Školní jídelna – prázdninový provoz

2022

Dobrý den milí strávníci,

blíží se konec školního roku, o prázdninách vaříme takto:

Prázdninový provoz od 1.7. – 31.7.2022 – nevaříme.

Otevření školní jídelny v době letních prázdnin je v období 1.8. -31.8. 2022 pro školky Hradec nad Moravicí.

Pro cizí strávníky a ZŠ nevaříme.

Jménem všech zaměstnanců školní jídelny a jménem svým, bychom Vám chtěli popřát krásné a slunné dny o prázdninách a budeme se těšit na návrat v září 2022.

Ing. Jana Křížová – vedoucí školní jídelny

Akce červen – MŠ Jakubčovice

  1. 6. 2022 DEN DĚTÍ ( zábavné dopoledne v MŠ )

3. 6. 2022 Malý turista – procházka lesem do Hradce nad Moravicí – EVVO

7. 6. 2022 Předškolní děti – návštěva ZŠ Skřípov + projetkový den Itálie – Metoda Mensa NTC ve spolupráci se školní jídelnou

9. 6. 2022 Divadlo Smíšek – MŠ Bohučovice

13. 6. 2022 Divadlo Tři prasátka – kulturní dům v Hradci nad Moravicí

16. 6. 2022 Návštěva dětí z MŠ Skřípov v naší školičce

17. 6. 2022 Návštěva Slezského muzea v Opavě s programem

21. 6. 2022 Výlet Kozí farma – starší děti, výlet do okolí – mladší dětí

22. 6. 2022 Duháček

23. 6. 2022 Divadlo Letadlo v MŠ Bohučovice

28. 6. 2022 Loučení s předškoláky ( pro předškolní děti a jejich rodiče se sourozenci )

V průběhu měsíce pojedeme s dětmi na zmrzlinu do Hradce nad Moravicí.

Den dětí v MŠ

1.6. jsme si s dětmi užily pohádkový den. Už od rána nás přivítala pohádková atmosféra, prostřednictvím pohádkových písní, které mnoho dětí poznalo a k pohádkám přiřadilo. Také se děti snažily spárovat a pojmenovat pohádkové postavy na obrázcích. Zážitkem pro ně také bylo, obírat ranné třešně, které symbolizovaly měsíc červen, kdy se vše červená ( asociace metody Mensa, kterou v MŠ používáme.) Každý si ozdobil pohádkově svou papírovou tašku na odměny.

A při jakých soutěžích se dětem taška odměnami plnila?

Zahrály jsme si oblíbenou hru Bum do hrnce, která u dětí rozvíjí nejen prostorovou orientaci poslepu, ale i sluch. Venku jsme zažily Balónkovou bitvu, Stavbu pirátských lodí, Sběr psích kostí pomocí kolíčků a Hledání pohádkových dvojic, kdy si děti musely navzájem pomáhat a upevňovaly si vztahy mezi sebou. Vše proběhlo motivací – hádankou, která pohádka nám soutěž otevírá.

Největší odměnou byl však pro děti zmrzlinový pohár obohacený o zapichovátko, které děti později přečarovaly na opravdickou hračku, kterou si odnesly domů.

Nakonec proběhla minidiskotéka na Šmoulí písně a tímto Oslavu Dne dětí zakončit.

Děkujeme všem rodičům za přinesené suroviny do poháru – zbytek surovin využijeme na pečení sušenek ke Dni otců.

 

                            

© aktualizace 08/2022 www.jirikutac.cz