Akce MŠ Jakubčovice – leden 2021

Zapojení do projektu v rámci spolupráce s rodiči – Soutěž nazvaná ,, Dědečku, tatínku, pomoz mi vyrobit ptačí budku“

Zapojení se do výzkumu pořádaného v celé zemi. Ptačí hodinka 2021: sčítání ptactva

7. 1. 2021 Výroba tukového krmítka

8. 1. 2020 Vycházka do blízkého okolí – věšení tukového krmítka pro ptáčky

“ Myslíme na vás “ Sbírka dobrot pro zvířátka. Během měsíce ledna delší procházka do lesa s většími dětmi za zvířátky.

Provoz mateřských škol a ŠJ do 10.1.2021

Vážení rodiče,

chtěla bych Vás všechny přivítat v novém roce 2021 a popřát všem pevné zdraví, humor, spoustu lásky a štěstí. Všichni jsme se těšili, že letošní rok bude lepší než ten minulý a já chci věřit, že tomu tak bude. Nyní ale ještě musíme respektovat manuály a nařízení platná do 10.1.2021. Zda se pak opatření rozvolní, nebo budou trvat, se uvidí. Všem tedy jen připomínám:

1.Při vstupu do budovy MŠ a po celou dobu v budově MŠ musí mít doprovod dítěte řádně nasazenou roušku, tedy zakrytá ústa i nos.

2. U vchodů jsou připravené desinfekce, je tedy nutné si vydesinfikovat ruce.

3. Vstup třetích osob je zakázán, je povolen jen v případě potřeby a na dobu nezbytně nutnou. Dotyčný se musí zapsat do připraveného sešitu u vstupu a do budovy vstoupit za dodržení všech platných bezpečnostních podmínek

4. Děti musí mít v příhrádce hygienicky zabalené 2 ks roušek.

5. Děti, které mají příznaky Covid-19 (rýma, kašel, průjem, teplota nad 37 °C, bolesti hlavy, vyrážka,..) nebudou do MŠ přijaty a pokud je rodič i přes toto upozornění přivede, bude dítě izolováno od ostatních dětí a rodič bude okamžitě volán a vyzván k vyzvednutí dítěte. Prosím tedy přistupujte k této informaci zodpovědně a ponechejte si nemocné dítě doma. Předejdete tak nepříjemným situacím, které nám nejsou milé. Do MŠ by se mělo dítě vrátit 3 dny po uzdravení.

6. Dodržujte prosím 2m rozestupy a neshlukujte se na pozemku školy.

7. Dítě, které přišlo do styku s nakaženým Covid – 19 (ať už je to člen rodiny, kamarád apod.) a nemá příznaky, přesto do MŠ nepatří. Ve většině případů je dítě bezpříznakové, ale vir může roznášet dále. Hrozí potom karanténa MŠ, onemocnění personálu, onemocnění dalších dětí a rodin, které s dítětem přijdou do styku. To stejné samozřejmě platí i pro členy rodiny a všechny, kteří vstupují do našich škol. Prosím dodržujte i toto nařízení a buďte vůči nám, pracovníkům mateřských škol a našim rodinám, zodpovědní.

8. ŠJ – i nadále platí zvýšená bezpečnostní opatření, hygiena, desinfekce. Za zpřísněných podmínek vydáváme i nadále jídlo pro cizí strávníky. Tito musí dodržet 2m rozestupy, nesmí se shlukovat u ŠJ a musí roušky, jakož dodržovat i ostatní platná ustanovení.

Přeji nám všem hodně sil a snad již brzy bude lépe..

 

                            

© 2021 www.backing.cz