Školní rok 2020/2021 v MŠ Bohučovice

Jaká jsme školka? Obyčejná, státní, ale moderní!

Co vše děláme? Vše co děti baví a co je rozvíjí. Jelikož jsme na vesnici, přizpůsobujeme program povaze dětí a navazujeme na jejich rodinné tradice. Zaměřujeme se na farmaření – péči o naši skromnou zahradu, o naše mazlíčky morčátka, na vše praktické, co děti v životě budou potřebovat. Ať už je to zavazování tkaniček, slušné vychování, samostatnost, znalost věcí kolem sebe, řádná příprava na školu a jiné důležité věci, tak se snažíme vše dělat v rodinné a přátelské atmosféře.

Program Začít spolu – každé dítě si vybírá z center aktivit to, co ho baví. Někdo chodí rád do centra Ateliér, někdo do Dílny či Domácnost. Jiný naopak miluje centrum Pohybu a Hudby. Center pro děti máme 11 a každý si vybírá to, co mu jde, co ho baví a v čem by se chtěl zdokonalovat. Rodiče jsou u nás vítáni. Mohou kdykoliv do třídy, zdržet se s dítětem u svačiny nebo se rovnou zúčastnit programu ve školce. Rádi chodíme k rodičům s dětmi na návštěvu jejich zahrad, na exkurze do práce nebo nás potěší, když nám do školky něco donesou – třeba seno pro morčata.

H – Mat – což je Hejného matematika. V mnoha základních školách se děti touto metodou učí a často není jednoduché ji pochopit. My děti ve školce na ni připravujeme, učíme je jejich základům a oni pak ve škole na ni lehce navazují. Ať už děti jen krokují dané počty v rytmu, porovnávají obsahy a objemy či staví krychlové stavby dle návodu, činnosti je baví a posouvají dál.

Další metodou je Mensa TNC Learning – zní to složitě, ale podstata je jednoduchá. Děláme s dětmi činnosti tak, ať u nich probouzíme jejich skryté vlohy a máme možnost objevit nadání či talent. Tyto děti mají pak možnost nechat si u Mensy testovat inteligenční oblast, ve které vynikají a na základě výsledků s nimi ve školce pracujeme a jejich talent rozvíjíme dál.

Skutečně zdravá škola – MŠ odebírá kvalitní potraviny od místních dodavatelů, probíhá seznamování dětí s potravinami – od jejich semínek až po zabalení v obchodě, příprava jídel s dětmi, hodnocení jídel, rozlišování potravin na zdravé/nezdravé… aj.

EVVO – Enviromentální výchova – výchova k pozitivnímu vztahu k životnímu prostředí Poučování o bezpečnosti v souladu s Besip a podávání 1. pomoci Sexuální výchova v MŠ Prevence sociálně patologických jevů – např. Prevence časté šikany u starších dětí

Logopedická prevence Postcrossing – vyměňujeme si pohledy s celým světem IT a Mediální výchova – připravujeme děti na život v této digitální době.

 

                            

© 2021 www.backing.cz