Den dětí v MŠ

V pondělí děti ve školce čekalo překvapení. Jarní skřítek jim schoval poklad, a aby jej našly, musely splnit několik úkolů, které jim přichystal.

Nejdříve si vyrobily veselé čelenky z papíru.

Poté se vydaly do koupelny hledat „bacily“. Předškoláci měli úkol vždy těžší a bacily třídili podle různých kritérií nebo je počítali. Skřítek děti pak zavedl do šatny, kde hádaly odpověď na enigmatickou hádanku. Když ji vyřešily, dozvěděly se, kde mají jít dál. Hádanka zněla takto:

,, Místečko, kde může jen jeden člověk ze školičky, je plné pomocníků, kteří mlčí!“

Pokud jste si myslely , že se jedná o kumbál paní školnice, měly jste pravdu! Jedině ten byl v době hádání dětem nejblíž. Tam se také nacházela hromada nafouklých balónků. Jen jeden z nich měl namalovaný obličej a děti pomocí fixů namalovaly obličeje i na ostatní balónky.

Další jejich zastávkou byla herna, kde děti spí. Skřítek si chtěl s dětmi zazpívat a tak jim zde schoval několik piktogramů s klasickými lidovými písničkami.

I když se tento úkol jeví jednoduchý, nebyl pro děti vůbec snadný! S námahou děti písně nakonec poznaly, na jejich melodie a text těžko vzpomínaly. Skřítek jim to ale odpustil a zavedl je za největší zábavou do třídy, kde si zasoutěžily a pohrály s balónky.

Poslední zastávkou byla naše zahrada, kde si děti protáhly těla běžnými úkony jako běh, chůze či poskoky. Poté se s nimi Skřítek rozloučil odměnou v podobě sladké medaile, nealkoholického šampaňského a dárečkem v podobě skákající kuličky.

Pro kamarády, kteří školku nyní nenavštěvují jsme přichystaly vzkaz na okno budovy a budeme moc rádi, když je aspoň trochu potěší. Moc na ně myslíme a těšíme se na ně po prázdninách.

 

                            

© 2021 www.backing.cz