INFORMACE  O  STRAVOVÁNÍ  DĚTÍ  MATEŘSKÝCH  ŠKOL

 

Při přijetí dítěte do mateřské školy stanoví ředitelka školy po dohodě se zákonným zástupcem

způsob a rozsah stravování dítěte.

Celodenní strava: ranní svačina, oběd, odpolední svačina

Polodenní strava: ranní svačina, oběd

Rozsah se stanoví tak, že když je dítě v době podávání jakéhokoliv jídla v mateřské škole, má

povinnost se stravovat.

Donášení svačin z domova je nepřípustné, stejně jako odnášení nezkonzumované stravy ze školky. Jedinou vyjímku tvoří potravinová alergie dítěte. Musí být specifikována a potvrzena lékařem a rodič musí podepsat dohodu o donášce stravy a splnit hygienické podmínky stanovené mateřskou školou.

Není možné, aby si zákonní zástupci odnášeli obědy dětí v jídlonosičích domů, výjimkou je první den nepřítomnosti dítěte z důvodu nemoci.

Pokud dítě odchází po obědě domů, má možnost odebrat si odpolední svačinu při obědě.

Děti mají nárok na dotované stravování pouze tehdy, pokud se zúčastňují předškolního vzdělávání.

Abychom zákonným zástupcům usnadnili promyšlené doplňování „školkové“ a domácí stavy,

zveřejňujeme ve všech budovách i na webových stránkách www.mshradec.eu aktualizovaný

jídelní lístek, který sestavuje vedoucí školní jídelny se svým kolektivem.

 

 

CENY  STRAVNÉHO

 

cena stravného se může měnit podle cen potravin

 

ODHLAŠOVÁNÍ dětí mateřských škol:

nepřítomnost dítěte v mateřské škole a zároveň jeho odhlašování ze stravování provádí zákonní zástupci u učitelek ve třídách. V případě předem známé absence tak učiní předchozí den do 12.30.

Neodhlášená či neodebraná strava první den  v době nemoci propadne bez nároku na náhradu.

 

PLACENÍ stravného:

–        složenkou, která se vydává začátkem měsíce a je na ní uvedena částka na daný měsíc. V měsíci září jsou hrazeny všechny pracovní dny, v dalších měsících jsou odečteny odhlášené

dny. Složenka musí být uhrazena nejpozději do 20. dne v měsíci.

Neuhrazení složenky ani po písemném upozornění může být důvodem k ukončení

docházky dítěte do mateřské školy!

 

CENY obědů, které odebírají děti mateřských škol:  od 1.2. 2019

Věk dětí

Dopolední svačina

Oběd

Odpolední svačina Celkem
3 – 6 let

8,-

18,-

7,-

33,-

s odlož. Šk. doch.

8,-

19,-

7,-

34,-

Informace pro rodiče: (viz.odkaz infoms)

infoms