Recyklohraní aneb ukliďme svět

Vážení rodiče a spoluobčané, 

naše mateřská škola se zapojila do školního recyklačního programu – Recyklohraní aneb ukliďme si svět, který vznikl pod záštitou MŠMT, jeho cílem je prohloubit znalosti dětí v oblasti třídění a recyklace odpadů a umožnit jim osobní zkušenost se zpětným odběrem baterií a použitých drobných elektrozařízení. Záměrem je podpořit environmentální výchovu nejen v mateřských školách. Projekt vznikl v roce 2008 a od roku 2020 došlo k rozšíření témat o problematiku šetrné spotřeby vody. Projekt Recyklohraní, rozvíjí vztah dětí k životnímu prostředí formou tematických her, praktických činností, kvízů a menších projektů. Sběrem a tříděním použitých baterií, drobných elektrozařízení, použitých tonerů do tiskáren a mobilních telefonů můžeme my všichni přispět k ochraně životního prostředí. V MŠ bude vytvořeno místo pro zpětný odběr výše uvedeného odpadu. Pojďte třídit s námi.

NEBUĎME LHOSTEJNÍ KE SVĚTU VE KTERÉM ŽIJEME A ZACHOVEJME HO PRO BUDOUCÍ GENERACE.

                                                                       Za MŠ Hradec nad Moravicí Bc. Hana Palyzová

 

                            

© 2021 www.backing.cz