Žák základní školy je přijat ke stravování na základě online PŘIHLÁŠKY, která je k dispozici na internetových
stránkách www.mshradec.eu.

Následně dojde k úhradě zálohové platby na stravování, čímž vznikne kredit žáka a může si objednat prostřednictvím stravovacího systému obědy.

Strávníci využívají stravovací systém k přihlašování i odhlašování obědů, ve výjimečných případech lze stravu
odhlásit telefonicky na čísle 553784241, 733 310 110 den předem maximálně do 12.00 hod.
Neodhlášené a nevyzvednuté obědy propadají, strávník nemá nárok na náhradu
neodebrané stravy. První den nemoci si může žák vyzvednout oběd do
jídlonosiče. Pokud žák odebírá stravu v době nemoci nebo není v době
nepřítomnosti ve škole odhlášen, hradí plnou cenu jídla včetně mzdové a
provozní režie! Cenové kalkulace naleznete na webových stránkách.

Nárok na dotovanou školní stravu má pouze v době pobytu ve
škole. Při ukončení stravování – kdy se žák již nechce stravovat, přechází na
jinou školu, stěhuje se – je povinen nahlásit tuto skutečnost vedoucí školní
jídelny, která stravování vyúčtuje a žáka odhlásí ze stravy. V případě ztráty
hesla či přihlašovacího jména můžete kontaktovat vedoucí školní jídelny o nové
zaslání.
Pozor změna od 1. září 2022
Budou obědy všem strávníkům  přihlašovány automaticky na
základě přihlášky, která je řádně podána před novým školním rokem.
Odhlašování obědů stravy je plně v kompetenci strávníků.
V případě hromadných odhlášek v době školního výletu či exkurzí, svátků apod.
oběd bude odhlášen ze strany školy hromadně.

Obědy v novém školním roce budou vydávány pro ZŠ Hradec nad Moravicí od 2.9.2022. Ostatní strávníci od 1.9.2022.

Kategorie: Inforubrika

 

                            

přihlásit se
© 2023 www.jirikutac.cz