Pirátský den

V pondělí, 21. 6., jsme se proměnili v piráty a vydali se hledat ztracený pirátský poklad. Abychom získali mapu, která nám ukázala místo, kde je poklad zakopaný, museli jsme splnit několik úkolů.

Prvním úkolem bylo získat loď, se kterou jsme se vydali na cestu. Snažili se nás dohonit nepřátelé, ale my jsme se plížením vyhnuli jejich dělovým kulím. Dopluli jsme k hladovému pirátovi, který nám po nakrmení poskytl další dílek mapky. Dále bylo třeba vylovit nebezpečné ryby z vody a přejít most, vedoucí přes zátoku plnou hladových žraloků. Mapa byla konečně kompletní a my již věděli, kde se poklad ukrývá. Teď už zbývalo ho jen vykopat. Naštěstí všichni malí piráti byli posilněni svačinkou a poklad našli. A co se v truhličce ukrývalo? Zlaté mince a mušličky.

 

                            

© aktualizace 08/2022 www.jirikutac.cz