Soutěž pro všechny děti a rodiče

Zapojte se s námi do soutěže, a hledejte ptačí budky vyrobené našimi dětmi a rodiči. Na webu MŠ budou mapy přibližného umístění ptačích budek. Každá budka má ve spodní části přidělený obrázek nebo znak, ten je třeba si poznamenat. Tři nejúspěšnější hledači, kteří naleznou největší počet zavěšených budek, budou odměněni. Soutěž bude probíhat do 20.06.2021. Do této doby stačí odevzdat tiskopis obsahující lokalitu nálezu ptačí budky a obrázek, který ji byl přidělen. Přejeme všem hodně štěstí !

 

                            

© aktualizace 08/2022 www.jirikutac.cz