Prázdninový provoz 2023

Mateřská škola Hradec nad Moravicí s odloučenými prac. bude uzavřena od 1. 7. do 31. 7. 2023.

Provoz v MŠ Hradci bude od 1. 8. 2023. Odloučené pracoviště Kajlovec, Bohučovice a Jakubčovice budou uzavřeny celý měsíc červenec i celý srpen.

Vážení rodiče, nahlaste docházku Vašich dětí v měsíci srpnu na svých třídách do 31.5.2023.

Dle §34 odst.11, zákona č. 561/2004Sb. (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů, lze v měsících červenci a srpnu přijmout do mateřské školy děti z jiné mateřské školy a to nejvýše na dobu, po kterou jiný mateřská škola přerušila provoz. Ředitelka školy je povinna zajistit, aby počet dětí, které se účastní vzdělávání v témž okamžiku, nepřekročil nejvyšší povolený počet dětí v mateřské škole.

Zákonný zástupce podá žádost vyplněnou potvrzenou mateřskou školou s kopií evidenčního listu a kopií o očkování pokud není na evidenčním listu. , který bude přiložen k žádosti o přijetí.

Přednost budou mít děti z MŠ Hradec, Bohučovice, Jakubčovice, Kajlovec a do kapacity budou dobírány ostatní děti z jiných MŠ.

Dny docházky od 1.8. – 31.8. 2023.

Rozpis škol otevřených v termínu uzavření MŠ Hradec nad Moravicí s odloučenými pracovišti v měsíci červenci:

https://www.opava-city.cz/cz/nabidka-temat/skolstvi/aktuality/rozpis-prazdninoveho-provozu-opavskych-ms-pro-rok-2023.html

Děkujeme za spolupráci.

Kategorie: TOP

 

                            

přihlásit se
© 2023 www.jirikutac.cz