Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 442/2006, která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.  1. Název Mateřská škola Hradec nad Moravicí, okres Opava, příspěvková organizace IZO: 600 141 845 Číst více…

Snoozelen

Vážení rodiče, od února 2023 se začaly objevovat ve všech třídách a školkách naší mateřské školy snoozel stany, které nám přišly až Británie. Jedná se o 1m x 1mx1m velké domečky, na povrchu stříbrné uvnitř černé a jsou tam umístěna různá tlumená světla. Postupně dokupujeme další vybavení, včetně zařízení umožňující Číst více…

Kritéria k přijetí dítěte

KRITÉRIA PRO PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2024/2025 Ředitelka Mateřské školy Hradec nad Moravicí – příspěvkové organizace stanovila následující kritéria, podle nichž bude postupovat při rozhodování na základě ustanovení § 165 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném Číst více…

Zápis do ZŠ

Vážení rodiče, zákonní zástupci, blíží se doba zápisů do Základních škol. O všem vás budeme informovat na nástěnkách školy a letáčky naleznete i v přihrádkách. V našich mateřských školách probíhají konzultační hodiny, budou probíhat ukázkové hodiny pro rodiče předškoláků, je také připravena přednáška o školní zralosti, které se zúčastní i Číst více…

 

                            

přihlásit se
© 2023 www.jirikutac.cz