Logopedie

Prosím všechny rodiče, kteří mají zájem o zařazení do logopedické péče svých dětí o potvrzení docházky pro školní rok 2021/2022 na email: klogopedie@seznam.cz do 15.9.2021. Přednost mají děti, které v minulém školním roce logopedii navštěvovaly. Děkuji, a těším se na naši spolupráci.

Kalkulace

Mateřská škola Hradec nad Moravicí,okres Opava
příspěvková organizace
Smetanova 520,747 41 Hradec nad Moravicí
IČO: 70984352  Tel.: 553 784 154, e-mail: reditelna@mshradec.eu 

Kalkulace nákladů na přípravu jedné porce jídla pro dospělé cizí strávníky

S ohledem na rostoucí ceny potravin se stanovuje cena jedné porce jídla od 1.9.2021 takto:

Dospělí cizí strávníci Základní školy a Mateřské školy:

 • Cena potravin:            33,- Kč
 • Mzdové náklady:        27,- Kč
 • Režijní náklady:              8,- Kč
 • Zisk:                      1,- Kč

CELKEM                69,- Kč

1 porce oběda zahrnuje:

 • polévku
 • hlavní jídlo
 • nápoj
 • střídavě navíc salát nebo kompot
 • dle finančních možností ovoce, mléčný výrobek či moučník ( to znamená, že dospělí strávníci nemusí dostávat totéž  co děti nebo žáci)

V Hradci nad Moravicí 1.9.2021


Mateřská škola Hradec nad Moravicí,okres Opava
příspěvková organizace
Smetanova 520,747 41 Hradec nad Moravicí
IČO: 70984352  Tel.: 553 784 154, e-mail: reditelna@mshradec.eu

Kalkulace nákladů na přípravu jedné porce jídla pro zaměstnance

S ohledem na rostoucí ceny potravin se stanovuje cena jedné porce jídla od 1.9.2021 takto:

Zaměstnanci Základní školy a Mateřské školy:

 • Cena potravin:            33,- Kč

z toho příspěvek z FKSP      9,- Kč

zaměstnanci doplácí        24,- Kč

CELKEM                33,- Kč

1 porce oběda zahrnuje:

 • polévku
 • hlavní jídlo
 • nápoj
 • střídavě navíc salát nebo kompot
 • dle finančních možností ovoce, mléčný výrobek či moučník ( to znamená, že dospělí strávníci nemusí dostávat totéž  co děti nebo žáci)

V Hradci nad Moravicí 1.9.2021


Mateřská škola Hradec nad Moravicí,okres Opava
příspěvková organizace
Smetanova 520,747 41 Hradec nad Moravicí
IČO: 70984352  Tel.: 553 784 154, e-mail: reditelna@mshradec.eu

Kalkulace nákladů na přípravu jedné porce děti MŠ

S ohledem na rostoucí ceny potravin se stanovuje cena jedné porce jídla od 1.9.2021 takto:

Děti Mateřské školy:

 • Cena potravin věkové skupiny 3-6 let:            39,- Kč

z toho    

 • přesnídávka          9,- Kč
 • oběd                21,- Kč
 • svačinka              9,- Kč

CELKEM                    39,- Kč

 • Cena potravin věkové skupiny 7 let:            41,- Kč

z toho    

 • přesnídávka          9,- Kč
 • oběd                23,- Kč
 • svačinka              9,- Kč

CELKEM                    41,- Kč

1 porce oběda zahrnuje:

 • polévku
 • hlavní jídlo
 • nápoj
 • střídavě navíc salát nebo kompot
 • dle finančních možností ovoce, mléčný výrobek či moučník (to znamená, že dospělí strávníci nemusí dostávat totéž co děti nebo žáci)

V Hradci nad Moravicí 1.9.2021


Mateřská škola Hradec nad Moravicí,okres Opava
příspěvková organizace
Smetanova 520,747 41 Hradec nad Moravicí
IČO: 70984352  Tel.: 553 784 154, e-mail: reditelna@mshradec.eu 

Kalkulace nákladů na přípravu jedné porce jídla žáky Základní školy

S ohledem na rostoucí ceny potravin se stanovuje cena jedné porce jídla od 1.9.2021 takto:

Žáci Základní školy 

Cena potravin:   

 • věková kategorie 7-10 let        23,- Kč
 • věková kategorie 11-14 let        28,- Kč
 • věková kategorie nad 15 let    30,- Kč

1 porce oběda zahrnuje:

 • polévku
 • hlavní jídlo
 • nápoj
 • střídavě navíc salát nebo kompot
 • dle finančních možností ovoce, mléčný výrobek či moučník ( to znamená, že dospělí strávníci nemusí dostávat totéž  co děti nebo žáci) 

V Hradci nad Moravicí 1.9.2021

Kalkulace od 1.2.2022

Mateřská škola Hradec nad Moravicí,okres Opava
příspěvková organizace
Smetanova 520,747 41 Hradec nad Moravicí
IČO: 70984352  Tel.: 553 784 154, e-mail: reditelna@mshradec.eu 

Kalkulace nákladů na přípravu jedné porce jídla pro dospělé cizí strávníky

S ohledem na rostoucí ceny potravin a energií se stanovuje cena jedné porce jídla od 1.2.2022 takto:

Dospělí cizí strávníci a Základní školy a Mateřské školy strávníci :

 • Cena potravin:            37,- Kč
 • Mzdové náklady:        27,- Kč
 • Režijní náklady:          10,- Kč
 • Zisk:                      1,- Kč

CELKEM                 75,- Kč

1 porce oběda zahrnuje:

 • polévku
 • hlavní jídlo
 • nápoj
 • střídavě navíc salát nebo kompot
 • dle finančních možností ovoce, mléčný výrobek či moučník ( to znamená, že dospělí strávníci nemusí dostávat totéž  co děti nebo žáci)

Dodavatelé

SEZNAM DODAVATELŮ

Mléko a mléčné výrobky:

 • Mlékárna Valašské Meziříčí, spol. s.r.o.
 • Zemědělské a obchodní družstvo Hlavnice

Pečivo:

 • Martin Knappe- Otická pekárna

Vejce:

 • Ladislav Augustin, Opava

Zelenina a ovoce:

 • LUNA-OVO, s.r.o., Opava
 • KASIAvera s.r.o., Říčany

Mražené výrobky:

 • Bidfood Czech Republic s.r.o., Opava
 • Tesař-Mražené s.r.o., Baška

Koloniální zboží:

 • GREX service, s.r.o.,Ostrava

Koření:

 • Jaroslav Kostera, J.K.FOOD, Větřkovice

Nápoje:

 • Jaromír Kostelný, Valašské Meziříčí
 • Tropico catering, s.r.o.
 • Vitaminátor s.r.o.

Označování alergenů

INFORMACE O OZNAČOVÁNÍ ALERGENŮ.

S platností od 13.12.2014 je naší povinností značit u vyrobených pokrmů přítomnost alergenů. Z tohoto důvodu bude jídelníček doplněn o čísla jednotlivých alergenů, které jsou publikované ve Směrnici 2000/89ES a 1169/201EU.

Jedná se o 14 alergenů podléhajících legislativnímu značení.

Školní jídelna je povinna označit vyrobený pokrm alergenní složkou, ale nebude brát zřetel na jednotlivé přecitlivělosti strávníků. Tuto skutečnost si musí každý strávník, nebo zákonný zástupce, uhlídat sám. Jídelna má pouze informační funkci.

Ten kdo netrpí alergií na vybrané potraviny se značením nemusí zabývat.

Skutečně zdravá škola

seznam dodavatelu-1

Skutečně zdravá škola je komplexní program zdravého školního stravování. Snaží se, aby si děti jídla vážily, dokázaly si jej vychutnat a věděly, odkud jídlo pochází a jak vzniká. Skutečně zdravá škola pomáhá dětem v rozvoji dovedností a návyků, které budou potřebovat ke zdravému a úspěšnému životu.

Program Skutečně zdravá škola pomáhá vytvářet ve školách a školních jídelnách kulturu zdravého stravování. Snaží se, aby školní jídelny nabízely zdravé a chutné pokrmy připravené z čerstvých a sezónních produktů, které nakoupily od místních zemědělců nebo potravinářů. Chce, aby děti nejen zdravě jedly, ale aby o zdravé výživě také věděly vše, co je důležité. Skutečně zdravá škola nastavuje protiklad trendu „fast food = rychlého jídla“, který nebuduje žádný vztah k jídlu a nutí k akceptování nekvalitních a nutričně nevyvážených potravin, nevhodných pro zdraví dětí i dospělých.

Naše vize:

Skutečně zdravé školy nabízejí dětem jídlo, které je chutné a zdravé. Pomáhají dětem také získat představu o tom, odkud jídlo pochází a jak se pěstuje nebo vyrábí. Umožňují svým žákům porozumět vztahům mezi jídlem, které jí, a světem, ve kterém žijí. Děti si ze školy odnášejí základy zdravých stravovacích návyků a důležité informace, díky kterým si v životě dokážou vybrat zdravé a kvalitní potraviny.

Ukázka naší práce

http://www.skutecnezdravaskola.cz/registrovane-skoly/materska-skola-hradec-nad-moravici-okres-opava-prispevkova-organizace/blog

Dopis_rodicum_bronzová škola MS Hradec nad Moravici-1

Stravování žáku ZŠ

Žák základní školy je přijat ke stravování na základě PŘIHLÁŠKY, kterou
žáci dostávají po nahlášení-se v první den školy u třídních učitelů nebo
prostřednictvím online přihlášky, která je k dispozici na internetových
stránkách www.mshradec.eu.

Vyplněnou přihlášku odesílají zpět do školní jídelny. Následně dojde k úhradě
zálohové platby na stravování, čímž vznikne kredit žáka a může si objednat
prostřednictvím stravovacího systému obědy. Strávníci využívají stravovací
systém k přihlašování i odhlašování obědů, ve výjimečných případech lze stravu
odhlásit telefonicky na čísle 553784241 den předem maximálně do 12.00 hod.
Neodhlášené a nevyzvednuté obědy propadají, strávník nemá nárok na náhradu
neodebrané stravy. První den nemoci si může žák vyzvednout oběd do
jídlonosiče. Pokud žák odebírá stravu v době nemoci nebo není v době
nepřítomnosti ve škole odhlášen, hradí plnou cenu jídla včetně mzdové a
provozní režie! Nárok na dotovanou školní stravu má pouze v době pobytu ve
škole. Při ukončení stravování – kdy se žák již nechce stravovat, přechází na
jinou školu, stěhuje se – je povinen nahlásit tuto skutečnost vedoucí školní
jídelny, která stravování vyúčtuje a žáka odhlásí ze stravy. V případě ztráty
hesla či přihlašovacího jména můžete kontaktovat vedoucí školní jídelny o nové
zaslání.
Pozor změna od 1. září 2021
Budou obědy všem strávníkům ZŠ přihlašovány automaticky na
základě přihlášky, která je řádně podána před novým školním rokem.
Odhlašování obědů stravy je plně v kompetenci strávníků.
V případě hromadných odhlášek v době školního výletu či exkurzí, svátků apod.
oběd bude odhlášen ze strany školy hromadně.

Všechny prázdniny se pro žáky ZŠ automaticky odhlašují.
Obědy v novém školním roce budou vydávány od 2.9.2021

 

                            

© 2021 www.backing.cz