Ve třetí třídě se tento měsíc věnujeme pověstem z našeho města. První říjnový týden se děti dozvěděly jak Svatá studánka přišla ke svému jménu. Během týdne jsme v souvislostí s pověstí navštívili kostel svatého Petra a Pavla. Ohromila nás krása kostela, zvuk varhan, a jakási síla tohoto místa. Druhý týden se děti ponořily do tajů pověsti spícího rytíře. Děti poznaly, že nikoliv síla zbraní, ale láska může tomuto světu pomoci. Navštívili jsme skálu na kopci Hanuše a předali vzkaz pro tajemné rytíře. Také jsme plnili úkoly, které nám rytíři připravili. Aneb „Jeden za všechny, všichni za jednoho.“ Třetí říjnový týden věnujeme pověsti „Kunhuty a Záviše“ a prožíváme emoce tohoto historického příběhu. Těšíme se na turistickou procházku po stopách těchto historických postav. A to zdaleka ještě nekončíme. Děti se mohou těšit na „Hodného vodníka“ a mnoho dalších příběhů. Více na foto rajce net.

 

                            

přihlásit se
© 2023 www.jirikutac.cz