Akce říjen

všechny akce s rodiči budou tento měsíc zrušeny

V průběhu měsíce:

-dýňování s dětmi

-drakiáda

-příprava ovocného salátu, kimovy hry s ovocem

-výroba zeleninové polévky

-účast ve výtvarné soutěži

-oslava halloweenu

Způsob úhrady příspěvku SRPŠ

SRPŠ členský příspěvek
Prosíme o zaslání částky Kč 250,- pro školní rok 2020/2021 na účet 2601264561/2010 do 30.9.2020.
Jako variabilní symbol použijte pětimístný kód dítěte (shodný pro úhradu stravného a školného v MŠ)
a do poznámky pro příjemce uveďte jméno dítěte + třídu, popř. školku (MŠ Hradec-žabky, MŠ Bohučovice).

Děkujeme.

A je tady další školní rok…

V letošním školním roce 2020/2021 máme v MŠ Kajlovci zapsáno 27 dětí, z toho 8 dětí předškolního věku. S dětmi pracují paní učitelky Iveta Víchová a Bc. Michaela Hyklová, školnice a výdejčí stravy paní Zdeňka Bašárová.

Zaměříme se, mimo jiné, na ekologickou výchovu  projektem „ Život v úle“. Pilnými včeličkami se učitelky inspirovaly a budou se snažit během celého školního roku motivovat také děti, které se budou zabývat různými aktivitami a dovídat se nové poznatky o včelách. Součástí našeho projektu je ochutnávka různých druhů medů, dovídání se o  významu včel, o tom, kdo v úle žije, kdo se o včely stará a o ochranných pomůckách včelaře.

Důležitost včel již zmínil ve svém citátu  Jan Ámos Komenský: “  Z včelařství naučil jsem se přírodu více znáti a více milovati, než z mnoha knih učených.“

Našim třídním mazlíčkem se v letošním školním roce stala suchozemská želvička Eliška. Děkujeme tímto mamince Rozálky za darované věci pro ni.

 Dále máme pro děti objednané pohádky a divadelní představení. Z každé akce pořizujeme, se souhlasem rodičů, fotografie a umísťujeme je na našich webových stránkách školy.

Neváhejte se na nás s čímkoliv obrátit, budeme se snažit Vám pomoci, poradit a vyjít Vám vstříc. Jsme tady pro Vás a  pro Vaše děti. 

Na medové dny  se spolu s dětmi  budou těšit  paní učitelky: Iveta a Míša.

Základní principy SRPŠ

Spolek rodičů a přátel Mateřské školy v Hradci nad Moravicí
  Základní principy
Hlavním cílem činnosti spolku je zefektivnit spolupráci rodičů s mateřskou školou tak, aby byly naplňovány zájmy a potřeby především dětí, ale také jejich rodičů a zaměstnanců školy.

Základním statutárním orgánem spolku je výbor, v jehož čele stojí předseda, místopředseda, pokladník a ostatní členové výboru. Výbor se schází několikrát ročně, aby projednal svou podporu škole (zejména organizační, finanční, materiální,….).
 
Příjmy sdružení tvoří členské příspěvky, dary a výtěžky z akcí spolku. Mezi největší patří maškarní karneval, oslava Dne dětí, během roku tradiční vánoční, velikonoční prodeje. Naproti tomu jsou získané prostředky využity na program, tombolu, odměny dětem při školních akcích (např. zimní olympiáda), školní výlety, exkurze.
Finanční prostředky se vedou samozřejmě odděleně od školky.

Členský příspěvek byl stanoven výborem ve výši 250 Kč/dítě na jeden školní rok. Platby budou prováděny hotovostně třídní učitelce po zahájení školního roku.

Celý název:  Spolek rodičů a přátel Mateřské školy v Hradci nad Moravicí, z.s.

Účel:  Spolek má dobročinný a podpůrný charakter. Činnost spolku je zaměřena na koordinaci a sjednocování výchovného působení rodiny a školy a na účinnou dobrovolnou pomoc škole při plnění jejího poslání.

Sídlo: Smetanova 520, Hradec nad Moravicí, 747 41

IČO: 05002745 (spisová značka L 14988 vedená u Krajského soudu v Ostravě)

Číslo účtu: 260 126 4561/2010

Kontakty
předseda:                          Mgr. MONIKA BRYJOVÁ               monika.bryjova@atlas.cz
místopředseda:               Bc. SILVIE CHROMJÁKOVÁ            zastupkyne.mshradec@seznam.cz
pokladník:                          Ing. MAGDALÉNA SOUDKOVÁ   pracnam@seznam.cz

 

                            

© 2021 www.backing.cz