PLATBY STRAVNÉHO A ŠKOLNÉHO

Vážení rodiče, dovolte nám informovat Vás o způsobech plateb školného a stravného ve školním roce 2022/2023

Platby budou možné pouze trvalým příkazem jednou měsíčně: září, říjen, listopad, prosinec, leden, únor, březen, duben, květen, červen, srpen. Červenec se neplatí!

Splatnost školného je do 15.dne v každém měsíci!

Platby stravného se platí do 15. dne předchozího měsíce ( např. na září se platí do 15.srpna)

U trvalého příkazu uveďte pětimístný variabilní symbol, který obdržíte ve svých třídách.

Je stejný pro platbu školného i stravného. Školné nehradí předškolní děti, které dosáhnou 5 let do 31.8.2022.

ŠKOLNÉ 400 Kč – číslo účtu : 1850395349/0800 – vyúčtování školného proběhne 1x ročně v lednu.

STRAVNÉ 900 Kč, předškoláci (pouze odklad školní docházky!!! věk dítěte 7 let) 950 Kč– číslo účtu: 35-1850395349/0800 – vyúčtování stravného proběhne 2x ročně v únoru a září.

Prosíme, hlídejte si správná čísla účtů, jsou prakticky stejná, ale u stravného je důležité předčíslí 35- , platby se pak hůře dohledávají.

Všechny strávníky je možné přihlásit pouze elektronicky pomocí online přihlášky, kterou naleznete na webu MŠ pod složkou školní jídelna, pokud jste nedostali v papírové formě. Bez přihlášky nelze odebírat stravu. Platí i pro dospělé strávníky.Odkaz na online přihlášky ke stravování: https://www.mshradec.eu/?page_id=3211

 

                            

přihlásit se
© 2023 www.jirikutac.cz