Třída Žabiček nezapomíná na naše opeřené kamarády a celý týden se věnujeme vzdělávacímu programu na téma „Ptáci v zimě“. Děti se nejdříve seznámily s některými druhy volně žijících ptáčků (bylo jich celkem 10) a formou vzdělávání Mensy se naučily těchto 10 druhů poznat a vyjmenovat. Děti se také naučily a získaly povědomí o skladbě potravy určené pro volně žijící ptáky a každý vyrobil ptačí mls. Na společné vycházce každý z dětí svůj výrobek určený ptáčkům zavěsil. Nezapomínáme také na ptáčky, kteří nás navštěvují na školní zahradě a i tam pravidelně doplňujeme potravu do krmítek. Pokud se vašich dětí zeptáte, určitě vám vyjmenují Vrabce, Sýkorku, Hýla, Brhlíka, Stehlíka, Králička, Vránu, Kosa, Hrdličku, Kachnu a Labutě.

 

                            

přihlásit se
© 2023 www.jirikutac.cz