Mateřská škola pomáhá – Dobrý anděl

Vážení rodiče,

každý rok pořádáme v MŠ Hradec nad Moravicí prodejní výstavku s andělskou poštou pro naše děti, ale zároveň i část výtěžku z této prodejní výstavky darujeme za všechny naše mateřské školy i školní jídelnu na konto Dobrého anděla rodinám, které zasáhla vážná nemoc. Snažíme se vést k pomoci a sounáležitosti naše děti v mateřských školách. Jdeme příkladem a finanční částkou pomáháme i my zaměstnanci a prosím i Vás rodiče o drobný dar, ať už zakoupením našich výrobků, nebo přispěním do připravené kasičky společně s Vašimi dětmi. O vybrané částce Vás budeme informovat. Hlavním smyslem této pomoci však je, vše probrat se svými dětmi. Vést je k pomoci potřebným, uvědoměním si, že ne všechny děti mohou mít krásné Vánoce, pod stromečkem spoustu dárků a šťastnou a zdravou rodinu. A také k tomu, že lidé by si měli pomáhat, neměli by být lhostejní jeden ke druhému a v této době, která zasáhla svými opatřeními do životů spousty rodin, je to důležité snad více než kdy jindy. Stále věřím, že soucítění s lidmi, láska k lidem, sounáležitost, úcta a pokora, jsou vzácnými znaky lidství. A tomu se celý život učíme.