Provozní doba MŠ:

Hradec n/M.               6,00     –           16,30

Bohučovice                6,00     –           16,00

Jakubčovice              6,00     –           16,00

Kajlovec                     6,00     –           16,00

Mateřská škola Hradec nad Moravicí s odloučenými pracovišti bude uzavřena v době prázdnin od

1. 7. 2019 – 4.8. 2019.

Provoz bude opět obnoven od 5. 8. 2019 v MŠ Hradec nad Moravicí. 

Náhradní MŠ – viz. záložka aktuality

úplata v době letních prázdnin:

červenec 2019 –  0,-Kč

srpen 2019 – 400,-Kč

Tuto částku budou zákonní zástupci platit, i když dítě nebude navštěvovat MŠ Hradec nad Moravicí v době letních prázdnin (školní rok končí 31.08.).
Pokud bude dítě chodit v době prázdnin do jiné MŠ v Opavě – náhradní, bude platit úplatu ve své a rovněž i v náhradní MŠ, podle jejich propočtů.
Od 13.05. do 31.05.2019 mají rodiče možnost podat písemnou žádost o náhradní MŠ, kterou potvrdí ředitelka kmenové MŠ, a pak tuto žádost odevzdají v náhradní MŠ. Zde paní ředitelka rozhodne podle své kapacity v MŠ o umístění dítěte. Zákonní zástupci jsou povinni si ze zákona č.561/2004 Sb., školský zákon zajistit pro své dítě pobyt v době letních prázdnin sami.