Třídní schůzky pro rodiče

Třídní schůzky pro rodiče budou probíhat v jednotlivých budovách takto:

MŠ Hradec 8. 9. v 16. 00 h.

MŠ Kajlovec 9. 9. 2021 v 15.30 h.

MŠ Jakubčovice 21. 9. v 15.30 h.

MŠ Bohučovice 22. 9. 2021 v 15. 30 h.

 

                            

© 2021 www.backing.cz