Nástup dětí 1.9.2020

Vážení rodiče, nástup dětí od 1.9.2020 bude probíhat za standardních podmínek, bez roušek. Přesto apeluji na osobní zodpovědnost každého z nás, aby ten, kdo má příznaky Covid – 19 ( rýma, suchý kašel, dušnost, teplota, ztráta chuti, čichu, bolesti hlavy..)nevstupoval do budovy. Jakož i děti s těmito příznaky nebudou přijaty do MŠ. Vyjímku tvoří alerie, chronická rýma apod., vše však musí být potvrzeno lékařem. Roušky v MŠ zatím nebudou povinné pro děti, ani rodiče. Sledujte prosím semafor a pokud KHS nařídí roušky ve vnitřních prostorách, vyvěsíme ihned logo na dveře a rodiče, či jiná doprovázející osoba může vstoupit do budovy pouze s rouškou. Doufám, že pro děti budou roušky i nadále nepovinné.

Co dát dětem sebou:

  1. 1 rouška v sáčku ( pro případ vypuknutí nákazy v mš musíme všechny děti dle možností ochránit) .
  2. Papuče s pevnou podrážkou a patou na přezutí do třídy.
  3. Pyžamo a věci na převlečení do třídy.
  4. Věci na pobyt venku.
  5. Věci na převlečení, pokud se stane nehoda.
  6. Pokud dítě v krajním případě nezvládá hygienické návyky, pak pleny, či podložku do postele.
  7. Vyplněnou přihlášku do ŠJ
  8. Zaplacené obědy na září do 31.8.2020 (kdo takto ještě neučinil, učiňte prosím co nejdříve)
  9. Zaplacené školné do 15.9.2020 400,-Kč (informace o účtech a platbách jsou na webu mš)

Veškeré oblečení a přezutí prosím podepište, protože děti si mnohdy své věci nepoznají, nebo je mají stejné s kamarádem a dochází k záměně, nebo ztrátě. Velmi děkujeme. 🙂

Přeji vašim dětem krásný vstup do nového školního roku, co nejméně slziček a věřím, že uděláme společně s vámi rodiči vše pro to, aby vaše děti byly u nás spokojené a šťastné, aby jste nám důvěřovali a cítili se v našich školkách dobře.

 

                            

© 2021 www.backing.cz