Pozor!!!! Otevření MŠ Hradec nad Moravicí od 4.2.2021

Vážení rodiče,

vzhledem k novým skutečnostem, kdy se objevily příznaky Covid 19 i u dětí, které byly trasovány 15.1 a byly negativní a o pár dní později se objevila pozitivita u nového testu (tedy byť nebyli trasování 20.1., ale nakazili se mezi 15.1 a 20.1 mezi dětmi v MŠ a to bez příznaků), prodlužuji karanténu v Mateřské škole Hradec nad Moravicí do 3.2.2021.

MŠ se tedy otevírá až 4.2.2021.

1. Splníme 14 denní karanténu od posledního Covid pozitivního a snad eliminujeme novou nákazu, která by se po otevření MŠ znovu rozšířila.

2. Velmi si vážím rodičů, kteří dodržují nařízení KHS, dětského lékaře o karanténě a zůstávají po celou dobu s dítětem doma, ale jsou i tací, kteří byli viděni v době karantény s dítětem venku. Velmi mně to mrzí a znovu apeluji na důslednost v těchto věcech a dodržování těchto vládních nařízení. Je to i jakási kolektivní zodpovědnost vůči nám všem. Většina dětí nemá žádné příznaky, přesto jsou infekční.

3. Znovu si prosím nahlašte obědy na 4.2.2021 do 3.2.2021 do 12.30 hod. Pokud se do MŠ, či ŠJ nedovoláte, pak na mailu : ms.hradec@tiskali.cz

4. Když se v rodině objeví nákaza Covid, nečekejte na trasování a prosím okamžitě odhlašte své dítě z MŠ. Nenoste do MŠ žádné hračky z domu.

5. Ošetřovné nově zasílám do 3.2.2021 na OSSZ, žádejte tedy o prodloužení OSSZ Opava.

6. U koho se objeví příznaky Covid , informujte ihned svého dětského lékaře o nákaze Covid v MŠ Hradec nad Moravicí.

Co se týká dotazů na spojování:

Provoz MŠ není prakticky vládou omezen, učitelé nemusí mít roušky a až na vstup třetích osob jen v nejnutnějších případech a zvýšenou desinfekci, neplatí pro MŠ žádná omezení. Co se týká nepedagogických pracovníků, opatření dodržují, nosí roušky, je zvýšená desinfekce, praní prádla, za zpřísněných podmínech se vydává strava a pitný režim. Vzhledem k onemocnění personálu a to průběžně, také vzhledem k ošetřovnému, jsme nuceni třídy spojovat. Ovšem předpokládáme, že do MŠ chodí pouze děti zdravé, které nepřišly do styku s Covid pozitivním. To už je však na zodpovědnosti každého rodiče.

Provoz mateřských škol (včetně mateřských škol a tříd zřízených podle § 16 odst. 9 školského zákona)je zachován jako doposud, tedy za dodržení provozních pravidel podle Manuálu.Děti a pedagogičtí pracovníci nemají povinnost nosit roušky. Vstup třetích osob (mimo děti a zaměstnance)do prostor školy je možný jen v nezbytně nutných případech s tím, že se omezí kontakt třetích osob s osobami v prostorách školy.


Přejí všem lepší zítřky

Gabriela Lacková

 

                            

© 2021 www.backing.cz