Dobrý anděl – MŠ Hradec nad Moravicí pomáhá

Dobrý den, vážení a milí rodiče, kolegové,

v letošním roce se nám podařilo vybrat rekordní částku na Dobrého anděla, a to 8 000,-Kč.Chtěla bych Vám touto cestou velmi poděkovat za sounáležitost a solidaritu s lidmi a především dětmi, kteří se ocitli v nelehké životní situaci.

Přeji všem, ať jsou vždy kolem nás lidé, kteří nám v pravý čas a když to budeme opravdu potřebovat, pomohou.

Také abychom uměli pomoc přijmout.

S velkým poděkováním a úctou

Gabriela Lacková

 

                            

© 2021 www.backing.cz