Logopedie

Prosím všechny rodiče, kteří mají zájem o zařazení do logopedické péče svých dětí o potvrzení docházky pro školní rok 2021/2022 na email: klogopedie@seznam.cz do 15.9.2021. Přednost mají děti, které v minulém školním roce logopedii navštěvovaly. Děkuji, a těším se na naši spolupráci.

Kalkulace pro rok 2022/2023

OSTATNÍ STRÁVNÍCI

Mateřská škola Hradec nad Moravicí,okres Opava
příspěvková organizace
Smetanova 520,747 41 Hradec nad Moravicí
IČO: 70984352  Tel.: 553 784 154, e-mail: reditelna@mshradec.eu 

CENÍK STRAVNÉHO s platností od 1.9.2022

Kalkulace nákladů na přípravu jedné porce jídla pro dospělé cizí strávníky

Vážení strávníci,
z důvodu stálého růstu cen potravin jsme nuceni zvýšit cenu obědů o 5 Kč pro strávníky v naší školní jídelně.
Kalkulace nákladů na přípravu jedné porce jídla pro dospělé cizí strávníky

Dospělí cizí strávníci a ZŠ, MŠ zaměstnanci:
Cena potravin: 39Kč
Mzdové náklady: 28Kč
Režijní náklady: 12Kč
Zisk: 1Kč
CELKEM 80 Kč
(1 porce oběda zahrnuje: polévku, hlavní jídlo, nápoj, střídavě navíc salát nebo kompot)
Dle finančních možností ovoce, mléčný výrobek či moučník.
To znamená, že dospělí strávníci nemusí dostávat totéž co děti nebo žáci.

V Hradci nad Moravicí 30.6.2022


MATEŘSKÉ ŠKOLY

Vážení strávníci,
z důvodu stálého růstu cen potravin jsme nuceni zvýšit cenu jedné porce jídla o 5 Kč pro strávníky v naší školní jídelně.
Kalkulace nákladů na přípravu jedné porce děti MŠ
Děti Mateřské školy:
Cena potravin věkové skupiny 3-6 let:

Celodenní strava
přesnídávka 11 Kč
oběd 23 Kč
svačinka 10 Kč
CELKEM 44 Kč
Cena potravin věkové skupiny 7 let:
přesnídávka 13 Kč
oběd 25 Kč
svačinka 10 Kč
CELKEM 48 Kč
(1 porce oběda zahrnuje: polévku, hlavní jídlo, nápoj, střídavě navíc salát nebo kompot)
Dle finančních možností ovoce, mléčný výrobek či moučník.
To znamená, že dospělí strávníci nemusí dostávat totéž co děti nebo žáci.
V případě nemoci má dítě nárok na stravu pouze první den nemoci, následující dny je možno stravu rovněž odebírat, nicméně v její plné ceně.
(dle jednotlivých kategorií děti do 6 let celodenní 84Kč/ polodenní stravné 74Kč, děti od 7 let celodenní 86Kč/ 76Kč polodenní stravné)


V Hradci nad Moravicí 30.6.2022

ZÁKLADNÍ ŠKOLY

Vážení strávníci,
z důvodu stálého růstu cen potravin jsme nuceni zvýšit cenu jedné porce jídla o 4 Kč pro strávníky v naší školní jídelně.
Kalkulace nákladů na přípravu jedné porce jídla žáky ZŠ
Žáci základní školy:
Cena potravin dle věkových skupin:
věková kategorie 7-10 let 29 Kč
věková kategorie 11-14 let 30 Kč
věková kategorie nad 15 let 34 Kč
(1 porce oběda zahrnuje: polévku, hlavní jídlo, nápoj, střídavě navíc salát nebo kompot)
Dle finančních možností ovoce, mléčný výrobek či moučník.
To znamená, že dospělí strávníci nemusí dostávat totéž co děti nebo žáci.
V rámci podpory výživy školní stravování bude v provozu zeleninový a ovocný bar. (pouze ZŠ Hradec nad Moravicí) Ostatní žáci ZŠ standardně.
V případě nemoci má dítě nárok na stravu pouze první den nemoci, následující dny je možno stravu odebírat, nicméně v její plné ceně.
Dle jednotlivých kategorií (7- 10 let 69Kč , 11-14 let 70Kč, 15 a více let 74Kč.)


V Hradci nad Moravicí 30.6.2022

Dodavatelé

SEZNAM DODAVATELŮ

Mléko a mléčné výrobky:

 • Mlékárna Valašské Meziříčí, spol. s.r.o.
 • Zemědělské a obchodní družstvo Hlavnice

Pečivo:

 • Martin Knappe- Otická pekárna
 • Farmářka – Marie Müllerová, Opava

Vejce:

 • Mgr. Miroslav Kahánek s.r.o. , Háj ve Slezsku

Zelenina a ovoce:

 • LUNA-OVO, s.r.o., Opava
 • Porubská obchodní společnost, s.r.o., Ostrava

Mražené výrobky:

 • Bidfood Czech Republic s.r.o., Opava
 • Tesař-Mražené s.r.o., Baška

Maso:

 • Masoma Klemensová s.r.o. – Dolní Benešov u Opavy
 • Řeznictví Tichý s.r.o – Háj ve Slezsku

Koloniální zboží:

 • GREX service, s.r.o.,Ostrava
 • LA Food s.r.o., Napajedla
 • KASIA VERA s.r.o., Říčany

Koření:

 • Jaroslav Kostera, J.K.FOOD, Větřkovice

Nápoje:

 • Jaromír Kostelný, Valašské Meziříčí
 • František Bačík – Čokoládovna Troubelice
 • Vitaminátor s.r.o., Sosnová na Opavsku

Označování alergenů

INFORMACE O OZNAČOVÁNÍ ALERGENŮ.

S platností od 13.12.2014 je naší povinností značit u vyrobených pokrmů přítomnost alergenů. Z tohoto důvodu bude jídelníček doplněn o čísla jednotlivých alergenů, které jsou publikované ve Směrnici 2000/89ES a 1169/201EU.

Jedná se o 14 alergenů podléhajících legislativnímu značení.

Školní jídelna je povinna označit vyrobený pokrm alergenní složkou, ale nebude brát zřetel na jednotlivé přecitlivělosti strávníků. Tuto skutečnost si musí každý strávník, nebo zákonný zástupce, uhlídat sám. Jídelna má pouze informační funkci.

Ten kdo netrpí alergií na vybrané potraviny se značením nemusí zabývat.

Skutečně zdravá škola

seznam dodavatelu-1

Skutečně zdravá škola je komplexní program zdravého školního stravování. Snaží se, aby si děti jídla vážily, dokázaly si jej vychutnat a věděly, odkud jídlo pochází a jak vzniká. Skutečně zdravá škola pomáhá dětem v rozvoji dovedností a návyků, které budou potřebovat ke zdravému a úspěšnému životu.

Program Skutečně zdravá škola pomáhá vytvářet ve školách a školních jídelnách kulturu zdravého stravování. Snaží se, aby školní jídelny nabízely zdravé a chutné pokrmy připravené z čerstvých a sezónních produktů, které nakoupily od místních zemědělců nebo potravinářů. Chce, aby děti nejen zdravě jedly, ale aby o zdravé výživě také věděly vše, co je důležité. Skutečně zdravá škola nastavuje protiklad trendu „fast food = rychlého jídla“, který nebuduje žádný vztah k jídlu a nutí k akceptování nekvalitních a nutričně nevyvážených potravin, nevhodných pro zdraví dětí i dospělých.

Naše vize:

Skutečně zdravé školy nabízejí dětem jídlo, které je chutné a zdravé. Pomáhají dětem také získat představu o tom, odkud jídlo pochází a jak se pěstuje nebo vyrábí. Umožňují svým žákům porozumět vztahům mezi jídlem, které jí, a světem, ve kterém žijí. Děti si ze školy odnášejí základy zdravých stravovacích návyků a důležité informace, díky kterým si v životě dokážou vybrat zdravé a kvalitní potraviny.

Ukázka naší práce

http://www.skutecnezdravaskola.cz/registrovane-skoly/materska-skola-hradec-nad-moravici-okres-opava-prispevkova-organizace/blog

Dopis_rodicum_bronzová škola MS Hradec nad Moravici-1

Opatření proti Covid – 19, platná od 1.9.2021

Směrnice se vztahuje a upravuje základní provozní podmínky mateřské školy po dobu trvání potřeby dodržování epidemiologických opatření a doporučení. Směrnici vydává ředitelka Mateřské školy Hradec nad Moravicí na základě výše uvedených nařízení a manuálů.

Platnost od 1.9.2021 do odvolání, nedílnou součástí směrnice jsou přílohy /viz výše/.

Mezi základní principy prevence vzniku a šíření infekční nemoci ve školách a školských zařízení patří: 1. dodržování zásad osobní a provozní hygieny

2. skupinová izolace, sociální distance

3. ochrana úst a nosu (rouška, respirátor) a řádná respirační hygiena

4. opakovaná edukace

Mezi základní minimum v oblasti preventivních opatření patří zajištění odpovídajících podmínek pro osobní a provozní hygienu.

V praxi Mateřské školy Hradec nad Moravicí to znamená:

 1. Budou aktualizovány kontakty na všechny účastníky výchovně – vzdělávacího procesu, zejména zákonné zástupce dětí, žáků a studentů, pedagogických a nepedagogických pracovníků.
 2. Osoby vstupující do prostor Mš užijí respirátor. Z povinnosti nosit respirátor jsou vyňaty děti a pedagogičtí zaměstnanci školy.
 3. Při podezření na onemocnění dítěte nebude dítě vpuštěno do Mš. Pokud se příznaky infekční choroby projeví u dítěte během dne bude podezření oznámeno zákonnému zástupci dítěte a bude zajištěna izolace nemocného do doby vyzvednutí dítěte zákonným zástupcem.
 4. Prostor pro izolaci osoby s podezřením onemocnění covid 19 bude v administrativní místnosti MŠ Hradec nad Moravicí, v ostatních MŠ dle dohody s vedoucími učitelkami a bude vyznačena. Zde bude nemocná osoba izolována od ostatního kolektivu do doby odchodu ze školy nebo v případě dítěte/žáka do doby převzetí zákonným zástupcem. Legislativní povinnost izolace nemocného nebo z nákazy podezřelého dítěte nebo mladistvého je škole a školskému zařízení uložena § 7 odst. 3 zákona č. 258/2000 Sb. Při péči o nemocného použije nejen nemocný nebo z nákazy podezřelý, ale i zaměstnanec školy, který je s ním v kontaktu, ochranu dýchacích cest. Pečující osoba navíc užije i další OOPP jako jsou jednorázové rukavice, apod.
 5. Do školy a školského zařízení nebudou mít přístup infekčně nemocné osoby. Nemocní zůstávají doma!
 1. Škola je vybavena bezkontaktním teploměrem
 1. Ve škole je zajištěn efektivní úklid na mokro s dezinfekci všech prostor a ploch. V nejvyšší četnosti je nutné čistit a dezinfikovat kontaktní místa – kliky, madla, vypínače, klávesnice, dálkové ovladače, telefony, zábradlí, výtokové ventily u umyvadel, splachovadla, tlačítka u tekutých mýdel či zásobníků na dezinfekci apod. V zařízení jsou zajištěny dostatečné zásoby čistících a dezinfekčních prostředků, které se střídají. Koronavirus je obalený virus, na který působí dezinfekční přípravky s virucidní aktivitou.
 1. Podmínky pro osobní hygienu jsou zajištěny – tekutá mýdle, jednorázové ručníky, pro děti látkové ručníky, které se mění dle potřeby 3x týdně, teplá tekoucí voda
 1. Školní stravování/jídelna respektuje zásady správné výrobní a hygienické praxe. Mytí nádobí zajistit při dostatečně vysokých teplotách (mycí proces min. 60ºC). Při ručním mytí je nutné zajistit finální oplach teplou vodou. Počty strávníků v jídelně jsou regulovány školním i provozním řádem MŠ Hradec nad Moravicí. Vysoký stupeň osobní hygieny a dodržování znalostí nutných při činnostech epidemiologicky závažných se vyžaduje u všech zaměstnanců účastnících se stravování (např. i u učitele, který pomáhá při výdeji stravy apod.).
 1. Praní ložního prádla a ručníků zásadně při teplotě 60°C. Je zajištěno řádné větrání všech prostor Mš a denní odstraňování odpadu. Do prádla je přidáván Sanytol.
 1. Důsledně bude omezen pohyb cizích osob v prostorách Mš.
 1. Všichni dotčení touto směrnicí s jejím obsahem budou prokazatelně seznámeni. Škola průběžně dětem/žákům/studentům i zaměstnancům školy zdůrazňuje zásady osobní a respirační hygieny, tedy že je nutné kašlat a kýchat nejlépe do jednorázového kapesníku a ten neprodleně vyhodit a následně si umýt ruce.
 1. Bude POSKYTOVÁNO školní stravování, Před zahájením stravování si každé dítě umyje ruce. Stejně jako při příchodu dětí do MŠ. Pedagogický dozor zajistí ochranu stravy dětí před kontaminací dotekem jiného dítěte.

SANITACE A ÚKLID

/viz příloha/

1/ Před znovuotevřením školy po prázdninách bude proveden důkladný úklid a dezinfekce všech prostor.

2/ Zvýšení frekvence dezinfekce ploch (s důrazem na místa dotyku rukou).

3/ Pro čištění a dezinfekci se používají dezinfekční prostředky, které působí jakoukoliv virucidní aktivitou. Na etiketě je uvedená účinná koncentrace dezinfekčního prostředku a čas působení.

4/ Ředění dezinfekčních prostředků musí být prováděno v souladu s návodem uvedeným na etiketě dezinfekčního prostředku.

5/ Zvýšená pozornost je věnována také dezinfekci stolečků, židlí a dalších povrchů školního vybavení – kliky, vodovodní baterie, klávesnice, dálkové ovládače, telefony, učební pomůcky, čipové systémy, podlahy používaných prostor, WC apod. Po celou dobu platnosti epidemiologických opatření je zakázán suchý úklid.

6/ O zpřísněných podmínkách úklidu bude poučen úklidový personál. Ředitelka školy definuje plán úklidu, sanitace a dezinfekce, stanoví kdo a kdy bude úklid provádět, jakož i osobu odpovědnou za jeho provádění.

DALŠÍ USTANOVENÍ

Po dobu mimořádného provozu zůstávají v platnosti všechny směrnice a nařízení ředitelky MŠ a ustanovení Školního a Organizačního řádu, kterých se nedotýkají tato mimořádná pravidla, včetně náplně práce jednotlivých zaměstnanců.

Informační a help linky pro školy: 771 139 410, 771 139 398, 234 811 111

Aktualizováno k 31.8.2021

Platnost pravidel od 1.9.2021 do odvolání

V Hradci nad Moravicí dne 25.8.2021 Bc.Gabriela Lacková

ředitelka MŠ

 

                            

© aktualizace 08/2022 www.jirikutac.cz