PODĚKOVÁNÍ SPONZORŮM A DÁRCŮM

Nesmírně si vážíme peněžního sponzorského daru ve výši 5 000,-Kč pro třídu Žabky, kterou věnovali manželé Drozdkovi.

Děkujeme také panu Pavlovi Kořízkovi za poskytování služeb v oblasti IT.

Děkujeme panu Radimovi Kubánkovi, který věnoval Mateřské škole zátěžový koberec.

Moc děkujeme.

Kolektiv MŠ Hradec nad Moravicí

 

                            

© 2021 www.backing.cz