Proč Začít spolu

1. Jako dítě chápu, k čemu mi je to, co se zrovna učím. Dovedu si vybrat a vysvětlit na čem a proč pracuji. Poradím si, když nastanou problémy. Umím naslouchat a pomoct, když někdo potřebuje a vím, že ostatní zvládnou totéž, když potřebuji já.

2. Jako rodič vím, co se ve třídě děje a mohu se do dění v ní aktivně zapojit. Spoluvytvářím tak komunitu, které mohu být prospěšný, a která může být užitečná mně. Partnerský vztah se škol(k)ou mi dává prostor svému dítěti důvěřovat. Vím, že mé dítě i já jsme v bezpečí dobrých vztahů.

3. Jako učitel/ka mám daleko více svobody, mohu využít svou kreativitu, intuici a osobnost. To vše v rámci propracovaného systému, o který se mohu kdykoli opřít. Díky důrazu na spolupráci a vzájemné učení mohu snáze zapojit všechny děti. Je pro mě důležité mít a využívat podporu svých kolegů/kolegyň a metodiček.

https://www.youtube.com/watch?v=HLS–QaPf0Q

Klasická škola, jakou znali rodiče … Škola Začít spolu (konstruktivistická)
orientace na učivo
orientace na dítě
důraz na hotové informace
důraz na tzv. nekognitivní dovednosti
neopisovat, pracovat samostatně
podpora vzájemné spolupráce dětí a spolupráce školy s rodinou
frontální výuka – dominuje vyučující
aktivitu přebírá dítě, důraz na odpovědnost a individuální přístup
chyba = selhání = špatná známka
chyba = proces učení
hodnocení sumativní  – známky
hodnocení formativní
vrstvení izolovaných informací, rigidní přístup k informacím
učení v souvislostech, propojení s reálným životem – lepší schopnost adaptace na změny
předměty jsou oddělené, bez souvislostí
aktuální téma propojuje více oblastí (předmětů)
domácí úkoly
práce s časovým plánem (týden, měsíc)
učení je povinnost, nutnost
učení jako proces poznávání světa, součást životní filosofie
memorování znalostí
podpora argumentace a kritického myšlení

 

                            

přihlásit se
© 2023 www.jirikutac.cz