Dotazník MŠ 12/2018

   1.Zajištění bezpečnosti dětí ve škole.

                                                                    ANO                            NE

     Mš Hradec nad Moravicí             100%

     MŠ Kajlovec                                    100%

     MŠ Bohučovice                          100%

      MŠ Jakubčovice                        99%                            1%

 

   2.Komunikace s učitelkou na třídě.

                                                               ANO                          NE

Mš Hradec nad Moravicí           100%

MŠ Kajlovec                                100%

MŠ Bohučovice                     99%

MŠ Jakubčovice                          100%

 

   3.Kvalita vzdělávání ve škole.            

                                                                 ANO                   NE

 Mš Hradec nad Moravicí          100%

MŠ Kajlovec                                100%

MŠ Bohučovice                       100%

MŠ Jakubčovice                     99%                         1%

 

4.Přístup pedagogů k dětem.

                                                                    ANO                   NE

 Mš Hradec nad Moravicí                  100%

MŠ Kajlovec                                         99.5%                0,5%

MŠ Bohučovice                             100%

MŠ Jakubčovice                            100%                    

 

   5.Kvalita a nabídka stravy.

                                                                 Ano               Ne

 Mš Hradec nad Moravicí                     100%

MŠ Kajlovec                                          100%

MŠ Bohučovice                           99%             1%

MŠ Jakubčovice                                 100%

 

   6.Prostředí školních zahrad.

                                                                 Ano                        NE

  Mš Hradec nad Moravicí             99%                           1%   

MŠ Kajlovec                                    100%

MŠ Bohučovice                              1%                            99%   

MŠ Jakubčovice                          99%                           1%

 

   7.Zajištěný pitný režim.

                                                               Ano                      Ne

Mš Hradec nad Moravicí              99%                       1%    

MŠ Kajlovec                                  100%                     0%

MŠ Bohučovice                     99%                        1%

MŠ Jakubčovice                           99,5%                      0,5%

 

   8.Nabídka akcí pro děti.

                                                                   Ano                          Ne

   Mš Hradec nad Moravicí                  100%                           0%

MŠ Kajlovec                                        99%                          1%

MŠ Bohučovice                          100%                            0%

MŠ Jakubčovice                               100%                               0%

 

   9.Informovanost o dění a dětech ve škole.

                                                                 Ano                                      Ne

  Mš Hradec nad Moravicí               98%                                2%

MŠ Kajlovec                                          99%                       1%

MŠ Bohučovice                         99%                             1%

MŠ Jakubčovice                                 100%                          0%

 

10.Prostředí, materiální vybavení školy

                                                               Ano                         Ne

 Mš Hradec nad Moravicí            100%                        

MŠ Kajlovec                                    100%                         0%  

MŠ Bohučovice                           100%                          0%

MŠ Jakubčovice                         99%                          1%

Naše Mateřské školy mají nyní 167 dětí. Dotazníkového šetření se zúčastnilo celkem 41 rodičů ze všech MŠ.

Děkujeme všem rodičům, kteří se zapojili do dotazníkového šetření. Vaše názory a připomínky budou probrány na pedagogické poradě a bude na ně brán zřetel v dalším směřování školy.  Ve všech oblastech opět nastaly změny k lepšímu. Velmi děkujeme za Vaši pochvalu i kritiku, která je pro nás stejně důležitá.

Dotazy týkající se prostředí školních zahrad v MŠ Hradec nad Moravicí – Tato školní zahrada je projektovaná a hrazená z prostředků EU a doba, po kterou jsme nesměli zasahovat se blíží ke konci. Budeme zahradu rekonstruovat v okamžiku, kdy doběhnou vnitřní rekonstrukce tříd, výdejen stravy, chodeb v MŠ Hradec nad Moravicí. Přesto zahrady pořád kultivujeme, udržujeme, vyměnili jsme písek ve všech pískovištích, prořezáváme břízy, vyřezáváme suché a nebezpečné stromy a větve. Již je vybudována a vždy od jara bude uzamčena branka mezi školní zahradou a školní jídelnou. Zde jsem vyhodnotila jako vysoké riziko nebezpečí možnost nepozorovaného útěku dítěte na cestu, kde je volně otevřený prostor a provoz aut a kde je k nám do ŠJ přiváženo nákladními auty zboží.Možnost vniknutí cizích osob, či volně pobíhajících psů aj.zvířat. Omlouváme se za komplikace, které tímto způsobíme všem, kteří byli zvyklí si takto zkracovat cestu. Ale věřte, že vše je bráno se zřetelem na bezpečnost Vašich dětí. Zároveň žádám o zavírání branek na školní zahradu při ranním přivádění dětí.

Dotazy a připomínky z dotazníků:

Nabídka nepohybového kroužku (keramika, kreslení..)

Je zbytečné, abychom zaváděli tyto kroužky v MŠ zvlášť, když vše máme ošetřené ve výchovně vzdělávacích činnostech a děti tvoří, malují, minimálně dvakrát do roka pracují s keramikou a vícekrát s modelínou a tvrdnoucí hmotou..Děti mají v našich mateřských školách připravený bohatý program a nechceme je přetěžovat dalšími aktivitami. Pokud je dítě talentované, či jej tvoření baví, doporučí paní učitelka rodičům ZUŠ, kde mohou talent dítěte rozvíjet tím nejlepším způsobem.

Návštěva rodičů v MŠ

Návštěva rodičů v MŠ je vítaná. Zveme Vás na klubíčko Duháček, dny otevřených dveří, spoustu akcí, které pořádá MŠ ve spolupráci se SRPŠ. Po domluvě s paní učitelkou můžete pobýt s dítětem ve třídě – zvláště v adaptačním období, ale i mimo něj.

Více úklidu v šatnách

Toto jsme schopni ovlivnit, pokud budou zákonní zástupci dětí a všichni kdo vstupují do budovy školy, nosit návleky.

Rekonstrukce zahrad apod.

Pořád postupujeme podle plánu. Každý rok se z provozních prostředků rekonstuuje část školy. Větší investice si bere na svá bedra zřizovatel. Letos nás čeká rekonstrukce kotelny a vodovodního řádu v MŠ Hradec. Předpokládaná cena cca 3 000 000Kč.

Pitný režim

Je dodržován, děti mají nabídku slazeného a neslazeného čaje. Personál je poučen, při hospitacích na toto beru zřetel a kontroluji dodržování pitného režimu. Dále je to na osobnosti a míře zodpovědnosti každého pracovníka školy.

Schody v Jakubčovicích

To bohužel asi nevyřešíme. Jsou však opatřeny zábradlím, paní učitelky dětí poučují o chování na schodech, dohlížejí na děti. Za dobu svého působení jsem nezaznamenala ani jediný úraz na schodech v Jakubčovicích.

Bohučovice – zahrada

Souhlasím, je opravdu strašná a pracuji na zlepšení. Spolupracuji s panem Hennigem z Města. Je to však zdlouhavé..

Pobyt venku

Nechodíme ven když je venku inverze a vše pečlivě sledujeme na stránkách města Opavy, kde je vyznačena kvalita ovzduší pro daný den. Na stránkách Města Hradec jsou vyznačeny teploty. Důkladnější vysvětlení najdete na svých nástěnkách v jednotl. MŠ

Jídlo

Obrovská pochvala, jediné připomínky se týkaly množství luštěnin (to neovlivníme) a mnohdy zvláštní skladby jídelníčku. Informace jsem předala paní vedoucí ŠJ.

Na zbytek podnětů z dotazníků budu odpovídat na třídních schůzkách.

Bc. Gabriela Lacková, ředitelka školy