1.6. jsme si s dětmi užily pohádkový den. Už od rána nás přivítala pohádková atmosféra, prostřednictvím pohádkových písní, které mnoho dětí poznalo a k pohádkám přiřadilo. Také se děti snažily spárovat a pojmenovat pohádkové postavy na obrázcích. Zážitkem pro ně také bylo, obírat ranné třešně, které symbolizovaly měsíc červen, kdy se vše červená ( asociace metody Mensa, kterou v MŠ používáme.) Každý si ozdobil pohádkově svou papírovou tašku na odměny.

A při jakých soutěžích se dětem taška odměnami plnila?

Zahrály jsme si oblíbenou hru Bum do hrnce, která u dětí rozvíjí nejen prostorovou orientaci poslepu, ale i sluch. Venku jsme zažily Balónkovou bitvu, Stavbu pirátských lodí, Sběr psích kostí pomocí kolíčků a Hledání pohádkových dvojic, kdy si děti musely navzájem pomáhat a upevňovaly si vztahy mezi sebou. Vše proběhlo motivací – hádankou, která pohádka nám soutěž otevírá.

Největší odměnou byl však pro děti zmrzlinový pohár obohacený o zapichovátko, které děti později přečarovaly na opravdickou hračku, kterou si odnesly domů.

Nakonec proběhla minidiskotéka na Šmoulí písně a tímto Oslavu Dne dětí zakončit.

Děkujeme všem rodičům za přinesené suroviny do poháru – zbytek surovin využijeme na pečení sušenek ke Dni otců.

 

                            

přihlásit se
© 2023 www.jirikutac.cz