Žák základní školy je přijat ke stravování na základě online PŘIHLÁŠKY, která je k dispozici na internetových
stránkách www.mshradec.eu.

Následně dojde k úhradě zálohové platby na stravování, čímž vznikne kredit žáka a může si objednat prostřednictvím stravovacího systému obědy.

Strávníci využívají stravovací systém k přihlašování i odhlašování obědů, ve výjimečných případech lze stravu
odhlásit telefonicky na čísle 553784241, 733 310 110 den předem maximálně do 12.00 hod.
Neodhlášené a nevyzvednuté obědy propadají, strávník nemá nárok na náhradu
neodebrané stravy. První den nemoci si může žák vyzvednout oběd do
jídlonosiče. Pokud žák odebírá stravu v době nemoci nebo není v době
nepřítomnosti ve škole odhlášen, hradí plnou cenu jídla včetně mzdové a
provozní režie! Cenové kalkulace naleznete na webových stránkách.

Nárok na dotovanou školní stravu má pouze v době pobytu ve
škole. Při ukončení stravování – kdy se žák již nechce stravovat, přechází na
jinou školu, stěhuje se – je povinen nahlásit tuto skutečnost vedoucí školní
jídelny, která stravování vyúčtuje a žáka odhlásí ze stravy. V případě ztráty
hesla či přihlašovacího jména můžete kontaktovat vedoucí školní jídelny o nové
zaslání.

Obědy všem strávníkům  přihlašovány automaticky na
základě přihlášky, která je řádně podána před novým školním rokem.
Odhlašování obědů stravy je plně v kompetenci strávníků.
V případě hromadných odhlášek v době školního výletu či exkurzí, svátků apod.
oběd bude odhlášen ze strany školy hromadně.

Obědy v novém školním roce budou vydávány pro ZŠ Hradec nad Moravicí od 4.9.2023. Ostatní strávníci od 1.9.2022.

 

Základní škola Hradec nad Moravicí, okres Opava, přísp. org.
747 41 Hradec nad Moravicí, Opavská 217 

Informace k bezkontaktním čipům pro výdej obědů
Všichni přihlášení strávníci ze Základní školy Hradec nad Moravicí obdrží
bezkontaktní čip a heslo ke svému účtu na internetu.
(přístup na webových stránkách školy www.zshradec.cz /záložka JÍDELNA/
Přihlášení iCanteen. Čip si vyzvednou na sekretariátu ZŠ.
Zde si můžete dle pravidel (viz níže instrukce ŠJ při MŠ Hradec nad Moravicí)
přihlašovat a odhlašovat obědy přes internet či mobilní aplikaci, uvidíte přesně
počet odebraných obědů i stav vašich financí, které vám budou v případě
přeplatku vráceny 2x ročně zpět na účet.
Rodiče budou mít přehled, zda si jejich děti obědy odebírají.
Pořízení bezkontaktního čipu je zpoplatněno formou VRATNÉ ZÁLOHY
ve výši 100 Kč.
V případě ukončení stravování na naší škole (např. ukončení školní docházky,
přestup na jinou školu, ukončení pouze stravování na škole) strávník vrátí čip a
bude mu za nepoškozený funkční bezkontaktní čip vyplacena záloha ve výši
100 Kč zpět.
Ztrátu či znehodnocení čipu je nutno neprodleně nahlásit v kanceláři školy.
Čip se zneplatní a strávník si musí zakoupit čip nový.
Pokud má strávník v den ztráty čipu oběd přihlášen, bude mu po oznámení
jména u výdejního okénka oběd vydán.

Kategorie: Inforubrika

 

                            

přihlásit se
© 2023 www.jirikutac.cz