Kuřátka

• 11. 1. 2020 Maškarní karneval – 14:00 hod. ve dvoraně Červeného zámku Hradec nad Moravicí
• 23. 1. 2020 Klubíčko Duháček při MŠ Hradec nad Moravicí spolu s odloučenými pracovišti srdečně zve rodiče s dětmi, které nastoupí 1. 9. 2020 do MŠ na DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ od 9.00-11.00 hod., nebo 14.00-16.00 hod.

Žabky

• 15. 1. 2020 Zpěv koled v kostele, 9:15 hod.
• 10. 1. 2020 Pásmo pohádek v kině Orion, 9:45 hod.
• 11. 1. 2020 Maškarní karneval – 14:00 hod. ve dvoraně Červeného zámku Hradec nad Moravicí

Veverky

• 6. 1. 2020 Seznámení s tradicí Tří králů
• 15. 1. 2020 Zpěv koled v kostele; 9:15 hod.
• 10. 1. 2020 Pásmo pohádek v kině Orion; 9:45 hod.
• 11. 1. 2020 Maškarní karneval; 14:00 hod. ve dvoraně Červeného zámku Hradec nad Moravicí
• Polytechnické vzdělávání se žákyněmi ZŠ Hradec nad Moravicí; 13:30 hod. ve třídě Veverky (liché týdny)

Medvědi

• 6. 1. 2020 Pochod Tří králů; v dopoledních hodinách v MŠ Hradec nad Moravicí
• 6. 1. 2020 Polytechnické vzdělávání se žákyněmi ZŠ Hradec nad Moravicí; 13:30 hod. ve třídě Medvědi
• 15. 1. 2020 Zpěv koled v kostele; 9:15 hod.
• 9. 1. 2020 Lekce v knihovně; 10:00 hod. v místní knihovně
• 10. 1. 2020 Pásmo pohádek v kině Orion; 9:45 hod.
• 11. 1. 2020 Maškarní karneval; 14:00 hod. ve dvoraně Červeného zámku Hradec nad Moravicí
• 20. 1. 2020 Polytechnické vzdělávání se žákyněmi ZŠ Hradec nad Moravicí; 13:30 hod. ve třídě Medvědi

Kroužky:
Mini judo každé pondělí (14:30 – 15:15) a úterý (7:45 – 8:30) ve spací místnosti třídy Kuřátka
Gymnastika (7:30 – 8:30) ve spací místnosti třídy Kuřátka – každé pondělí
Angličtiny ve třídě Medvědi každý čtvrtek 15:00 první sk. začátečníci a 15:45 druhá sk. pokročilí
Flétnička (7:30 – 8:00) každý pátek
Každé liché pondělí polytechnické vzdělávání s žáky ZŠ Veverky, sudé týdny Medvědi