Obnova zahrady

Během uzavření MŠ jsme se věnovaly nejen šití roušek pro naše občany, administrativními záležitostmi, studiem, pomoci s chodem MŠ Hradec nad Moravicí, která stále měla jedno oddělení otevřeno pro děti od rodičů ze ZS, ale také projektováním naší skromné zahrady, která si o svou obnovu již dlouho říká.

Podařilo se nám rozdělit zahradu do několika částí a vytvořit v nich centra pro děti. Centrum Enviromentální výchovy, zaměřené na Objevy a pokusy, kde se nachází kompostér, broukoviště s vyvýšeným záhonem na bylinky, ptačí budka a jako další prvek je plánované pítko pro ptáčky na solární energii, které je nutno zakoupit.

Další částí je místo s plastovým domečkem, kde chceme vytvořit Centrum Domácnost a místo vhodné i k Dramatizaci dětí. Plastový domeček je třeba podložit linoleem či jinou provizorní podlahou, která zamezí rozbahnění země v domečku. Poblíž se nám rýsuje pro děti i bahenní kuchyňka, kde mohou vařit své pískové, vodní a jiné lektvary. Opět je nutné stavbu dětem vylepšit, vytvořit kuchyňský pult, dřez či lavor na realizaci jejich her.

I samotná prolézačka potřebuje bohužel obnovu. Některé trámy je třeba vyměnit a tak ji děti bohužel nemohou nyní plnohodnotně využívat. I přesto jsme na ni nechaly přivrtat aspoň koš na košíkovou a pořídily jsme k ní vyvýšený záhon na zeleninu, který je obohacený o okapy zachycující dešťovou vodu. Čekáme také na obnovu koberců pod houpačkami a hrazdou a na bezpečnostní tyče na venkovní parapety, které toužíme ozdobit již zasazenými květinami.

V neposlední řadě jsme dětem navrhly a namalovaly na chodníky hrající prvky jako je například skákací panák, cestičky na rozvoj hrubé motoriky či společenskou hru založenou na principu Hejného matematiky.

Mezi další naše záměry se zahradou patří vytvoření květinového záhonu či skalky u plynoměru, vytvoření pocitového chodníčku pro děti či altánku nebo vyvýšeného pódia, které by v teplých měsících díky jednoduchému zastřešení poskytl dětem místo na sezení, svačinu, tvoření výtvarných činností či prohlížení knih.

I přesto, že se zahrada o letních prázdninách nevyužívá, budeme rádi, když se na ní děti budou těšit a i přes svou menší rozlohu jim dokáže nabídnout plnohodnotné podněty ke hrám, relaxaci i vzdělávání.

Také budeme rádi, když se rodiče do zlepšení naší zahrady jakkoliv zapojí. Ať se jedná o přispění materiální – např. starším kuchyňským náčiním dětem do kuchyňky, přinesení přírodnin do broukoviště, sazeničkami červnových či zářijnových plodin do záhonů…apod. nebo pomocí s realizací manuálně – vytvoření kuchyňky z pelet či malé skalky s pítkem pro ptáčky.

 

                            

© aktualizace 08/2022 www.jirikutac.cz