Vážení rodiče,

od února 2023 se začaly objevovat ve všech třídách a školkách naší mateřské školy snoozel stany, které nám přišly až Británie. Jedná se o 1m x 1mx1m velké domečky, na povrchu stříbrné uvnitř černé a jsou tam umístěna různá tlumená světla. Postupně dokupujeme další vybavení, včetně zařízení umožňující pouštět ve stanu relaxační hudbu.

Snoezelen je multifunkční metoda, která se realizuje v obzvláště příjemném a upraveném prostředí pomocí světelných a zvukových prvků, vůní a hudby, přičemž jejím cílem je vyvolání smyslových pocitů. Je určena zejména pro osoby s vývojovými poruchami, s mentálním, tělesným nebo vícenásobným postižením, s poruchou autistického spektra, poruchami chování a učení, s psychickými poruchami, apod. Ale věřte, že si tuto novinku užijí všechny děti a velmi je to baví.

Obecně cílem není jen uvolnění, pohoda a spokojenost, ale i stimulace smyslového vnímání a podpora rozvoje osobnosti dítěte. Podpora se vztahuje na více oblastí vývoje: vnímání, emocionalitu, kognitivní procesy, komunikaci nebo motoriku. Dalšími cíli může být například redukce stresu a stereotypního chování, zvýšení spontaneity, motivace, iniciativy a zlepšení vztahu mezi dítětem a terapeutem/pedagogem. V pedagogické praxi může Snoezelen sloužit jako opatření zaměřené na podporu procesu výchovy a vzdělávání.

 

 

                            

přihlásit se
© 2023 www.jirikutac.cz