Program step by step-Začít spolu

Hejného metoda matematiky

Metoda Menza NTC learning

Autogenní tréning

Od 1.9.2016 se prvky těchto programů promítají do výchovně vzdělávacích  příležitostí  dětí od 5-7 let věku.