.cz